Facit högskoleprovet

Facit högskoleprovet hösten 2019

Detta är HPAkademins sida där vi skriver högskoleprovet och under provdagen kommenterar om vad som händer. Vi kommer att publicera vilket pass som är utprovningspasset, vilka uppgifter som är speciellt kluriga mma. Sedan på måndag när frågorna publiceras så kommer vi att publicera facit och lösningar till alla uppgifterna, så att du har möjlighet att se om du vet att du hade några fel på speciellt kluriga uppgifter.

Tidigare publicerade vi facit redan under provdagen och man kunde använda kontrollpapperet för att jämföra mot vårt facit. Eftersom UHR valt att ta bort kontrollpapperet så kan man ju inte längre göra det, det är anledningen till att vi valt att fokusera på diskussion av kluriga uppgifter under provdagen, för att sedan publicera facit när frågorna släppts. Tidigare facitsidor och diskussioner kan du hitta här: På proven våren 2019hösten 2018 och våren 2018 hade vi inga fel! Våren 2017 och hösten 2016 hade vi ett fel och i facit för hösten 2017 hade vi två fel.

Status: Normeringsspekulationen är publicerad. Officiella facit är publicerat. HPAkademins facit stämde till 100%

HPAkademins facit

 

2019-10-19 15:00: Lycka till på provet imorgon! Vi kommer att skriva provet också och guida er igenom provdagen

2019-10-21 11:13: Vissa av provpassen har släppts i förhand nu på morgonkvisten. Vi håller på att kontrollera facit och göra lösningar just nu. Provpassen som finns är: provpass-3-verb provpass-4-kvant provpass-5-verb

2019-10-21 11:51: nu är även provpass 1 publicerat. Intressant här är att det finns två olika varianter där uppgifterna inte bara är i olika ordning utan det är även några uppgifter som är olika. Vi håller på att analysera skillnaderna nu!  provpass-1-1-kvant, och provpass-1-2-kvant

2019-10-21 11:58: Vi känner oss ganska säkra nu på facit för provpass 3. Så vi publicerar det längre ner på sidan. Vi kommer eventuellt uppdatera det när alla coacherna fått varit med och kommentera, men vi är rätt säkra på att det facitet stämmer nu.

2019-10-21 12:07: Vi är förhållandevis säkra på vårt facit för provpass 4 nu. Vi publicerar och kommer med största sannolikhet inte att ändra det sedan i efterhand. Skrolla ner till provpass 4 för att se det facitet.

2019-10-21 12:48: Provpass 5 innehåller verkligen ett antal ordentligt kluriga uppgifter. Här har vi svårt att komma till avslut på uppgift 38 t.ex. Där lutar vi mot B men det skulle kunna vara C också. Vi avvaktar med att publicera facit på denna provdel i någon timme tills vi kunnat få ytterligare coachers input

2019-10-21 12:59: Vi publicerar facit på provpass 5 med brasklappen att vi inte ännu är säkra på uppgift 38. Så detta facit kan komma att uppdateras senare

2019-10-21 13:15: Provpass 1, Vi har snabbkollat variant 1 och vi har inga egentliga uppgifter vi är osäkra på på det. Så vi publicerar facit för den. Vi lägger en brasklapp över att vi kan ha råkat kopiera in något svarsalternativ på fel plats eller så. Vi kommer att dubbelkolla svaren senare. Men vi är rätt säkra på att facitet på det är korrekt.

2019-10-21 13:28: Provpass 1 variant 2 publiceras nu. Vi är som med variant 1 inte egentligen osäkra på någon uppgift, men alla coacher har inte hunnit gå in och kontrollera. Så det är inte omöjligt att något svar kommer att ändras, men vi skulle tro att vi inte kommer att göra det.

2019-10-21 14:45: Ett slarv i facit har upptäckts. Provpass 1 variant 1 uppg 20 ska vara D och inte B som vi först skrev.

2019-10-21 16:04: Ett ytterligare slarv i facit. Provpass 1 variant 2 uppg 37 ska vara B som svar och inte D.

2019-10-22 13:03: Lösningar är nu skapade till Provpass 4 kvant, och Provpass 5 verbal.

2019-10-22 13:47: Lösningar är nu publicerade för Provpass 1 kvant version 1.

2019-10-22 16:08: Lösningar är publicerade för Provpass 1 kvant version 2 nu. På både version 1 och version 2 finns videolösningar.

