Facit högskoleprovet hösten 2018

OBS att detta är en gammal sida.

För senaste varianten av HPAkademins facit går du hit: https://hpakademin.se/facit-hogskoleprovet/

 

Facit högskoleprovet hösten 2018

På denna sida finns facit för provet hösten 2018. Facitet stämde till 100% med officiella facit!

Några av HPAkademins suveräna HP-coacher har gjort provet, och baserat på deras svar har vi skapat vårt facit. Eftersom varje coach individuellt får 2,0 så blir HPAkademins kollektiva facit ganska pålitligt. Våren 2018 hade vi inga fel! Våren 2017 och hösten 2016 hade vi ett fel och i facit för hösten 2017 hade vi två fel.

Förklaringar till alla uppgifterna hösten 2018 ligger uppe gratis i vår webbplattform. Du når dem med en gratisanvändare, som du kan skapa här!

HPAkademins facit

Uppdatering 2018-10-21, 19:30. Vi har gjort en genomgång av facit och behövde inte ändra några svar från det facit vi skapade i pauserna. Vi har inte hittat några varianter. Det betyder förstås inte att vi kan säga med säkerhet att det inte finns några varianter, men ganska osannolikt att vi alla då skulle fått exakt samma variant trots att vi skriver på helt olika platser. vår frågestund är öppen, kom in och ställ frågor om högskoleprovet eller om oss! Imorgon kommer frågorna och då kommer vi att göra detaljerade lösningar till varje uppgift. Du når dem genom att skapa en gratis användare och sen gå in till vår HP-simulator! . Kom gärna in på vår facebooksida och svara på vår poll om hur svårt du tyckte att provet var: https://www.facebook.com/HPAkademin/.

Uppdatering 2018-10-22, 13:17. Nu har HPAkademin fått tag på frågorna. Vi håller på att göra lösningar till proven just nu! Du kan nå frågorna genom att skapa en gratis användare och sen gå in till vår HP-simulator! där provet finns längst uppe

Uppdatering 2018-10-22, 14:17. Vi har gjort en inital check nu av vårt facit efter att uppgifterna släppts. Vi gör ingen ändring nu iallafall. Om vi gör någon ändring allt eftersom vi gör lösningar till uppgifterna så skriver vi det som en uppdatering. Men som det står nu så är vi rätt säkra på att det facit vi skapade i pauserna fortfarande 100% rätt.

Uppdatering 2018-10-22, 21:00. Vi är nu klara med videolösningar för PP2 kvant. Vi fortsätter med jobbet med lösningar!

Uppdatering 2018-10-23, 00:00. Vi har gjort videolösningar nu till uppgift 1-28 på PP4. Vi räknar med att vara klar med alla lösningar imorgon bitti till PP4, och förhoppningsvis alla lösningar till de verbala passen också! Alla lösningar vi gjort ligger uppe inne i  HP-simulatorn. Du når dem genom att skapa en gratis användare. Ses imorgon!

Uppdatering 2018-10-23, 11:15. PP2 kvant har nu även textlösningar inlagda. Videolösningar finns nu för hela PP4 kvant.

Uppdatering 2018-10-23, 13:00. Det har kommit till vår kännedom att HPGuiden har gjort en annan tolkning av PP2 F8 och anser att uppgiften är felkonstruerad. De hänvisar till konventionerna för bilder på kvantdelen och menar att det ur bilden inte går att utläsa att den högra triangeln är rätvinklig. I så fall kan man inte använda Pythagoras sats på den högra triangeln, så \(x\) kan vara kortare, lika med eller längre än \(\sqrt{18}\).

Vi håller inte med HPGuiden i deras bedömning. I konventionerna för kvantdelen finns det en punkt som säger att ”Med linje avses en rät linje. En kurva som ser rät ut är en linje. En kurva som inte ser rät ut är inte en linje.” I denna uppgift är det uppenbarligen så att basen i den stora triangeln ser ut som en rät linje. Enligt konventionerna ska den därför vara en rät linje, vilket medför att även den mindre triangeln är rätvinklig. Uppgiften är alltså fullt lösbar och rätt svar är \(\sqrt{18}\). Tittar man på uppgifter från tidigare prov hittar man även snabbt många exempel på andra uppgifter som förlitat sig på samma konvention, t.ex. 2011-10-29 PP2 F21 och 2017-04-01 PP4 F14 nedan, där rätt svar på båda är B.

Uppdatering 2018-10-23, kl. 13:30. Vi anser som sagt att PP4 F8 är korrekt konstruerad enligt resonemanget ovan. Efter att ha granskat övriga bilduppgifter på provet har vi dock noterat en brist i PP4 F12. Avsikten är uppenbarligen att den markerade punkten ska vara cirkelns medelpunkt, vilket leder till att rätt svar skulle vara \(2x^2 – \frac{\pi x^2}{4}\), alltså hela rektangelns area minus en fjärdedel av cirkelns area. Det framgår dock ingenstans i uppgiften att punkten verkligen är cirkelns medelpunkt, ej heller att cirkelns radie är \(x\). Vi har heller inte kunnat finna någon konvention i instruktionerna för kvantdelen som gör det möjligt att dra slutsatsen att punkten är cirkelns medelpunkt. Detta gör det möjligt att konstruera fall där något av de andra svarsalternativen är korrekta. Vi har framfört dessa synpunkter till UHR och avvaktar deras svar i frågan.

