Blogg

Höstprovet 2020. Uppmaning skickad till regeringen

Vi på HPAkademin har gjort en namninsamling som över 1000 personer skrivit under. Här överlämnas den till utbildningsdepartementet med en uppmaning att hålla högskoleprovet i höst. Samt exempel på åtgärder som kan göra det möjligt

Att ett prov ställdes in mitt i brinnande coronakris är förståeligt. Att ett till ställs in i ett mycket mindre kritiskt läge är en skandal. Att dessutom skolan ska återgå till på plats undervisning gör rekommendationen från UHR än mer häpnadsväckande. Vår uppmaning är till regeringen att införa åtgärder som kan tas till för att provet kan hållas i höst även om coronasituationen finns kvar då.

Högskoleprovet är till för att ge en andra chans. Framförallt till två grupper: 1. till gymnasister som inser att deras betyg kanske inte kommer räcka till och 2. till sådana som efter gymnasiet inser att de vill byta bana i livet. Båda dessa grupperna är bland de hårdast drabbade av Coronakrisen.

Gymnasisterna har varit tvingade in i distansutbildning som riskerar att förstöra deras betyg ytterligare, de kunde heller inte skaffa jobb I sommar och nu när massarbetslöshet för ungdomar är ett enormt problem på grund av lågkonjunkturen så har de dåliga utsikter att hitta ett jobb istället för att plugga. Det är även ett hån att som UHR hänvisa till utbildningar som tar in alla behöriga sökande. Hur mycket kommer det att kosta att tusentals personer pluggar ett eller två år och sen vill byta utbildning? Vad är kostnaden av att unga pluggar yrken som de sen inte vill jobba med?

De som vill ägna sig åt livslångt lärande och har haft planer på att byta bana är också generellt svaga på arbetsmarknaden och hårt drabbade av Corona. Om de hade ett jobb de trivdes med och vill fortsätta med så faller de ju inte in i denna kategorin.

Åtgärderna som föreslagits hittills hjälper inte dessa grupper.
Utökad längd på högskoleprovet hjälper på inget sätt gymnasisterna, och förhållandevis få av de som vill byta bana. Två prov på våren är ingen ytterligare hjälp över huvud taget i jämförelse med normalfallet som är ett prov på våren som alla kan ta del av. En utökning av utbildningsplatserna är förstås bra men det ökade söktrycket på grund av lågkonjunkturen verkar med råge överträffa dem.

De grupper i samhället som inte drabbas av inställandet av högskoleprovet är de grupper som rent generellt redan är gynnade i samhället. De med föräldrar som pushat för bra betyg redan tidigt i gymnasiet och som haft råd att köpa läxhjälp under distanslärningstiden. De med bra jobb och en stabil karriär missgynnas inte heller.

För att inte framtidstron ska förstöras ytterligare med långtidsarbetslöshet hos dessa två svaga grupper som följd måste högskoleprovet hållas i höst. Här kommer HPAkademin förslag till åtgärder som gör det möjligt.

Förläng provet med en timme
Istället för att hålla provet från 08:15 till 16:00 så hålls det 08:15 till 17:00. På så sätt kan man öka tiden på rasterna och undvika trängsel i korridorerna. I själva klassrummen är man redan distanserade för att undvika fusk.

Skjut till extra pengar till rekrytering och lokaler
Mer pengar från regeringen för att anställa ytterligare provvakter och lokaler. Det kan inte vara mer än en droppe i havet jämfört med andra åtgärder som sjuklönen och permitteringar. Om budgeten ökas och man tillåts gå med minus så kan det inte vara något problem att skala upp rekryteringen och utbildningen av provvakter ordentligt. Framförallt inte när arbetslösheten är så hög.

Uppmana till självisolering i en vecka efter högskoleprovet.
Tegnell uppmanade på pressträffen idag att de som kommer tillbaka från resa till länder med smittspridning att gärna självisolera några dagar. Samma sak men ännu tydligare kommunicerat kan man ju göra med högskoleprovsskrivarna. Detta går även att kombineras med en veckas distansutbildning inom gymnasieskolan och universitetet efter provet, möjligheten till distansutbildning av olika skäl finns redan i den nu gällande förordningen.

Ansiktsmasker.
Erbjuda ansiktsmasker till alla provskrivare och provledare som måste användas under hela provet medan man är inomhus.

Hålla ett ytterligare prov i vinter mellan hösten och vårens prov, och att man bara får skriva ett av höst och vinterprovet.
Många av de som skriver höstens prov gör det inte för att de tänkt söka in till vårterminen 2021 utan för att de vill få fler chanser att få ett bra resultat till att söka in till höstterminen 2021. T.ex. Förstagångsskrivare som vet att man ofta skriver bättre andra gången man gör provet. Håller man ett ytterligare högskoleprov så kan man sprida ut dem och på så sätt minska antalet som samlas på en och samma gång. Detta är inte mer än rättvist också för de som drabbades av att högskoleprovet ställdes in i våras.

