Blogg

Hur kommer normeringen bli på vårens högskoleprov 2016?

En fråga som vi på HPAkademin fått av våra elever mycket nu efter högskoleprovet är hur vi tror normeringen kommer att bli nu efter vårens prov, framförallt när det gäller de högre poängen.

Svaret är ganska enkelt: Vi vet inte!

Normeringen går till på ett ganska avancerat sätt där olika referensgruppers resultat analyseras. Sedan sätts nivåerna på det antal rätt som ska ge ett visst normerat resultat så att man uppnår en ”rättvis” nivå inte bara mellan år utan även mellan grupper. Vi kommer i denna bloggposten inte gå in på detaljerna utan bara på det som är mest relevant för dig som provtagare.

Separat normering för kvant och verbal

Ni kommer att få en normering på den kvantitativa delen och en normering på den verbala delen. Sedan slås de ihop och medelvärdet av de två normerade poängen blir din slutpoäng. Detta har medfört att det är betydligt svårare nu att få 2,0 än det var tidigare. Innan 2011 kunde man ju väga upp ett lite sämre resultat på en av delarna med att få nästan alla rätt på de andra. Nu kan man alltså inte det och alla de poäng man får som överskrider 2,0-gränsen på den ena delen gör inte att man får en högre normerad poäng på den andra delen. Innan 2011 var det ca 600 personer som fick 2,0 per prov – efter 2011 är det bara ca 60 personer! Detta har såklart också inneburit att det resultat man behöver för att komma in på de mest åtråvärda utbildningarna generellt sett har blivit lägre. Tidigare behövde man 2,0 för att plugga på KI, medan man nu kan komma in med ca 1,8.

Vad tror vi då om detta provets normering?

Det är väldigt svårt att säga. Vi har gjort grafer över hur nivåerna fluktuerat över de senaste årens normeringar (se graferna nedan), så att ni kan få en bild av utvecklingen. Hur ska förändringarna som har skett då tolkas? Några omständigheter kring normeringen förtjänar att lyftas, innan vi kan försöka oss på att spekulera om fortsatta förändringar.

Som ni kan se på graferna över normeringsnivåerna på de senaste åren så har nivån kraftigt gått upp på kvant. Förra provets normering var den högsta någonsin för alla nivåer ovanför 0,6. De senaste provens förhållandevis kraftiga förändringar i normeringen för kvant har varit resultatet av ett medvetet arbete från provskaparna, som de dock inte har talat så högt om. Provskaparna har inte gillat att normeringsgränserna för kvant har varit betydligt lägre än motsvarande gränser för de verbala delarna, och därför har de avsiktligt gjort de kvantitativa provpassen något lättare än tidigare för att fler ska skriva ett högre resultat. På så vis har normeringsgränserna för kvant höjts, så att de numera bättre matchar den den verbala delen (även om det fortfarande är en bit kvar).

Som synes skedde det stora språnget i normeringen för kvant hösten 2014, då normeringsgränserna plötsligt höjdes med fyra-fem poäng över större delen av skalan. Efter detta har normeringen inte förändrats så mycket de tre senaste proven, och vi får hoppas att det betyder att normeringen nu har funnit en ny, stabil nivå som förändras väldigt lite mellan olika prov.

Även om provets normering kommer att fortsätta fluktuera kan vi därför antagligen känna oss ganska säkra på att tiden nog är över när man kunde få 2,0 på 69 rätt på kvant. De senaste tre proven har 2,0 gränsen legat på 73, 71 och 72. Det är ganska troligt att nivån kommer att ligga mellan 71-73 även till detta provet. Om kvantnormeringen närmar sig den högre verbala normeringen ytterligare kan man även tänka sig att gränsen för 2,0 på kvant hamnar på 74 poäng för första gången. Det är dock svårt att tänka sig att nivån skulle höjas mer än så – eftersom nivån för kvant nu är närmare den verbala nivån än tidigare så är det mycket orealistiskt att tänka sig ett nytt språng av den typ som skedde hösten 2014.