2019-10-22 20:08: Videolösningar finns nu för Provpass 4 kvant

2019-10-22 21:27: Detaljerade lösningar finns nu för alla provpass! Videolösningar finns för alla kvantuppgifter!

2019-10-23 11:15: Officiella facit är publicerat. HPAkademins facit stämde till 100% =) Förklaringar finns redan uppe sedan igår i HP-simulatorn.
Du når lösningsförslagen genom att göra en gratis användare och gå till HPAkademin HP-simulator.

2019-10-24 17:00: Normeringsspekulationen är publicerad. Du hittar den här: Normeringsspekulation

Passa på att köpa vår webbkurs också så att du får ta del av allt vårt material i webbkursen. Om du köper webbkursen nu så får du använda den maximalt länge och ökar dina chanser maximalt att nå ditt drömresultat!

 

 

 

 

Provpass 1: Kvant 

Provpassdokument: provpass-1-1-kvant, och provpass-1-2-kvant

Kommentar efter provpasset: vi upplevde provpassen som ganska standard svårighetsgrad, kanske lite lättare än vanligt. Kluriga uppgifter var den om konen (där hade många av oss coacher inte koll på regeln. Tydligen så är radien viktigare än höjden) och dtk diagrammet om kommunerna var också snurrig. Inte nödvändigtvis svår men lite ovanlig

PP1: Variant 1
1 A
2 C
3 D
4 A
5 D
6 C
7 B
8 A
9 B
10 D
11 B
12 B
13 C
14 A
15 A
16 A
17 B
18 A
19 A
20 D
21 C
22 D
23 C
24 C
25 A
26 D
27 D
28 B
29 D
30 B
31 B
32 C
33 B
34 D
35 B
36 A
37 D
38 A
39 B
40 C

 

Variant 2
1 D
2 B
3 A
4 C
5 C
6 A
7 D
8 B
9 B
10 B
11 D
12 A
13 B
14 B
15 C
16 A
17 B
18 B
19 A
20 B
21 D
22 D
23 C
24 C
25 B
26 C
27 D
28 B
29 B
30 D
31 A
32 B
33 C
34 C
35 C
36 B
37 B
38 D
39 C
40 A

Provpass 2: utprovningspasset 

Kommentar efter provpasset: pass två var utprovningspasset, våra coacher skrev blandat verbal och kvant. Det betyder alltså att pass inte kommer att räknas. Och att resterande pass kommer att räknas så fullt fokus nu framåt!

Provpass 3: Verbal

Provpassdokumentet: provpass-3-verb

Kommentar efter provpasset: vi upplevde provet som ganska normalsvårt. LÄS var lite extra tuff. MEK kan ha varit lite lättare än normalt

1 E
2 B
3 E
4 B
5 C
6 D
7 D
8 C
9 A
10 E
11 B
12 A
13 C
14 C
15 D
16 C
17 B
18 B
19 C
20 A
21 B
22 C
23 A
24 C
25 B
26 C
27 A
28 D
29 C
30 D
31 B
32 A
33 C
34 B
35 D
36 A
37 C
38 B
39 B
40 B

 

Provpass 4: kvant 

Provpassdokumentet:provpass-4-kvant

Kommentar efter provpasset: en majoritet av coacherna tycker att detta kvantpass var lättare än det första. Det är dock inte enhälligt, vissa tycker att detta var svårare. Brasklapp för att energin kanske börjar tryta hos de coacherna som tycker att det var svårare.

Uppgift 10 var lite fintig. Flera av coacherna råkade nästan tänka att man skulle byta ut alla luckorna mot gånger. Johan t.ex. kom på det för sent. De flesta fick dock rätt på den

1 C
2 B
3 D
4 C
5 A
6 B
7 A
8 D
9 D
10 C
11 D
12 D
13 A
14 B
15 C
16 A
17 C
18 B
19 C
20 B
21 B
22 D
23 C
24 C
25 E
26 A
27 D
28 A
29 B
30 B
31 C
32 A
33 C
34 B
35 D
36 C
37 B
38 D
39 D
40 A

 

Provpass 5: Verbal

Provpassdokumentet: provpass-5-verb

Kommentar efter provpasset: allmän konsensus bland coacherna är att detta var ett ganska tufft provpass! Kulturtexten var ganska trögläst och det fanns några ordentligt knepiga uppgifter!

Kommentar när facit publicerades: Väldigt svåra uppgifter vissa. 38 är vi inte säkra på, den kan vara B eller C.