Uppdatering 2018-10-24, kl. 13:22. Officiella facit är nu släppt. facit-ht18 eller https://www.studera.nu/hogskoleprov/efter-hogskoleprovet/fragor-och-facit/

Uppdatering 2018-10-25, kl. 19:00. Vår normeringsspekulation är nu skapad! Kom in och kika på den på https://hpakademin.se/normering-hogskoleprovet/. Förklaringar till alla uppgifter ligger också uppe i vår hp-simulator. Du når dem genom att skapa en gratis användare.

Uppdatering 2018-11-27, kl 11:40. Resultaten är ute nu och den officiella normeringstabellen. Det blev tyvärr tuffare normering än någonsin =/ Mer information om normeringen finner du på https://hpakademin.se/normering-hogskoleprovet/.

 

Provpass 1: Utprovning

Status: Slutfört provpass. Detta var utprovningspass. Inget facit publiceras för detta provpass! Andas ut!

 

Provpass 2: Kvant

Status: Facit är nu uppdaterat med samtliga svar från våra experter. Endast en variant av denna provdel har förekommit.

Uppdatering efter provdagens slut: Vi gör ingen förändring i facit för provpass 2. Våra svar är väldigt samstämmiga. Den som var mest klurig var uppgift 31 där två coacher svarade D. På alla andra skiljer det sig bara max en coach.

Uppdatering efter frågorna släppts: Här är frågorna till PP2, vi har inte hittat några fel i vårt facit.

Uppdatering 2018-10-23 kl. 13:00. HPGuiden anser att uppgift 8 på detta provpass är felkonstruerad. Du kan läsa mer om detta och vad vi anser om saken ovan.

1 C
2 B
3 A
4 C
5 D
6 B
7 C
8 B
9 A
10 B
11 A
12 D
13 A
14 B
15 A
16 B
17 C
18 B
19 A
20 C
21 B
22 A
23 B
24 B
25 D
26 A
27 A
28 E
29 A
30 C
31 C
32 A
33 D
34 D
35 B
36 C
37 B
38 C
39 C
40 B

 

Provpass 3: Verbal

Status:Facit är nu uppdaterat med samtliga svar från våra experter. Endast en variant av denna provdel har förekommit.

Uppdatering efter provdagens slut: Vi är väldigt samstämmiga på denna provdel. På två uppgifter hade två coacher ett annat svar, men de hade då olika svar. Det finns egentligen ingen fråga som vi tvivlar på att vi har rätt.

Uppdatering efter frågorna släppts: Här är frågorna till PP3, vi har inte hittat några fel i vårt facit

,

1 E
2 B
3 D
4 A
5 C
6 D
7 A
8 C
9 E
10 D
11 B
12 C
13 B
14 A
15 C
16 D
17 C
18 A
19 A
20 C
21 A
22 C
23 C
24 A
25 D
26 B
27 C
28 D
29 B
30 B
31 C
32 B
33 C
34 D
35 A
36 B
37 A
38 B
39 D
40 D

Provpass 4: Kvant

Status: Experternas svar är nu inne. Det verkar bara finnas en version av detta provpass.

Uppdatering efter provdagens slut: Över lag så är vi väldigt samstämmiga här. På uppgift 16 hade vi dock lite trubbel. Tre coacher svarade D och fem coacher svarade B. I diskussionen efter provpasset så tror vi dock att vi vet vilken uppgift det var och att rätt svar konfirmerat bör vara B, precis som vi trodde efter provpasset. Uppgift 22 så trodde två coacher A (sex coacher trodde B) och på Uppgift 26 så trodde två coacher C (sex coacher trodde B). Vi är dock väldigt säkra på att vi fått rätt svar till slut.

Uppdatering efter frågorna släppts: Här är frågorna till PP4, vi har inte hittat några fel i vårt facit. Väldigt intressant att tre av våra coacher svarat fel (D) på uppgift 16 under provpasset då det objektivt inte var en speciellt svår fråga. De coacherna fick troligtvis 156 rätt, 156 rätt och 154 rätt respektive. Hos ena coachen var det det enda felet av alla 80 kvantuppgifterna. Att minimera slarvfel är verkligen något som man måste jobba med oavsett nivå!

Uppdatering 2018-10-23, kl. 13:30. Efter att ha granskat uppgifterna närmare har vi funnit en brist på uppgift 12 i detta provpass. Du kan läsa mer om detta ovanför provpass 1.

1 B
2 A
3 A
4 C
5 A
6 B
7 C
8 C
9 B
10 D
11 D
12 D
13 B
14 D
15 A
16 B
17 C
18 D
19 A
20 C
21 C
22 B
23 E
24 C
25 A
26 B
27 E
28 D
29 B
30 A
31 D
32 D
33 B
34 A
35 B
36 C
37 D
38 D
39 B
40 D


Provpass 5: Verbal

Status: Experternas svar är inne! Endast en variant fanns av detta provpass.

