Normering högskoleprovet hösten 2017

Normeringstabellerna har släppts lite för tidigt!

excited meme

Uppdatering
Per-Erik Lyrén, ansvarig för normeringen, svarar oss detta i ett mail!

Per-Erik Lyrén till HPAkademin

Hej Johan

Anledningen till att normeringen på VERB blev ”tuff” var att det var en relativt lätt provversion. Provtagargruppen vid senaste tillfället hade inte bara en relativt liten andel på de högre poängen, de var generellt relativt lågpresterande på VERB (lägre norm-medelvärde). En trolig förklaring till detta är att det var en större andel yngre provtagare (högst 20 år), och ålder och resultat hänger tydligt ihop på VERB. Den större andelen yngre kan också vara en förklaring till att gruppen var relativt högpresterande på KVANT.

 

Bästa hälsningar

Per-Erik Lyrén
Projektledare för Högskoleprovet
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Umeå universitet
901 87 Umeå

 

Några snabba reflektioner är att normeringen på kvant blivit lättare på nästan alla nivåer och verbal så har den blivit historiskt svår när det gäller de högsta poängen. Detta har lett till att väldigt få fått högsta resultaten på verbal och således har väldigt få fått väldigt höga resultat rent generellt. Endast 31 personer fick 2,0 totalt. Man undrar varför UHR gjort en normeringen där så extremt få fått bra resultat på verbal. Vi kommer att komma med en utförlig analys här under fredagen


Normering
hösten 2017 kvant

Normering hösten 2017 verbal

Fördelning av resultat på hela provet hösten 2017

 

Normeringen på högskoleprovets förändring över tid

Normering kvant hösten 2017 efterNormering verbal hösten 2017 efter

Varför var verbala nivåerna så tuffa 1,8-2,0?

Vi vet faktiskt inte. Syftet med att göra normeringen är ju förenklat att det ska vara samma svårighetsgrad över tid. UHR beskriver det som att ”Om provet är relativt lätt krävs en högre råpoäng, det vill säga fler rätta svar, för att få en viss normerad poäng. Om provet är relativt svårt krävs en lägre råpoäng för att få samma normerade poäng. Därför är det olämpligt att använda normeringstabeller från tidigare prov för att skatta resultatet på det prov man nyss har skrivit.

Med detta resonemanget bör det ju vara förhållandevis samma procent som får ett resultat varje år, om det inte är så att provskrivarna är smartare eller dummare ett visst år. Vi kan se i jämförelsen nedan att antalet som fick 1,8-2,0 är ganska mycket lägre än tidigare år. När det gäller 2,0 så var det mindre än hälften av genomsnittet! Antingen är vi som skrev verbal detta provet exceptionellt dumma, eller så har UHR klantat till det här.

Vi på HPAkademin var ju faktiskt skeptiska till hur vissa verbala uppgifter detta provet var formulerade. Om det är så att något gått snett så får man hoppas att UHR utreder det ordentligt och förbättrar det till framtida prov. Det ska väl inte vara meningen att det ska vara nästan omöjligt att få 2,0 nu framöver?

Antalet som fick respektive normerad poäng på verbala delen (i procent räknat)

hösten 2011 våren 2012 hösten 2012 våren 2013 hösten 2013 våren 2014 hösten 2014 våren 2015 Hösten 2015 våren 2016 Hösten 2016 våren 2017 Hösten 2017
2.0 1,1 1,2 1,0 0,8 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,9 0,7 0,4
1.9 1,3 0,9 1,2 1,0 0,9 1,1 1,1 1,3 0,8 0,7 1,0 0,8 0,6
1.8 1,9 1,8 1,7 1,6 1,7 1,8 1,8 1,4 1,7 1,0 1,2 1,1 0,8
1.7 2,6 1,7 2,6 2,2 2,7 1,6 1,7 1,6 2,5 1,3 1,6 1,4 1,9
1.6 3,3 3,1 3,2 3,1 3,5 3,3 3,2 3,2 3,2 2,5 2,0 2,7 2,5
1.5 4,0 3,7 4,0 4,0 4,4 4,1 4,2 4,0 3,8 3,3 2,3 3,7 3,5
1.4 4,7 4,8 5,0 4,7 5,0 5,1 5,1 4,6 4,6 4,1 4,1 4,5 4,3
1.3 5,4 5,6 5,5 5,6 5,8 5,9 5,8 5,4 5,3 5,1 4,8 5,3 5,1
1.2 6,2 6,5 5,9 4,3 4,3 4,4 4,2 6,2 6,1 6,1 5,2 6,2 5,9
1.1 6,7 7,3 6,7 7,2 6,8 7,2 7,2 6,7 6,7 6,7 7,5 7,0 6,5
1.0 7,3 8,0 7,2 7,9 7,4 7,8 7,7 7,2 9,6 7,5 8,7 7,5 9,2
0.9 8,0 8,5 7,5 8,5 7,8 8,2 8,2 7,9 7,7 8,1 8,9 8,1 7,6
0.8 8,1 9,0 8,0 8,6 7,9 8,0 7,9 7,9 8,0 8,8 9,3 8,3 7,9
0.7 8,1 9,0 8,3 8,6 10,3 10,6 10,6 10,8 8,0 8,7 9,7 8,5 7,6
0.6 7,9 8,4 7,8 8,2 7,4 7,5 7,5 7,8 7,8 8,4 6,9 8,1 9,7
0.5 7,4 7,5 7,3 7,3 6,7 6,7 8,3 6,8 6,9 7,7 6,7 7,3 6,8
0.4 6,2 4,2 6,5 6,0 5,7 5,8 5,0 5,9 5,8 6,4 6,3 6,3 5,9
0.3 3,5 3,4 3,4 3,3 3,1 3,2 2,7 4,5 3,3 5,1 5,1 5,0 3,6
0.2 2,5 2,5 2,8 2,6 2,6 2,5 2,3 3,1 2,6 3,6 3,9 3,6 2,9
0.1 2,4 2,0 2,7 2,5 2,7 1,9 2,5 1,4 2,8 1,7 1,8 2,2 3,4
0.0 1,4 1,0 1,5 1,7 2,3 2,5 2,4 1,7 2,1 2,5 2,2 1,6 3,8

