Gamla Högskoleprov

Gamla Högskoleprov

Att plugga inför högskoleprovet genom att göra gamla högskoleprov är en strålande idé. Här kan du hitta alla gamla proven så att du kan träna på dem. Dock så finns det många saker att tänka på när det kommer till att använda de gamla proven som pluggresurs. På den här sidan hittar du både alla gamla proven men också många tips från våra coacher på HPAkademin om hur man använder proven till att plugga!

Gamla högskoleprov

Att tänka på innan du gör gamla prov

Den första frågan du bör ställa dig är om du är redo att börja göra många av de gamla högskoleproven. I många fall skulle man nämligen förbättra sig snabbare om man bygger upp sina förkunskaper så att man har en bra grund att stå på innan man börjar med proven. Det handlar dels om att ha bra koll på de räkneregler som man stöter på i kursen Matematik 1 på gymnasiet (samt matten som man lär sig innan och delar av Matematik 2), dels om att få in en bra strategisk metodik för att kunna bemöta alla svårigheter som högskoleprovet innebär.

HPAkademins webbkurs har en sektion för matematiska förkunskaper där vi lägger extra vikt på den matten som är viktigast, och mindre vikt på den matten som inte förekommer så mycket. Det finns även en sektion för metodiker där du lär dig exakt hur du ska tänka för att knäcka koden till provet! Skapa ett gratis konto. för att se vad som finns i webbkursen!

Du hittar även alla gamla prov här – https://www.allakando.se/hogskoleprovet/gamla-prov/

Skriv ut proven och gör dem med penna och papper

När du väl sätter dig och pluggar på tidigare högskoleprov så finns det också flera saker man kan göra ”rätt” och ”fel”. Du lär dig bäst att hantera högskoleprovet om din träning med gamla högskoleprov är så lik situationen som du ställs inför på själva högskoleprovet som möjligt. Skriv därför ut provpassen och skriv ut ett svarshäfte så att du tränar under exakt samma förutsättningar som på provet.

Vi har dessutom i webbkursen gjort flertalet egenskapade högskoleprov som vi formaterat till en utskriftsbar PDF precis som högskoleprovet är! Du kan testa två sådana provpass gratis i vår HP-simulator om du skapar ett gratis konto. Gå in och gör det nu för att se hur nice det blir! Om du istället köper webbkursen så får du naturligtvis tillgång till alla våra egenskapade prov!

 

Gör de gamla högskoleproven med tidspress

Det absolut vanligaste misstaget många gör är att inte plugga under tidspress. Högskoleprovet hade varit mycket enklare för de flesta ifall man hade flera minuter på sig per fråga. Istället handlar provet mycket om att snabbt plocka fram de kunskaper som behövs för att lösa en uppgift på kort tid. Om man inte övat gamle högskoleprov under tidspress så vänjer man sig inte vid stressen som man faktiskt känner när man skriver provet på riktigt. Att inte hinna svara på alla frågor är bland de vanligaste hindren de som skriver provet drabbas av.

I HPAkademins HP-simulator så får du automatiskt tidtagning på dina provpass! Gör dina gamla högskoleprov där så blir det automatiskt på rätt sätt!

 

Du behöver lära dig de uppgifter du får fel på

När du gjort ett provpass och rättat det så är det extremt viktigt att du inte bara gör ett ytterligare gammalt högskoleprovspass. Då har du ju inte lärt dig så mycket nytt! När man rättat provet och ser vilka uppgifter man gjort fel på så måste du få det förklarat för dig hur du egentligen skulle lösa det uppgifterna. Ibland kan man själv förstå hur man skulle göra men väldigt ofta är det svårt att se varför de var fel och hur man skulle löst dem på bästa sätt. Därför har vi skapat lösningsförslag till alla gamla högskoleprov så man som elev väldigt lätt kan lära sig något nytt från varje uppgift man får fel på!  Många av våra lösningar finns dessutom som videoklipp där man hör och ser en coach förklara steg för steg hur man ska tänka. Vi har över 1300 videoklipp i webbkursen!

Om du vill plugga på ett effektivt sätt så är vår webbkurs ett bra nästa steg mot ditt önskade provresultat!

Läs mer om webbkursen

 

Repetera de gamla högskoleproven

Bara för att du gått igenom en förklaring om hur du ska lösa en viss uppgift och det känns som att du hajjar, så räcker inte det för att kunskapen verkligen ska sätta sig. Du behöver komma tillbaka flera gånger till högskoleprovsuppgifterna du vill lära dig och repetera dem. Du ska då inte bara kolla på lösningen igen, utan du ska faktiskt försöka lösa uppgiften! I webbkursen har vi en funktion för att göra det på som heter ”visa historik”. Via den kan du gå in i uppgifterna och komma tillbaka till dem och repetera. På så sätt så lär du dig uppgifterna på riktigt!

