Facit högskoleprovet våren 2019

OBS att detta är en gammal sida.

För senaste varianten av HPAkademins facit går du hit: https://hpakademin.se/facit-hogskoleprovet/

 

Facit högskoleprovet våren 2019

Här publicerade vi på provdagen 6e april 2019 vårt live-facit för vårens högskoleprov 2019.

Några av HPAkademins suveräna HP-coacher gör provet, och baserat på deras svar skapar vi sedan vårt facit. Eftersom varje coach individuellt får 2,0 så blir HPAkademins kollektiva facit väldigt pålitligt. Både på provet hösten 2018 och på provet våren 2018 hade vi inga fel! Våren 2017 och hösten 2016 hade vi ett fel och i facit för hösten 2017 hade vi två fel.

Lösningar finns nu skapade till alla uppgifterna! För att se dem så behöver du en gratis användare till webbplattformen: som du kan skapa här!

Facit stämde till 100%!

HPAkademins facit

Uppdatering 2019-04-06 17:42 Vi håller nu på att kontrollera så att facit faktiskt stämmer. De allra allra flesta uppgifterna har vi ett tydligt konsensus som stämmer med det facitet vi släppte direkt efter provpassen. Men vi diskuterar någon enstaka uppgift just nu. Vi uppdaterar här om vi ändrar något.

Vi har inte hittat några varianter. Det betyder förstås inte att vi kan säga med säkerhet att det inte finns några varianter, men ganska osannolikt att vi alla då skulle fått exakt samma variant trots att vi skriver på helt olika platser. Kom gärna in på vår facebooksida och svara på vår poll om hur svårt du tyckte att provet var: https://www.facebook.com/HPAkademin/.

Uppdatering 2019-04-06 19:07 Vi har kollat igenom facit och gör inga ändringar. Vi är förhållandevis säkra på facitet men kanske inte riktigt lika säkra som vi var förra provet. Vi lägger en liten brasklapp för att det kanske slinker in ett fel nånstans. Men det är ingen uppgift där vi inte nått ett konsensus kring vilket som var rätt svar iallafall!

Uppdatering 2019-04-08 11:49 Frågorna har nu släppts! Du hittar dem här: provpass-1-verbprovpass-2-kvantprovpass-4-verbprovpass-5-kvant. Vi håller just nu på att göra lösningar till uppgifterna. Du når dem genom att skapa en gratis användare och sen gå in till vår HP-simulator!

Uppdatering 2019-04-08 13:31 Vi har kollat igenom alla uppgifterna där några coacher hade ett annat svar än majoriteten. Och vi gör inga förändringar från facitet vi publicerade direkt i pauserna. Det finns en uppgift som vi tycker är lite dåligt formulerad vilket leder till en viss osäkerhet om vilket som är rätt svar. Detta är uppgift 33 på provpass 1. Det beror lite på hur de har definierat ”watched” och hur de har definierat ”social factors”. Men vi håller fast vid att rätt svar borde vara D, det är inte helt omöjligt att UHR kanske tycker att rätt svar är C dock. Kom gärna in till oss på facebook eller frågestunden och diskutera den! =)

Uppdatering 2019-04-08 16:15 vi har faktiskt bestämt oss för att ändra ett svar i facitet nu i efterhand. När vi sitter med lösningarna så har vi gått ännu mer på djupet och inser att UHR nog troligtvis menat något annat än vi uppfattat på fråga 33 på provpass 1. Där svarade vi D men vi lutar nog mer nu åt C. Ingående diskussion finns nere vid det provpasset.

Uppdatering 2019-04-08 23:25 Vi är klara med lösningar till PP1 och Videolösningar till PP2. Vi blir nog klara med alla lösningar imorgon!

Uppdatering 2019-04-08 23:59 Lösningar till alla verbala uppgifter finns nu i HP-simulatorn! Vi blir med största sannolikhet klar med även alla kvantuppgifter på tisdagen.

Uppdatering 2019-04-09 14:30 Lösningar finns nu till alla uppgifterna! Du når dem genom att skapa en gratis användare och sen gå in till vår HP-simulator!