Var det ovanligt tufft att få höga resultat rent generellt?

En slutsats man kan göra ganska snabbt när man tittar på normeringstabellen och resultatfördelningen var att ovanligt få fick de allra högsta resultaten. Nu var det ju så att det var betydligt färre provskrivare än det varit sedan hösten 2012, men rent procentuellt så är det också mycket färre 2.00 och andra mycket höga resultat.

Antal som fick

hösten 2012 våren 2013 hösten 2013 våren 2014 hösten 2014 våren 2015 Hösten 2015 våren 2016 Hösten 2016 våren 2017 Hösten 2017
Totalt 44 175 60 532 54 350 76 483 59 224 75 471 60 489 75 304 55 072 64 962 46 138
2.00 59 52 60 63 59 75 56 62 57 68 31
1.95 58 59 62 81 79 109 79 73 69 75 46
1.90 94 105 100 160 119 149 148 113 93 96 73
1.85 126 180 154 215 156 233 191 141 111 159 99
1.80 193 263 278 359 245 355 220 240 184 230 158
1.75 302 361 353 442 378 427 340 319 237 355 247
1.70 382 490 456 599 464 618 433 438 354 484 317
1.65 488 611 569 751 595 754 553 607 445 639 460
1.60 567 737 730 952 727 926 691 771 526 760 531
1.55 707 924 841 1188 876 1104 881 901 670 958 680
1.50 848 1094 1041 1412 1057 1379 1044 1124 774 1187 801
1.45 969 1258 1176 1616 1253 1612 1219 1292 989 1315 935
1.40 1061 1541 1331 1844 1413 1735 1403 1600 1138 1504 1064
1.35 1267 1642 1538 2063 1650 2050 1595 1839 1396 1748 1275
1.30 1294 1852 1691 2280 1728 2269 1841 2068 1479 1834 1384
1.25 1555 1971 1802 2435 1821 2461 1899 2427 1724 2147 1550
1.20 1610 2160 1881 2713 2058 2731 2148 2588 1830 2229 1648
1.15 1668 2331 2030 2930 2218 2926 2390 2974 1998 2481 1780
1.10 1811 2471 2198 3046 2368 3126 2539 3026 2273 2566 1821
1.05 1934 2581 2344 3290 2419 3283 2674 3349 2455 2825 1951
1.00 1920 2760 2490 3413 2636 3473 2734 3404 2557 2799 2013
0.95 1966 2805 2589 3401 2782 3570 2758 3627 2578 2828 1955
0.90 1968 2916 2600 3591 2735 3537 2897 3757 2698 3017 2066
0.85 2041 2790 2601 3553 2797 3619 2965 3892 2661 3067 2096
0.80 2054 2890 2531 3494 2915 3758 2896 3719 2723 3052 2009
0.75 2071 2773 2601 3530 2884 3509 2994 3638 2633 3001 2074
0.70 1961 2711 2372 3532 2760 3345 2860 3583 2527 2907 1991
0.65 1866 2570 2230 3199 2611 3185 2497 3367 2473 2805 1884
0.60 1812 2511 2151 3073 2373 2924 2461 3040 2248 2679 1825
0.55 1606 2228 1842 2841 2196 2633 2325 2817 2190 2432 1755
0.50 1373 2081 1791 2543 2019 2348 2014 2544 1953 2142 1506
0.45 1297 1946 1598 2343 1660 2060 1894 2259 1782 1984 1463
0.40 1100 1655 1388 2017 1416 1860 1561 1937 1512 1770 1245
0.35 1052 1377 1228 1737 1316 1650 1322 1656 1305 1548 1127
0.30 868 1158 1013 1541 1053 1386 1049 1443 1033 1306 1000
0.25 688 878 832 1184 936 1166 891 1266 982 1180 886
0.20 555 690 693 1037 760 1055 761 1093 812 944 794
0.15 408 467 508 781 536 827 531 827 663 749 607
0.10 269 327 339 557 484 578 345 685 453 570 412
0.05 202 202 197 383 390 397 245 462 307 345 307
0.00 105 114 121 294 282 269 145 336 180 177 272

 

 

Maximera dina chanser att nå ditt mål till vårens prov! Köp vår webbkurs för sex månader så garanterar vi att du förbättrar dig annars får du pengarna tillbaka!

Du kan se hur webbkursen fungerar genom att skapa en gratisanvändare