Facit högskoleprovet hösten 2017

OBS att detta är en gammal sida.

För senaste varianten av HPAkademins facit går du hit: https://hpakademin.se/facit-hogskoleprovet/

 

Facit högskoleprovet hösten 2017

HPAkademins facit för högskoleprovet hösten 2017 är nu sammanställt!

HPAkademins suveräna HP-coacher gjorde provet och eftersom varje coach individuellt får 2,0 så blir HPAkademins kollektiva facit ganska pålitligt. Våren 2017 och hösten 2016 hade vi bara ett fel! I facit för hösten 2017 hade vi två fel.

Vi gör sedan lösningar/förklaringar till uppgifterna och släpper dem i vår webbplattform. Du når dem med en gratis användare.

Så gå in och skapa en gratis användare hos oss redan nu!

Status: Facit är slutgiltigt och första utkastet till lösningsförklaringar finns i vår webbkurs, du når dem med en gratis användare

HPAkademins facit

Uppdatering 2017-10-23 11:50 Frågorna är just nu släppta! https://www.studera.nu/hogskoleprov/efter-hogskoleprovet/fragor-och-facit Vi håller på att uppdatera facit as we speak!

Uppdatering 2017-10-23 13:00 Vi har nu gått igenom frågorna. Efter att ha analyserat dem närmare så har vi inte ändrat vårt facit i någon fråga. Vi redogör för våra diskussioner bredvid varje provpass. Fråga 39 på PP1 var den enda där vi inte riktigt kunde komma till konsensus. Men de andra är vi ganska säkra på.

Uppdatering 2017-10-23 13:20 Vi håller nu på att skapa första utkastet till lösningsförslag (beskrivningar hur man löser uppgifterna). Vi kommer att publicera dem i vår webbkurs. Vi kommer att uppdatera här allt eftersom vi skapat lösningarna. Fråga gärna i frågestunden om specifika uppgifter!

Uppdatering 2017-10-23 17:20 Första utkastet till lösningsförslag för uppgifterna på PP3 är nu klar och publicerad i HP-simulatorn! Skapa en gratis användare för att komma in och se dem. Du behöver ”göra” provet för att komma till lösningarna.

Uppdatering 2017-10-23 20:20 Första utkastet till lösningsförslag för uppgifterna på PP5 är nu klara och publicerade i HP-simulatorn. Alla kvantuppgifterna finns det alltså lösningar till. Vi skapar för fullt lösningar till de verbala uppgifterna och hoppas kunna publicera dem snarast.

Uppdatering 2017-10-23 22:10 Första utkastet till lösningsförslag för uppgifterna på PP1 är nu klara och publicerade i HP-simulatorn. Sista provpasset (PP4) kommer att få sina lösningar imorgon. Godnatt!

Uppdatering 2017-10-24 16:30 Första utkastet till lösningsförslag för PP4 finns nu inlagda i i vår HP-simulator. Vi har alltså gjort lösningsförslag till alla uppgifter på högskoleprovet hösten 2017. Vi kommer att utveckla och förbättra lösningarna över de närmsta dagarna. Du kan alltså se lösningarna genom att göra en gratis användare (det kan du göra här). Om du har specifika frågor om specifika lösningar så ställ dem jättegärna i vår frågestund. Nu avvaktar vi det officiella facit som kommer imorgon! Det ska bli jättespännande att se om vi hade något fel i vårt facit. Förra provet hade vi ett fel innan frågorna släpptes men vi korrigerade det felet när vi kunde se frågorna.

Uppdatering 2017-10-25 10:30 Facit har nu släppts! Vårt facit hade 158 rätt och 2 fel. Båda felen fanns i PP1. Det var uppg 12 och uppg 39 som inte överenstämde med facit. Uppg 12 var enligt facit D och uppg 39 var A. Facit är uppdaterat. Vi kommer att lägga in en ytterligare diskussion om frågorna under rubriken PP1. Vi kommer även naturligtvis att skriva till UHR och be dem förklara sin ståndpunkt. Framförallt uppgift 39 tycker vi var mycket otydlig. Vi vet sedan tidigare att de är mycket ovilliga att ändra sitt svar oavsett om de egentligen kan motivera sig eller inte, men det är inte osannolikt att vi lägger in en överklagan också, framförallt på uppg 39 då. Lite kuriosa fakta så hade vi rätt svar på både uppg 12 och 39 i pausen under högskoleprovsdagen. När vi efter passet pratade ihop oss så ändrade vi dock dem och det visade sig att de då blev fel. Innan vår interna diskussion efter provet så hade vi dock ett fel på en av varianterna på PP5, som vi korrigerade med diskussionen.