Uppdatering 2019-04-10 14:30 Nu är officiella facit publicerat. Det stämde till 100% vårt facit. Det visade sig att UHR hade tänkt fel som vi misstänkte på uppgift 33. Vi hade ju först tänkt att D var korrekt svar på den uppgiften. Men kom sedan på att UHR nog tänker på ordet ”social factors” på ett visst sätt. Den ursprungliga textförfattaren håller inte med dem om det. Vi kommer att överklaga för att försöka få det till att både C och D blir rätt svar. Läs mer här: https://hpakademin.se/overklagning-pa-gang-uppgift-33-pa-provpass-1/

Uppdatering 2019-04-16 10:54 Överklagan på uppgift 33 gick igenom. De erkänner att uppgiften var felaktigt konstruerad och både C och D räknas nu som korrekt svar! Vi kommer att släppa vår normeringsspekulation med hypotetiska normeringstabeller idag nu när detta är utrett! Vi skickar ut ett mail om den och skriver på vår facebookpage. Gå in på den och likea pagen för att bli meddelad när normeringsspekulationen kommer!

 

 

Provpass 1: Verbal – provpass-1-verb

Uppdatering efter provpasset: Provpass 1 var en verbal del och verkar inte ha några olika varianter. Här är vårt facit, och vi känner oss ordentligt säkra med facit för det här passet!
Orden var: Habil, Polyglott, Fullvärdig, Kandelaber, Undermålig, Feromoner, Exponera, Uppsåt, Förpassa, Grift

Uppdatering efter provdagens slut: Uppgift 33 var ganska svår, men vi upplever oss ändå rätt säkra på att rätt svar är D. I övrigt är det ingen uppgift som vi är osäker på alls.

Uppdatering efter frågorna släppts: Vi gör inga förändringar från facit vi hade i pausen efter provpasset. Uppgift 33 kan diskuteras, det beror lite på hur de har definierat ”watched” och hur de har definierat ”social factors”. Men vi håller fast vid att rätt svar borde vara D. UHR kan eventuellt tycka att rätt svar ska vara C, men vi tror att D är mer sannolikt.

Ytterligare revidering Vi har faktiskt i slutändan bestämt oss för att ändra uppgift 33 till svarsalternativ C. Vårt resonemang var tidigare att exemplet inte nödvändigtvis visar att ”people tend to give away more money if they know they are being watched.” just eftersom exemplet visar på att mängden pengar man ger inte var själva grejen. Själva grejen var ju ju att man ville ge på ett synligt sätt. Sen var det ju som vi uppfattade att man i båda exemplen blir watched, så själva kontrasten är inte huruvida man blir iakttagen eller inte. Vi trodde också att ”social factors” innebar ”sociala aspekter” d.v.s. socialt som i interaktionen mellan människor, och då är det ju svårt att argumentera för att D skulle vara fel.
Det vi nu i efterhand har insett är det nog är så att UHR menar med ”social factors” faktorer som socioekonomisk status, utbildningsnivå osv, och då blir ju svarsalternativ D klart fel. Sen kanske vi överdrev vikten av själva exemplet och sättet det gjorde att C kunde vara fel. Man kanske menar istället med hela stycket att man inte vill ge pengar bara för givandets skulle, och exemplet är bara ett exempel på att man vill att det ska synas när man gav. Det är väldigt lurigt då vi ju inte riktigt håller med hur de formulerat det i C, men eftersom ”social factors” grejen ger en tydligare anledning till varför D kan vara fel så tror vi att det är så UHR har tänkt. Vi har någon gång tidigare haft en tydlig konflikt med UHR angående en fråga på ELF och då var det också att ett visst ord kunde ha andra betydelser men UHR hade inte tagit det i beaktning. Så vi tror nu alltså att de bara tänkt på ”social factors” som socioekonomisk status och inte tänkt på att man kan tolka det på något annat sätt. Alltså blir C rätt men inte D. Men vi är verkligen inte säkra =P Riktigt jobbig fråga. Blir kanske en överklagning på denna ändå.