När det gäller den verbala delen så har antalet rätt höjts en aning på de högsta nivåerna även här, men inte alls lika drastiskt som på kvant då gränserna för den verbala normeringen redan från början har varit högre. Här kan vi därför känna oss ännu mer säkra på att årets normering knappast kommer att förändras mycket jämfört med de senaste proven.

Dippen i den verbala normeringen vid våren 2012 berodde på att fyra ord ströks då de läckt online redan innan provet började (således kunde man bara få högst 76 poäng på den verbala delen den gången). Verbala kurvan är alltså ännu stabilare än vad grafen indikerar. Pessimisten kanske tänker att det finns en risk för en lite svårare normering på poängnivåerna mellan 0,6 och 1,7 eftersom de gått ner där lite på förra provet, men detta är inget annat än gissningar. Och optimisten kan å andra sidan hoppas på att det nya upplägget för LÄS-delarna på årets prov (med färre korta texter och fler långa texter än tidigare) var svårt för många provskrivare och att normeringen därför sänks istället. Inte heller detta är dock något annat än vilda spekulationer.

Säsongseffekter?

Finns det då någon skillnad mellan höst och vårprov? Det finns ingen entydig rörelse mellan höst och vår över hela tidsspannet 2011-2015. Hade det alltid varit lite lättare på våren eller hösten så hade ju grafen sick-sackat upp och ner varje år, och vi kan inte se någon sådan rörelse över hela tidsspannet. Däremot om vi tittar på de senaste fyra proven så kan vi se att på de högsta resultaten så har det varit lite lättare normering på vårprovet. Om det beror på någon faktor som att en högre procent satsar på att plugga till högskoleprovet till hösten, någon annan faktor eller bara slumpen låter vi vara osagt. Men hoppet finns iallafall att kurvan ska ”zacka ner” och ge oss en lite lättare normering till detta provet än hösten 2015 som var den svåraste normeringen någonsin för kvant.

Hoppet är det sista som lämnar oss!

När kommer riktiga resultatet?
Ditt riktiga, normerade resultat kommer 9 maj, men normeringstabellerna ska enligt UHRs facebooksida släppas 2 maj. Nu håller vi tummarna för en lätt normering!

OBS OBS OBS! Sista ansökningsdagen för högskola är 15 april
Du behöver alltså söka till dina önskade utbildningar innan du fått resultatet på högskoleprovet!

Graf över normering kvant 2011-2015

Graf över normering verbal 2011-2015

Johan Ström är VD för HPAkademin, förberedelsekurser för högskoleprovet. HPAkademin har hjälpt hundratals elever plugga till högskoleprovet. En kurs till högskoleprovet kostar 1295:- med HPAkademin och går i 7 olika städer i Sverige: Uppsala, Västerås, Linköping, Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö. HPAkademin har även privatlärare för högskoleprovet på plats i Malmö, Stockholm och Uppsala. Privatlärare för hp kan även fås online vartsomhelst i Sverige. Alla HPAkademins coacher har fått 2,0 och vi har de bäst presterande coacherna i Sverige

HPAkademins HP-Coach Axel fick alla rätt!

Slack for iOS Upload

Grattis till vår HP-Coach i Stockholm Axel Skorup Averås som fick alla rätt på högskoleprovet nyss!

Tredje personen att få 160 rätt på högskoleprovet (9 personer har fått alla rätt någonsin i högskoleprovets historia). Den yngste någonsin att få 160 rätt!

Om ni är intresserade av att få Axel som coach så kan ni köpa coachingpaket på http://hpakademin.se/coachning. Vill ni veta mer om hur coaching med HPAkademin fungerar så kan ni maila oss på [email protected] eller smsa/ringa oss på 0738414145.

HPAkademins live facit till högskoleprovet våren 2016

20160408_140631

Facit för högskoleprovet våren 2016!

UPDATE: Vi hade två fel på vårt live-facit under dagen, så det är ju ett ganska bra resultat! Felen kom på Provpass 2, där svaret på nummer 17 skulle vara B och inte C, samt provpass 3, där svaret på fråga 26 skulle vara E och inte C.