Uppdatering 2017-10-25 19:20 Våra spekulationer om normeringen för provet finns nu i ett eget blogginlägg. Kom jättegärna in till det och kommentera vad du tror! Blogginlägget om normeringsspektulation

Kom jättegärna in och ställ frågor till oss i vår frågestund. Vi svarar så fort vi har möjlighet


Provpass 1

Diskussion innan frågorna släpptes – Fråga 12:

Detta var den andra frågan som handlade om tvisten mellan fastighetsägare och en kommun kring hur kommunen skulle ansluta fastigheterna till avlopps- och dricksvattennätet. Det svarsalternativ vi har valt (C) säger att domstolen avslog yrkandet för att ärendet inte täcktes av vattenlagen, vilket var nämndens ansvarsområde. Svarsalternativ D, vilket sade att yrkandet avslogs för att kommunen inte ansåg att det fanns särskilda skäl, är dock också tänkbart. Vår bedömning är att detta förvisso var ett av kommunens argument, men att det inte var detta som var avgörande för nämndens beslut.

Uppdatering efter frågorna släppts

Vi har beslutat oss för att gå på svarsalternativ C, ”Ärendet omfattades inte av vattentjänstlagen.” eftersom det bland annat står: På grund härav, och då det inte framkommit att de valda lägena i övrigt skulle föranleda några problem för sökandenas fastigheter som kan strida mot vattentjänstlagens bestämmelser, lämnar VA-nämnden sökandenas talan utan bifall. Vi tolkar det därför som att VA-nämnden beslutar att inte bifalla yrkandet eftersom de inte kommit med några argument som faller under vattentjänstlagens regler som skulle kunna medföra särskilda skäl. Vi tolkar det som att svarsalternativ D är fel eftersom kommunens åsikt i frågan inte ligger till grund för VA nämndens bedömning om att särskilda skäl inte finns.

Uppdatering efter facit släppts

Rätt svar var alltså D: De särskilda skäl som anfördes hade inte godkänts av kommunen. Vi har rådfrågat en jurist som gett oss denna förklaringen: Motivationen till att C, som vi trodde på, inte är korrekt är pga att detta definitivt faller under vattenlagen men att VA-nämnden helt enkelt anser att kommunen har rätt. I inledningen till vattentjänstlagen står det: ””1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön…”, När det är så att något faller utanför en lag så är det när den inte är tillämplig. T.ex. om en annan lag egentligen ska användas p.g.a. att parterna är på ett visst sätt, exempelvis så ska en konsument och en näringsidkare omfattas av konsumentköplagen, inte köplagen. Hen anser dock att svarsalternativ D också är inkorrekt. Nämnden ska ju överpröva kommunens åsikt i frågan, ”det vore onödigt att överklaga annars”. Men det var dock tydligt, enligt juristen, att D var ”mindre fel” än svarsalternativ C, som var väldigt tydligt fel svarsalternativ. Rätt svar är D: De särskilda skäl som anfördes hade inte godkänts av kommunen.


Diskussion innan frågorna släpptes – Fråga 39:

Denna fråga var på texten som handlade om huruvida minskat kaloriintag leder till ökad livslängd. Vi har valt svarsalternativ B, som sade att det finns indikationer på att minskat kaloriintag leder till längre livslängd. Svarsalternativ A, som påstod något i stil med att det inte finns några belägg för detta, är också tänkbart. Här hänger det på exakt hur svarsalternativet var formulerat, så ett säkert svar kan vi få först på måndag när uppgifterna släpps.

Uppdatering efter frågorna släppts

Vi står fast vid bedömningen att svarsalternativ B sannolikt är rätt. Det är dock en mycket svår bedömning mellan A och B (och även D). Vi tycker att båda svarsalternativ skulle kunna vara rätt beroende på hur man tolkar tonvikten i texten. Texten handlar ju om en ny studie som inte hittat några samband, så om man tolkar det som att man ska svara på vad den nya studien säger så skulle ju A vara rätt. Man säger dock uttryckligen i texten också att ”the jury is still out” vilket ju indikerar att man faktiskt inte vet. Svarsalternativ A skulle ju indikera att man är mer säker på att det är så att det inte finns något samband mellan livslängd och att äta mindre. Svarsalternativ B säger ju: ”There are indications that eating less leads to a longer life.” vilket är väldigt svårt att motsäga då man i texten faktiskt beskriver att tidigare studier har visat på samband mellan att äta mindre och längre livslängd. Vi bedömer det alltså så att svarsalternativ B är ”mer rätt”. När det gäller svarsalternativ D: Results based on monkeys cannot automatically be transferred to humans. så skulle faktiskt också den kunna vara rätt svar. Svarsalternativet är otvivelaktigt sant, men texten handlar ju inte om specifikt kopplingen mellan studier på monkeys och vilka slutsatser man kan dra hos människor på det. Alltså är det enligt oss inte rätt svarsalternativ eftersom frågan säger ”according to the text

