Blogg

HPAkademin överklagar facit

överklaga högskoleprovet

För en stund sedan släpptes äntligen ett officiellt facit till höstens högskoleprov. I jämförelse med det facit HPAkademin konstruerade och släppte redan under provdagen är det bara bedömningen av en uppgift som skiljer sig åt: uppgift 39 på provpass 2. Vi på HPAkademin ställer oss frågande till hur provkonstruktörerna har resonerat kring denna uppgift och anser att även svarsalternativ C – på grund av oklarheterna – bör bedömas som korrekt. HP-coachen Erik Sundblom har framför detta till provkonstruktörerna och vi delar med oss av hans mejl nedan. 

från: Erik Sundblom <[email protected]>
till: [email protected]
datum: 2 november 2016 14:03
ämne: Facit till högskoleprovet
skickat från: hpakademin.se

Hej!

Jag skriver till er med anledning av bedömningen av det andra provpassets trettionionde uppgift på högskoleprovet i lördags. Det rör sig om den engelskspråkiga notistexten ”Groups” och enligt det facit som nyss har släppts har ni bedömt att svarsalternativ D ska vara det korrekta. Jag undrar hur ni har kommit fram till att svarsalternativ D besvarar frågan på ett bättre sätt än vad svarsalternativ C gör. Nedan följer texten i dess helhet, inklusive fråga och svarsalternativ.

Groups
Just because a group is full of intelligent individuals does not mean the group as a whole will necessarily be smart. But having more women does, according to a new study. The researchers found that a group’s collective intelligence is affected not by individual intelligence but by social sensitivity and the ability to make inferences – skills women are more likely to possess than men.

Question
39. What is the main point in this text?

A Women in general are more intelligent than men.
B Successful groups require intelligent men.
C Women seem to appreciate group work better than men.
D Intelligent groups consist of people with mixed abilities.

I mina ögon stämmer C väl överens med textens faktiska innehåll, dess fokus och dess påståenden. Studien har alltså visat att en grupps samlade intelligens påverkas av gruppmedlemmarnas ”social sensitivity and the ability to make inferences” och texten konstaterar och betonar att kvinnor i högre utsträckning än män besitter dessa förmågor. Det framgår alltså att de nämnda förmågorna är avgörande för att grupparbetet ska fungera på ett sådant vis att gruppen kan betecknas som intelligent, och det framgår att kvinnor i högre utsträckning än män har dessa förmågor. Kvinnor är alltså i detta avgörande hänseende, tack vare de nämnda förmågorna, bättre på att förstå hur de ska genomföra grupparbete på ett bra vis. Orden ”to appreciate […] better” tolkar jag som just att förstå bättre, eller att bättre uppfatta innebörden av, vilket alltså stämmer överens med kvinnornas generella förmågor och deras – i enlighet med dessa förmågor – positiva agerande och beteende i gruppen. Denna tolkning av ordet ”appreciate” borde vara okontroversiell och finner stöd i alla ordböcker jag konsulterat, exempelvis Merriam-Webster:
http://www.merriam-webster.com/dictionary/appreciate

Svarsalternativ D betonar gruppsammansättningen, vilket texten också handlar om – så långt är det inga konstigheter. Av texten kan man dra den uppenbara slutsatsen att en högre andel kvinnor generellt sett höjer gruppens intelligens. Gruppsammansättningen, i form av andel kvinnor, är alltså på detta vis avgörande, men D betonar inte värdet i kvinnors deltagande utan innehåller istället den vaga formuleringen om ”people with mixed abilities”. Vilka förmågorna medlemmarna i en intelligent grupp behöver ha är tydligt angivna i texten: ”social sensitivity and the ability to make inferences”. Det är alltså dessa specifika och tydligt definierade förmågor som gruppmedlemmarna enligt texten ska besitta (och som kvinnor i högre utsträckning besitter), inte ”mixed abilitites”. Jag kan inte utläsa av texten att blandningen av förmågor på något vis ska vara betydande. Istället är det just de nämnda förmågorna som är betydelsefulla. Det framgår inte ens att de nämnda förmågorna i kombination, eller blandning, med andra förmågor är det som gör gruppen bättre. Så vitt jag kan utläsa av texten finns det ingen anledning till att det inte skulle vara mest fördelaktigt om alla gruppmedlemmarna hade just dessa förmågor.