Här kommer ni att kunna se ett facit som HPAkademins coacher sammanställer löpande under dagen som kommer att ge en väldigt bra indikation på de rätta svaren till högskoleprovet för våren 2016.

På HPAkademin har vi bra koll på hur man känner när man skrivit högskoleprovet. En sak som många vill veta på direkten är vad man fått för resultat på högskoleprovet! Många vill inte vänta några timmar på att gå in på studera.nu’s kraschande hemsida.

Därför kommer våra coacher att ta provet och sammanställa våra resultat löpande under dagen (efter varje provpass är klart såklart). På så sätt så kan man gå in på vår blogg under dagen efter varje provpass och få ett bra hum om hur det går redan innan det officiella facitet släpps.

*Notera att sammanställningen av svaren inte är en garanti att det är exakt rätt svar, men eftersom alla våra coacher har 2,0 och bara får några enstaka fel så kommer vårt facit att ge ett ganska bra hum om vilka svar som är rätt! Vi kommer sedan att jämföra detta med det riktiga facitet när det släpps för att se hur nära vi lyckades komma!

I tabellen nedan kommer alltså våra coachers svar att sammanställas.

HPAkademins Live Facit För Högskoleprovet Våren 2016
Provpass 1
Vi har noterat att våra coacher skrivit olika provpass och kan därav anta att detta var utprovningspasset. Resultat kommer för nästa provpass.

Provpass 2
Fråga Svar
1 E
2 A
3 D
4 C
5 B
6 E
7 B
8 C
9 B
10 D
11 A
12 C
13 C
14 D
15 C
16 C
17 C (rätt svar egentligen B)
18 D
19 A
20 D
21 B
22 D
23 C
24 B
25 A
26 D
27 B
28 A
29 C
30 B
31 B
32 C
33 B
34 A
35 C
36 D
37 B
38 B
39 C
40 B

Provpass 3
Fråga Svar
1 A
2 C
3 C
4 B
5 C
6 B
7 D
8 C
9 D
10 D
11 B
12 A
13 C
14 B
15 B
16 A
17 D
18 B
19 B
20 D
21 A
22 C
23 A
24 C
25 C
26 C (svaret egentligen E)
27 B
28 D
29 B
30 B
31 C
32 C
33 C
34 B
35 C
36 B
37 D
38 A
39 A
40 B

Provpass 4
Fråga Svar
1 A
2 D
3 B
4 A
5 E
6 B
7 E
8 C
9 B
10 A
11 D
12 D
13 C
14 B
15 D
16 A
17 B
18 C
19 A
20 C
21 D
22 C
23 D
24 A
25 B
26 A
27 A
28 C
29 D
30 C
31 C
32 B
33 D
34 A
35 D
36 C
37 B
38 A
39 D
40 C

Provpass 5
Samtliga resultat är inne. Live-facit är slut för denna gång! Ses i höst :)
Fråga Svar
1 C
2 A
3 C
4 D
5 C
6 B
7 D
8 C
9 B
10 A
11 C
12 D
13 B
14 A
15 B
16 C
17 B
18 D
19 A
20 A
21 B
22 C
23 A
24 C
25 D
26 C
27 E
28 B
29 C
30 A
31 D
32 D
33 B
34 C
35 D
36 B
37 C
38 B
39 D
40 B


HPAkademin är Sveriges främsta anordnare av kurser och coaching för högskoleprovet. Våra privatlärare har alla fått 2,0 och vi har hjälpt hundratals personer att förbättra sitt resultat på högskoleprovet och komma in på sin drömutbildning. Om du är taggad på en förändring i ditt liv och vill plugga vidare men inte är säker på att du har betygen för att komma in på det du vill plugga. Så kontakta oss så hjälper vi dig! Kontaktformuläret nedan fungerar men om du vill nå oss via telefon kan du ringa eller smsa 0738 41 41 45 eller maila [email protected]