Vi tycker egentligen att frågan inte är så bra bra ställd eftersom det blir för mycket en tolkningsfråga mellan de olika svarsalternativen. Det ska bli mycket intressant att se vilket svarsalternativ som UHR anser vara rätt.

Uppdatering efter facit släppts

Frågan är ”Which of the following statements is true, according to the text, with regard to calorie restriction in people?” och det visar sig att UHR tycker att svarsalternativ A: ”Eating less does not appear to affect life expectancy.”. Som vi diskuterade innan facit släpptes så innebär det alltså att man har menat att ”according to the text” övervägande syftar till den nya studien. Det är enligt oss ett problematiskt syftningsfel. Vi kommer utan tvekan att överklaga denna uppgiften för att få en förklaring från UHR hur de egentligen menar. Vi förväntar oss dock inte att de kommer att ändra något (vi har överklagat en ELF uppgift förut och UHR var inte överdrivet mottagliga för våra argument) men de måste i alla fall förklara sig lite.

Vi hade alltså två fel på PP1. Uppgift 12 svarade vi först C men korrekta svarsalternativet vad D. Uppgift 39 svarade vi B men korrekta svarsalternativet var A.

Första utkastet till lösningsförklaringar för PP1 finns inlagda i webbkursen 

Provpass 1
Facit efter UHR släppt officiella facit
1 C
2 A
3 E
4 E
5 C
6 B
7 B
8 D
9 B
10 D
11 B
12 D (vi trodde tidigare C)
13 D
14 B
15 A
16 B
17 D
18 C
19 B
20 D
21 B
22 A
23 D
24 B
25 A
26 C
27 A
28 B
29 D
30 C
31 D
32 B
33 D
34 B
35 A
36 B
37 D
38 C
39 A (vi trodde tidigare B)
40 C
Provpass 2

Diskussion innan frågorna släpptes: Provpass 2 är med största sannolikhet ett utprovningspass. Vi publicerar inget facit för det eftersom det bara skulle vara förvirrande med vårt virrvarr av olika svar.

Uppdatering efter frågorna släppts: Provpass 2 var utprovningspass


Provpass 3

Diskussion innan frågorna släpptes: Provpass 3 är nu uppdaterat efter diskussion. Vi gjorde inga förändringar här från det vi svarade i paus. Vi är alltså ganska säkra på svaren.

Uppdatering efter frågorna släppts: Vi gör inga förändringar för provpass 3.

Uppdatering efter facit släppts: Vi hade rätt på alla uppgifter på PP3

Första utkastet till lösningsförklaringar för PP3 finns inlagda i webbkursen 

Provpass 3
Facit efter UHR släppt officiella facit
1 C
2 A
3 C
4 B
5 B
6 D
7 A
8 D
9 A
10 B
11 D
12 C
13 B
14 B
15 B
16 C
17 A
18 D
19 D
20 C
21 D
22 A
23 D
24 C
25 B
26 C
27 B
28 E
29 D
30 A
31 B
32 B
33 C
34 B
35 A
36 C
37 C
38 B
39 B
40 C


Provpass 4

Diskussion innan frågorna släpptes – Provpass 4 är nu genomgången. Vi är osäkra på fråga 12. Detta var den andra frågan på texten om konstverk med en nalle som var deltidsbrandman. Vill du läsa andra delen av texten hittar du den här: Frågan handlade om vad konstnären ville förmedla, men vi är osäkra på den exakta frågeformuleringen. Svarsalternativ D, som vi har valt i facit, sade att det handlade om situationer där allt ställs på sin spets, vilket stämde bra överens med de katastrofscener som skildrades. Samtidigt nämns tur och otur på två ställen i texten, vilket talar för alternativ A, som påstod att konstverken handlade om hur slumpen påverkar livet. Slutligen är även svarsalternativ B tänkbart, enligt vilket konstverken handlar om svåra situationer och hur man hanterar dem. Detta är inte alls en självklar fråga, och vi ser med spänning fram emot att få ut uppgifterna och kunna se exakt hur frågorna och svarsalternativen var formulerade.