Sammantaget anser alltså jag att svarsalternativ C på ett godtagbart vis besvarar frågan och att svarsalternativ D besvarar frågan på ett mer svajigt och oklart sätt. Jag efterfrågar härmed en motivation till att svarsalternativ C trots detta bedöms som felaktigt och jag ser fram emot att få veta hur ni har resonerat kring uppgiften.

Jag kan avslutningsvis tillägga att jag är medarbetare på HPAkademin, ett företag som hjälper personer att plugga för att höja sina högskoleprovsresultat. Vi på företaget är alla överens om den tolkning av texten och svarsalternativen som jag har redogjort för ovan. Eftersom vi alla har skrivit 2,0 på provet och har hjälpt otaliga elever förbättra sitt resultat på det, anser vi oss ha mycket god inblick i provets och de olika uppgiftstypernas upplägg och karaktär. Med detta i åtanke är vi extra förbryllade över att den tolkning vi har gjort av uppgiften skiljer sig så från den tolkning ni provkonstruktörer har gjort.


Bästa hälsningar
Erik Sundblom
HP-Coach
HPAkademin

Högskoleprovet 2016 frågor och svar

Print

Frågestund med HPAkademins coacher

Högskoleprovet har ju sina klurigheter! För att stilla alla som just skrivit högskoleprovets nyfikenhet så kommer HPAkademins HP-Coacher att besvara frågor här i detta blogginlägget efter högskoleprovet imorgon!

Ställ en fråga i kommentarerna så kommer vi att besvara dem så snabbt vi kan!

Våra svar på högskoleprovsuppgifterna kommer att vara ganska kortfattade eftersom vi vill besvara så många vi hinner.

Är du intresserad av att plugga inför högskoleprovet så rekommenderar vi förstås att du köper vår webbkurs! Som ni hittar här: HPAkademins webbkurs. I webbkursen lägger vi naturligtvis ner väldigt mycket mer kärlek på våra lösningsförslag <3

  • En fråga i taget
  • Fråga vad ni vill, även om specifika uppgifter på högskoleprovet hösten 2016
  • Good Luck Have Fun

HPAkademins kurs för högskoleprovet Västerås!

Högskoleprovet Västerås

högskoleprovet västerås

högskoleprovet västerås

 

Stort tack till alla deltagare i HPAkademins kurs för högskoleprovet Västerås! Vår HP-expert i Västerås Daniel Vatn hälsar att han hade otroligt kul och att det var ett härligt gäng!

Vi höll denna gången kursen i Thoren Business Schools fräscha lokaler.

Deltagarna i vår kurs för högskoleprovet höll uppe energin mycket bra enligt Daniel.

– Det är en intensiv kurs så jag är mycket glad att eleverna kunde hålla fokus uppe och ta till sig informationen på ett bra sätt! Vi ska nu sätta Västerås på kartan för höga resultat på högskoleprovet! Säger Daniel.

Daniel finns tillgänglig som coach för de personer som vill förbättra sina resultat på högskoleprovet via personlig coaching i Västerås.

Tidigare har det inte funnit så många möjligheter att studera på plats för högskoleprovet Västerås för att förbättra sitt resultat. Men med HPAkademins intåg så har de möjligheterna ökat dramatiskt.

Daniel är en mycket kompetent lärare för högskoleprovet och han har faktiskt satt ett av Sveriges bästa resultat. Säger HPAkademins VD Johan Ström.

Det är inte lika vanligt med personer som sätter 2,0 på högskoleprovet i Västerås eftersom det är en mindre ort. Vi är mycket glada att vi lyckas snappa upp Daniel så att han kan föra oss framåt i Västerås. Högskoleprovet är ju en mycket viktig del av utbildningssystemet och man kan använda det till stor fördel för att komma in på sin drömutbildning.

Om du vill boka intensivkurs i Västerås så gå till http://hpakademin.se/intensivkurs/ och se när nästa tillfälle är.

 

HPAkademin är Sveriges främsta anordnare av kurser och coaching för högskoleprovet. Våra privatlärare har alla fått 2,0 och vi har hjälpt hundratals personer att förbättra sitt resultat på högskoleprovet och komma in på sin drömutbildning. Om du är intresserad av en förändring i ditt liv och vill studera vidare men inte är säker på att du har betygen för att komma in på det du vill studera – kontakta oss så hjälper vi dig! Du når oss via telefon, ringa eller smsa, 0738 41 41 45 eller maila [email protected] HPAkademin har Intensivkurser, Personlig Coaching och Webbkurs för högskoleprovet västerås