 

Länkar till gamla högskoleprov

Här kan du hitta alla gamla högskoleprov med facit. Men det är ännu bättre om du gör en gratis användare till vår webbkurs. Där kan du hitta alla gamla högskoleproven också (gratis) men även lägga in dina svar och få dem automatiskt rättade! Det är ett toppenverktyg för att hålla koll på dina prov vilka du gjort och inte. Sen om du känner för att köpa webbkursen så har du ju redan lagt in vissa prov! Då kan du jättelätt se lösningar till de uppgifter du fick fel på, även på de gamla högskoleprov som du gjort innan du köpte kursen =)

Skapa ett gratis konto och ta del av högskoleproven

 

Här kan du se en videogenomgång om hur HP-simulatorn fungerar

Men du kan också ladda ner de gamla högskoleproven här via länkarna nedan!

 

Gamla högskoleprov – Hösten 2011

PP2 kvant
PP3 verbal
PP4 kvant
PP5 verbal
facit
normeringstabeller

Gamla högskoleprov – Våren 2012

 

PP2 verbal
PP4 verbal
PP5 kvant
PP3 kvant
facit
normeringstabeller

Gamla högskoleprov – Hösten 2012

PP5 verbal
PP4 kvant
PP2 verbal
PP1 kvant
facit
normeringstabeller

Gamla högskoleprov – Våren 2013

PP5 verbal
PP4 kvant
PP3 verbal
PP2 kvant
facit
normeringstabeller

Gamla högskoleprov – Hösten 2013

PP5 kvant
PP4 verbal
PP3 kvant
PP1 verbal
facit
normeringstabeller

Gamla högskoleprov – Våren 2014

PP5 verbal
PP4 kvant
PP3 verbal
PP1 kvant
facit
normeringstabeller

Gamla högskoleprov – Hösten 2014

PP5 kvant
PP4 verbal
PP2 kvant
PP1 verbal
facit
normeringstabeller

Gamla högskoleprov – Våren 2015

PP5 verbal
PP4 kvant
PP3 verbal
PP2 kvant
facit
normeringstabeller

Gamla högskoleprov – Hösten 2015

PP5 kvant
PP4 verbal
PP3 kvant
PP1 verbal
facit
normeringstabeller

Gamla högskoleprov – Våren 2016

PP5 kvant
PP4 verbal
PP3 kvant
PP2 verbal
facit
normeringstabeller

Gamla högskoleprov – Hösten 2016

PP5 kvant
PP4 verbal
PP3 kvant
PP2 verbal
facit (version 1)
normeringstabeller

Gamla högskoleprov – Våren 2017

PP5 verbal
PP4 kvant
PP3 verbal
PP1 kvant
facit
normeringstabeller

Gamla högskoleprov – Hösten 2017

PP1 verbal
PP3 kvant
PP4 verbal
PP5 kvant
facit
normeringstabeller

Gamla högskoleprov – Våren 2018

PP1 kvant
PP2 verbal
PP4 kvant
PP5 verbal
facit
normeringstabeller

Gamla högskoleprov – Hösten 2018

PP2 kvant
PP3 verbal
PP4 kvant
PP5 verbal
facit
normeringstabeller

Gamla högskoleprov – Våren 2019

PP1 verbal
PP2 kvant
PP4 verbal
PP5 kvant
facit
normeringstabeller

Gamla högskoleprov – Hösten 2019

Provpass 1 fanns i två lite olika varianter. Gör bara en av dem och välj sedan rätt version av facit. Du kan också träna på den andra versionens frågor förstås.

PP1-1 kvant
PP1-2 kvant
PP3 verb
PP4 kvant
PP5 verb
facit version 1
facit version 2
normeringstabeller version 1
normeringstabeller version 2

Gamla högskoleprov – Hösten 2020

PP2 verbal
PP3 kvant
PP4 verbal
PP5 kvant
facit
normeringstabeller

Gamla högskoleprov – Våren 2021 13 mars

PP1 verbal
PP3 kvant
PP4 verbal
PP5 kvant
facit
normeringstabeller

Gamla högskoleprov – Våren 2021 08 maj

PP1 verbal
PP2 kvant
PP4 verbal
PP5 kvant
facit
normeringstabeller

Gamla högskoleprov – Hösten 2021

PP1 kvant
PP2 verbal
PP4 kvant
PP5 verbal
facit

Gamla högskoleprov – Våren 2022 mars

PP2 verbal
PP3 kvant
PP4 verbal
PP5 kvant
facit

Gamla högskoleprov – Våren 2022 maj

PP1 kvant
PP3 verbal
PP4 kvant
PP5 verbal
facit

Facit publiceras alltid live före alla andra på sidan facit högskoleprovet

 

Köp HPAkademins webbkurs och plugga mest effektivt på gamla högskoleprov

För att på ett bättre sätt hantera högskoleproven kan du alltså göra en gratis användare i webbkursen för att göra proven i HP-simulatorn istället. Men ännu bättre är naturligtvis att faktiskt köpa HPAkademins webbkurs och på så sätt kunna ta del av våra lösningar! Vi är det högskoleprovsföretaget som har högst betyg på Google reviews och på Facebook reviews så vår kunskap har definitivt hjälpt många att nå sina mål på högskoleprovet. Låt oss hjälpa dig med!

Läs mer om webbkursen här