Efter facit: Det visar sig att vi hade rätt om att UHR tänkt att C ska vara rätt svar. Vi kommer dock att överklaga eftersom den ursprungliga textförfattaren inte håller med om detta https://hpakademin.se/overklagning-pa-gang-uppgift-33-pa-provpass-1/

Efter överklagan: Officiella facit har uppdaterats och både C och D räknas som rätt svar

 

1 E
2 D
3 E
4 B
5 B
6 A
7 D
8 D
9 E
10 B
11 D
12 C
13 C
14 D
15 A
16 B
17 D
18 B
19 C
20 A
21 C
22 A
23 C
24 D
25 B
26 D
27 C
28 D
29 D
30 A
31 A
32 C
33 C, D
34 A
35 D
36 B
37 C
38 B
39 B
40 C

 

Provpass 2: Kvant – provpass-2-kvant

Uppdatering efter provpasset: Provpass 2 var en kvantitativ del och verkar ha förekommit i en enda variant. Här är vårt facit, och även här känner vi oss rätt säkra med facit!

Uppdatering efter provdagens slut: Uppgift 22 och 28 fintade vissa av våra coacher. Men vi nådde konsensus redan i pausen efter provpasset så vi gör inga förändringar här.

Diskussion om uppgifterna
Uppgift 22 var en KVA uppgift där man i I skulle summera 1+2+3+4+5 och jämföra det med II: \(3 \cdot 5\). Så tolkade vi uppgiften iallafall i slutändan. Rätt svar C
Uppgift 28 tror vi var en Venn uppgift med solglasögon och kepsar.

Uppdatering efter frågorna släppts: Vi gör inga förändringar från facit vi hade i pausen efter provpasset.

1 A
2 C
3 D
4 B
5 A
6 A
7 C
8 D
9 C
10 D
11 A
12 A
13 D
14 D
15 C
16 B
17 A
18 A
19 B
20 C
21 B
22 C
23 C
24 C
25 B
26 E
27 A
28 D
29 A
30 B
31 B
32 D
33 C
34 A
35 C
36 C
37 D
38 D
39 A
40 D

 

Provpass 3: Utprovningspasset

Provpass 3 var ett utprovningspass! Vi kommer därför inte att publicera något facit för den här delen.

 

Provpass 4: Verbal – provpass-4-verb

Efter provpasset: Provpass 4 var en verbal del, och det verkar bara ha funnits en enda version! Vi är väldigt säkra på vårt facit till denna del!
Orden var: Elementa, Oförvanskad, Regenerera, Kognition, Plagiat, Mota, Med råge, Solidaritet

Uppdatering efter provdagens slut: Här hade vi konsensus redan i pausen efter provpasset. Vi gör inga ändringar.

Uppdatering efter frågorna släppts: Vi gör inga förändringar från facit vi hade i pausen efter provpasset.

1 D
2 E
3 D
4 E
5 E
6 B
7 B
8 E
9 C
10 C
11 C
12 A
13 D
14 C
15 C
16 D
17 A
18 B
19 A
20 D
21 B
22 B
23 C
24 D
25 B
26 A
27 B
28 A
29 D
30 C
31 D
32 C
33 B
34 D
35 C
36 B
37 A
38 D
39 C
40 A

Provpass 5: Kvant – provpass-5-kvant.

Efter provpasset: Provpass 5 var ett kvantpass, och det verkar endast ha funnits en version! Vi känner oss överlag väldigt säkra med vårt facit, med undantag för fråga 39 och 40! Vi har valt att publicera det svarsalternativ som flest valde, men kommer givetvis korrigera om det visar sig vara fel!

Uppdatering efter provdagens slut: Fråga 22, 39 och 40 hade flera av coacherna problem med här. Vi skyller till viss del på att alla coacherna var trötta nu (viktigt att ställa in kroppen på en lång dag). Vi ändrar dock inget av svaren vi fick efter pausen.

Diskussion om uppgifterna
Uppgift 22 handlade om roten ur. Man fick att x var positivt, sedan fick man I: Roten ur x + roten ur x. och att II: roten ur 2x. Rätt svar är att roten ur x + roten ur x är större.
Uppgift 39 tror vi handlade om hur många lärare som var professorer i göteborgs universitet
Uppgift 40 handlade om vilket universitet som hade minst antal studenter per lärare. De flesta svarade Karolinska.

Uppdatering efter frågorna släppts: Vi gör inga förändringar från facit vi hade i pausen efter provpasset. Det visar sig att felen som vissa coacher hade på 22, 39 och 40 handlade om att de var trötta och inte riktigt hann med. Superviktigt att förbereda sig ordentligt inför provdagen, något som vi coacher kanske i ärlighetens namn inte gör så bra som vi borde!