Uppdatering efter frågorna släppts

Uppdatering fråga 12: Frågan var: Vad vill Mårten Medbo skildra med sina nallefigurer? Här har vi valt att hålla kvar vid svarsalternativ D. Vi trodde ju tidigare att eventuellt svarsalternativ A Slumpens avgörande betydelse i våra liv. skulle kunna vara rätt. Men nu när vi kollat noggrannare på texten så konfirmerar vi att slump-aspekten inte har så stor tonvikt i den. Svarsalternativ B Känslan av att behärska en svår situation var också ett möjligt svar. Men vi kan nu se att ordet ”behärska” inte passar in mot texten. Eftersom situationerna är sådana att aktörerna faktiskt inte behärskar dem. Däremot svarsalternativ D: Situationer där saker ställs på sin spets. passar väl in i texten eftersom det som skildras är tuffa, kritiska situationer.

Uppdatering efter facit släppts: Vi hade rätt på alla uppgifter på PP4

Första utkastet till lösningsförklaringar för PP4 finns inlagda i webbkursen 

Provpass 4
Facit efter UHR släppt officiella facit
1 E
2 E
3 D
4 C
5 A
6 B
7 A
8 D
9 C
10 C
11 A
12 D
13 A
14 C
15 A
16 B
17 C
18 B
19 C
20 B
21 D
22 B
23 A
24 C
25 D
26 C
27 A
28 A
29 D
30 B
31 D
32 C
33 A
34 B
35 D
36 B
37 B
38 A
39 A
40 D


Provpass 5
Diskussion innan frågorna släpptes – Vi är nu klara med analysen av provpass 5. Vi hittade två varianter. Detta innebär inte att vi är helt säkra på att det inte kan finnas fler varianter. Men ingen av våra coacher hade någon ytterligare variant iaf. Vi kallar dem för variant X och Y. Variant X hade som sista diagram det som handlade om Barentsområdet (det som hade två frågor,). När det diagrammet istället låg som andra diagram i ordningen kallar vi den för variant Y. Vi är lite osäkra på fråga 32 på variant X. Eftersom det var olika varianter så kan vi ärlighetens namn inte komma ihåg vilken fråga det var =P så vi har tagit fram svaret genom en analys av våra svar kombinerat med analys av den andra varianten. Vi återkommer till denna på måndag när frågorna släpps!

Uppdatering efter frågorna släppts

Det visade sig som vi trott att det fanns två varianter. Det vi kallade för variant X motsvarar version 2 på UHRs hemsida, variant Y motsvarar version 1. Det finns inget som tyder på att det skulle finnas ytterligare varianter.

Rätt svar på fråga 32 var nog svarsalternativ A, som vi trodde innan frågorna släppts.

Uppdatering efter facit släppts: Vi hade rätt på alla uppgifter på PP5

Första utkastet till lösningsförklaringar för PP5 finns inlagda i webbkursen 

Provpass 5
Facit efter UHR släppt officiella facit
Variant X / Version 2 Variant Y / Version 1
1 B 1 A
2 A 2 D
3 D 3 C
4 C 4 B
5 C 5 A
6 B 6 A
7 A 7 C
8 D 8 C
9 A 9 B
10 C 10 B
11 C 11 D
12 B 12 C
13 A 13 C
14 D 14 B
15 D 15 C
16 B 16 D
17 B 17 A
18 C 18 D
19 C 19 B
20 A 20 B
21 C 21 A
22 B 22 C
23 E 23 C
24 C 24 E
25 C 25 A
26 A 26 C
27 E 27 D
28 D 28 E
29 B 29 D
30 C 30 B
31 B 31 D
32 A 32 C
33 D 33 A
34 D 34 B
35 B 35 C
36 D 36 B
37 B 37 A
38 D 38 B
39 A 39 D
40 C 40 D

 

Normeringstabellerna är nu släppta! Läs vår bloggpost om det 

Ställ jättegärna frågor till oss i vår frågestund. Du kan fråga exakt vad du vill och vi kommer att svara så gott vi kan

Om du redan nu vet med säkerhet att du inte nått ditt mål så köp gärna vår webbkurs

 

Facit till alla gamla högskoleprov

Ville du egentligen hitta facit till alla gamla högskoleproven? De kan du hitta här

Gamla högskoleprov och facit 

Bli superbra på högskoleprovet!

Med en gratis användare kan du träna på alla gamla högskoleprov i vår högskoleprovssimulator!

Du får också tillgång till specialrabatter på våra betaltjänster (som t.ex. vår webbkurs) och mycket annat kul!