Ytterligare diskussion: Vi har nu debatterat uppgift 38 en hel del. Vi har inte riktigt nått konsensus men en majoritet av oss anser ändå att B är korrekt. Vi kommer lägga in hela vår diskussion i lösningförslaget, eftersom det är för mycket text för att lägga in här. Du når lösningsförslaget genom att göra en gratis användare och går till HPAkademin HP-simulator.

1 E
2 C
3 A
4 D
5 B
6 D
7 B
8 A
9 C
10 A
11 D
12 C
13 B
14 D
15 B
16 A
17 A
18 D
19 D
20 A
21 B
22 C
23 D
24 B
25 A
26 D
27 D
28 C
29 A
30 A
31 C
32 A
33 D
34 C
35 A
36 A
37 C
38 B
39 C
40 D

 

HPAkademins normeringsspekulation är uppe här: Normeringsspekulation

Nu är nya detta provets frågestund öppen! Där du har möjlighet att fråga om provet och om vad som helst om högskoleprovet. Du hittar frågestunden här: HPAkademins frågestund

Lösningar till alla uppgifterna är uppe i vår webbplattform! Du når dem kostnadsfritt genom att skapa en gratis användare och gå till HPAkademin HP-simulator.

Köp också jättegärna förstås vår webbkurs! Om du köper webbkursen nu så maximerar du tiden som du får använda webbkursen och maximerar dessutom chansen att nå ditt mål! Nu är det perfekt mängd tid till nästa prov för att du ska kunna förbättra dig och nå målet! Nu kör vi!

 

Nöjda elever

Jag är otroligt imponerad med det professionella bemötandet jag fick när jag först kontaktade HP-Akademin. Jag var vid det tillfället väldigt osäker och jag kände en stor oro över Högskoleprovet och hur jag skulle gå tillväga för att besegra det. HP-Akademin hjälpte mig att komma igång på allvar! De inspirerade mig att tänka annorlunda kring högskoleprovet och mitt synsätt förändrades helt. Oron i kroppen var borta och ersatt med en stor motivation och tilltro till att nå mitt mål på 1.75.

Jag invigdes med möjligheten att få en individuell kartläggning genom deras diagnos-tjänst vilket skapade gynnsamma förutsättningar för mig. Jag fick en personligt anpassad studieplan som kändes både behaglig och realistisk att genomföra. För att få en förbättrad helhet och maximal hjälp så använder jag HP-Akademins Webbkurs-material som studieverktyg, och jag känner hur jag förbättras varje dag jag fortsätter att studera. Med möjligheten för personlig coachning så upplever jag att HP-Akademin har allt jag behöver för att jag ska uppnå mitt mål.

Min personliga bedömning är att HP-Akademin genuint bryr sig om sina användare och gör vad de kan för att de ska nå deras mål. Med en bred erfarenhet och djup förståelse över Högskoleprovet erbjuds professionell hjälp till deras användare.

-farre4, 2018, Google reviews

Förra året gick min äldste son HP Akademins intensivkurs för att komma in på Stockholms Universitets psykologprogram. Han fick 2.0 på kvant efter er fantastiska kurs och webbaserade träning. I år är det nästa sons tur att nå sin dröm, och han gick i helgen er intensivkurs. Han lärde sig massor, och nu har jag även köpt webkursen och coaching för att ge honom bästa förutsättningar för att komma in på sin drömutbildning. Jag rekommenderar alla HP Akademin! Föräldrar – det kostar en slant, men det är värt varenda krona att se barnen lyckas komma in på den utbildning de helst vill gå! – Tack, HP Akademin! 
Hälsningar leg psykolog Anne Grefberg

-Anne Grefberg, 2018, Google reviews

 

HPAkademins webbkurs

Vet du redan nu med dig att du inte kommer att nå ditt önskade resultat rekommenderar vi att du köper vår webbkurs! Bli inte omsprungen för att de andra som tränar inför högskoleprovet använder våra avancerade metoder! Passa på att boka idag!

webbkurs-hero

Köp webbkursen

Skapa en gratisanvändare

 

Facit till alla gamla högskoleprov

Ville du egentligen hitta facit till alla gamla högskoleproven? De kan du hitta här

Gamla högskoleprov och facit 

Bli superbra på högskoleprovet!

Med en gratisanvändare kan du träna på alla gamla högskoleprov i vår högskoleprovssimulator!

Du får också tillgång till specialrabatter på våra betaltjänster (som t.ex. vår webbkurs) och mycket annat kul!