1 B
2 D
3 D
4 C
5 B
6 B
7 A
8 C
9 A
10 D
11 C
12 D
13 C
14 B
15 B
16 B
17 A
18 D
19 B
20 D
21 C
22 A
23 D
24 C
25 C
26 E
27 B
28 D
29 B
30 C
31 A
32 A
33 B
34 D
35 D
36 C
37 A
38 C
39 A
40 B

 

När du sedan har rättat så kan du jämföra mot tidigare normeringstabeller här: Normering för högskoleprovet

Några dagar efter provet gör vi sedan en spekulation om hur vi tror att normeringen kommer att bli. Det stämmer förstås inte alltid helt, men vi har ändå lyckats se trender i normeringen ganska bra tidigare. Du hittar tidigare spekulationer här: Normering för högskoleprovet

Nu är nya detta provets frågestund öppen! Där du har möjlighet att fråga om provet och om vad som helst om högskoleprovet. Du hittar frågestunden här: HPAkademins frågestund

Lösningar till alla uppgifterna finns i vår webbplattform! Du når dem kostnadsfritt genom att skapa en gratis användare och gå till HPAkademin HP-simulator.

Köp också jättegärna förstås vår webbkurs! Om du köper webbkursen nu så maximerar du tiden som du får använda webbkursen och maximerar dessutom chansen att nå ditt mål! Nu är det perfekt mängd tid till nästa prov för att du ska kunna förbättra dig och nå målet! Nu kör vi!

 

Nöjda elever

Jag är otroligt imponerad med det professionella bemötandet jag fick när jag först kontaktade HP-Akademin. Jag var vid det tillfället väldigt osäker och jag kände en stor oro över Högskoleprovet och hur jag skulle gå tillväga för att besegra det. HP-Akademin hjälpte mig att komma igång på allvar! De inspirerade mig att tänka annorlunda kring högskoleprovet och mitt synsätt förändrades helt. Oron i kroppen var borta och ersatt med en stor motivation och tilltro till att nå mitt mål på 1.75.

Jag invigdes med möjligheten att få en individuell kartläggning genom deras diagnos-tjänst vilket skapade gynnsamma förutsättningar för mig. Jag fick en personligt anpassad studieplan som kändes både behaglig och realistisk att genomföra. För att få en förbättrad helhet och maximal hjälp så använder jag HP-Akademins Webbkurs-material som studieverktyg, och jag känner hur jag förbättras varje dag jag fortsätter att studera. Med möjligheten för personlig coachning så upplever jag att HP-Akademin har allt jag behöver för att jag ska uppnå mitt mål.

Min personliga bedömning är att HP-Akademin genuint bryr sig om sina användare och gör vad de kan för att de ska nå deras mål. Med en bred erfarenhet och djup förståelse över Högskoleprovet erbjuds professionell hjälp till deras användare.

-farre4, 2018, Google reviews

Förra året gick min äldste son HP Akademins intensivkurs för att komma in på Stockholms Universitets psykologprogram. Han fick 2.0 på kvant efter er fantastiska kurs och webbaserade träning. I år är det nästa sons tur att nå sin dröm, och han gick i helgen er intensivkurs. Han lärde sig massor, och nu har jag även köpt webkursen och coaching för att ge honom bästa förutsättningar för att komma in på sin drömutbildning. Jag rekommenderar alla HP Akademin! Föräldrar – det kostar en slant, men det är värt varenda krona att se barnen lyckas komma in på den utbildning de helst vill gå! – Tack, HP Akademin! 
Hälsningar leg psykolog Anne Grefberg

-Anne Grefberg, 2018, Google reviews

 

HPAkademins webbkurs

Vet du redan nu med dig att du inte kommer att nå ditt önskade resultat rekommenderar vi att du köper vår webbkurs! Bli inte omsprungen för att de andra som tränar inför högskoleprovet använder våra avancerade metoder! Passa på att boka idag!

webbkurs-hero

Köp webbkursen

Skapa en gratisanvändare

 

Facit till alla gamla högskoleprov

Ville du egentligen hitta facit till alla gamla högskoleproven? De kan du hitta här

Gamla högskoleprov och facit 

Bli superbra på högskoleprovet!

Med en gratisanvändare kan du träna på alla gamla högskoleprov i vår högskoleprovssimulator!

Du får också tillgång till specialrabatter på våra betaltjänster (som t.ex. vår webbkurs) och mycket annat kul!