Uppdatering efter provdagens slut: Väldigt väldigt sammanstämmiga här. Den enda som ställde till det var uppgift 10 (kokettera). Där svarade faktiskt 5 coacher av 8 fel. Förtroligt samtal var det vanligaste felet. 3 av 8 lyckades sätta rätt svar. Vi kollade dock upp det direkt efter passet så vi gjorde rätt facit direkt efter pausen och behövde inte ändra något.

Uppdatering efter frågorna släppts: Här är frågorna till PP5, vi har inte hittat några fel i vårt facit

1 E
2 D
3 C
4 D
5 B
6 A
7 C
8 E
9 B
10 A
11 D
12 A
13 B
14 C
15 B
16 C
17 B
18 B
19 C
20 A
21 D
22 A
23 D
24 C
25 D
26 A
27 B
28 A
29 B
30 B
31 B
32 A
33 D
34 D
35 C
36 B
37 C
38 D
39 C
40 A

 

När du har rättat så kan du jämföra mot tidigare normeringstabeller här: Normering för högskoleprovet

Vad tyckte du om svårigheten på provet? Gå in på vår facebooksida och svara på vår ”poll”: https://www.facebook.com/HPAkademin/

Nu är nya detta provets frågestund öppen! Där du har möjlighet att fråga om provet och om vad som helst om högskoleprovet. Du hittar frågestunden här: HPAkademins frågestund

När frågorna sedan släpps 22a oktober skapar vi lösningar till uppgifterna som då går att nå genom att göra en gratisanvändare och gå hit: HPAkademin HP-simulator.

Vår spekulation om hur vi tror att normeringen kommer att bli är nu skapad. Du hittar den här: Normering för högskoleprovet

Köp också jättegärna förstås vår webbkurs! Om du köper webbkursen nu så maximerar du tiden som du får använda webbkursen och maximerar dessutom chansen att nå ditt mål! Nu är det perfekt mängd tid till nästa prov för att du ska kunna förbättra dig och nå målet! Nu kör vi!

 

Nöjda elever

Jag är otroligt imponerad med det professionella bemötandet jag fick när jag först kontaktade HP-Akademin. Jag var vid det tillfället väldigt osäker och jag kände en stor oro över Högskoleprovet och hur jag skulle gå tillväga för att besegra det. HP-Akademin hjälpte mig att komma igång på allvar! De inspirerade mig att tänka annorlunda kring högskoleprovet och mitt synsätt förändrades helt. Oron i kroppen var borta och ersatt med en stor motivation och tilltro till att nå mitt mål på 1.75.

Jag invigdes med möjligheten att få en individuell kartläggning genom deras diagnos-tjänst vilket skapade gynnsamma förutsättningar för mig. Jag fick en personligt anpassad studieplan som kändes både behaglig och realistisk att genomföra. För att få en förbättrad helhet och maximal hjälp så använder jag HP-Akademins Webbkurs-material som studieverktyg, och jag känner hur jag förbättras varje dag jag fortsätter att studera. Med möjligheten för personlig coachning så upplever jag att HP-Akademin har allt jag behöver för att jag ska uppnå mitt mål.

Min personliga bedömning är att HP-Akademin genuint bryr sig om sina användare och gör vad de kan för att de ska nå deras mål. Med en bred erfarenhet och djup förståelse över Högskoleprovet erbjuds professionell hjälp till deras användare.

-farre4, 2018, Google reviews

Förra året gick min äldste son HP Akademins intensivkurs för att komma in på Stockholms Universitets psykologprogram. Han fick 2.0 på kvant efter er fantastiska kurs och webbaserade träning. I år är det nästa sons tur att nå sin dröm, och han gick i helgen er intensivkurs. Han lärde sig massor, och nu har jag även köpt webkursen och coaching för att ge honom bästa förutsättningar för att komma in på sin drömutbildning. Jag rekommenderar alla HP Akademin! Föräldrar – det kostar en slant, men det är värt varenda krona att se barnen lyckas komma in på den utbildning de helst vill gå! – Tack, HP Akademin! 
Hälsningar leg psykolog Anne Grefberg

-Anne Grefberg, 2018, Google reviews

 

HPAkademins webbkurs

Vet du redan nu med dig att du inte kommer att nå ditt önskade resultat rekommenderar vi att du köper vår webbkurs! Bli inte omsprungen för att de andra som tränar inför högskoleprovet använder våra avancerade metoder! Passa på att boka idag!

webbkurs-hero

Köp webbkursen Skapa en gratisanvändare

 

Facit till alla gamla högskoleprov

Ville du egentligen hitta facit till alla gamla högskoleproven? De kan du hitta här

Gamla högskoleprov och facit 

Bli superbra på högskoleprovet!

Med en gratisanvändare kan du träna på alla gamla högskoleprov i vår högskoleprovssimulator!

Du får också tillgång till specialrabatter på våra betaltjänster (som t.ex. vår webbkurs) och mycket annat kul!