Uppmana till att inte skriva provet om man inte absolut måste
Detta kan göras, framförallt om man gör ett vinterprov. Men även utan extra prov så finns det nog många som gör högskoleprovet lite bara för att. Informerar man om hur viktigt det är att endast de som verkligen behöver skriva provet anmäler sig så kommer åtminstone en del av dem att inte skriva höstprovet.

Fatta ett beslut om lottning av platser för att garantera att provet iallafall kan bli av för vissa.
Om uppmaningar att inte skriva provet i onödan och att erbjuda ett ytterligare prov ändå inte får ner antalet provskrivare till nivåer som går att tillgodose så är det ju väldigt mycket bättre att man ser till att så många som möjligt faktiskt får skriva provet. Vi behöver inte tvinga fler in i långtidsarbetslöshet än vad som faktiskt är tvunget. De som lottas bort kan då ges företräde till det extra vinterprovet.

Svik nu inte de svagaste grupperna i samhället som drabbats hårdast av Coronakrisen. Förneka dem inte den andra chansen som högskoleprovet är.

Bästa hälsningar
Johan Ström
VD HPAkademin

Exempel på ledare som kritiserar beslutet:

https://www.hn.se/%C3%A5sikter/ledare/stelbent-hantering-att-st%C3%A4lla-in-h%C3%B6gskoleprovet-1.32431400

https://www.di.se/ledare/orimligt-att-stalla-in-hogskoleprovet-igen/

https://www.expressen.se/ledare/ge-ungdomarna-hopp-stall-inte-in-hogskoleprovet-igen/

https://www.di.se/ledare/omprova-beslutet-om-att-stalla-in-hogskoleprovet/

https://www.sydsvenskan.se/2020-08-09/kan-andra-kan-nog-sverige-ocksa

https://www.vk.se/2020-08-06/allvarligt-misslyckande-att-hogskoleprovet-stalls-in

https://sn.se/nyheter/artikel/hogskoleprovet-gav-en-viktig-chans-till-revansch/elwx8x7j

Upprop för att högskoleprovet hösten 2020 ska hållas

UHR lämnade idag in sin rekommendation till regeringen som säger att de tycker att höstens högskoleprov 2020 inte ska hållas.

https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/2020/hostens-hogskoleprov-bor-inte-genomforas

Man kan alltså åka i tunnelbanan i rusning utan andningsmask men man kan inte sitta i en skrivsal med 2 meter åt alla håll (eller ännu längre om man breder ut sig ytterligare) även om man skulle ha mask?

Detta är inget mindre än en skandal. Två prov på rad ställs in? Principen att man ska få en andra chans är alltså helt utraderad. Om man inte hade föräldrar som drev på när man började gymnasiet och fick några dåliga betyg i ettan på gymnasiet när man var 16 år så får man alltså ingen andra chans att komma in på de mest eftertraktade utbildningarna och bli t.ex. läkare eller psykolog.
 
Att ställa in vårens prov mitt under brinnande pandemi eftersom man inte på kort tid kan anpassa sig är förståeligt. Men att ställa in höstens prov som man då haft mer än 6 månader på sig att planera inför är ett slag i ansiktet på 100 000 svenskar som vill göra det bästa av sitt liv i en av de värsta lågkonjunkturerna som drabbat Sverige.

Skriv under vårt upprop om du också tycker att höstens högskoleprov 2020 ska hållas.

Namninsamling till regeringen för att hålla högskoleprovet hösten 2020

Denna namnlista kommer att lämnas in till regeringen för att de inte ska godta UHRs rekommendation och istället hålla högskoleprovet hösten 2020 med säkerhetsåtgärder som t.ex. ansiktsmask och distansering.

Antagningsbeskedet för höstterminen 2020 har kommit!

Om du inte kom in så var inte allt för ledsen. Du har ju nu chansen att plugga med hjälp av HPAkademins webbkurs och verkligen sätta målet till höstens prov! =)

Men vi håller tummarna för att du kom in redan nu! Du får ett mail från antagning.se som säger att du ska logga in där och se ditt antagningsbesked. Var inte orolig om du inte fått ditt mail ännu, alla mail skickas inte ut på samma gång. Du kan läsa mer om antagningsbeskedsprocessen på denna sida på antagning.se.

Du loggar in här på antagning.se för att se antagningsbeskedet.

Höstens högskoleprovet kommer att hållas!
Vårens högskoleprov ställdes ju in pga Corona. Detta var pga att smittspridningen var maximal under just den perioden och att saker förändrades så snabbt att UHR inte hade möjlighet att anpassa sig (ha fler men mindre lokaler etc). Till höstens prov har UHR kunnat planera för att hantera situationen även om det skulle komma en andra våg av Corona. Efter att ha pratat med UHR om detta är vi därför väldigt säkra på att höstens högskoleprov kommer att hållas. Det är även så att när man köper HPAkademins webbkurs så köper man den tills när nästa högskoleprov hålls, alltså får man behålla sin webbkurs längre om högskoleprovet av någon anledning ställs in. Det är alltså aldrig någon risk att köpa HPAkademins webbkurs.
Ny ORD-tränare i webbkursen!
Vi har även skapat en ny funktion för att träna svåra ORD: Flashcards! Den är utvecklad enligt det forskare säger är det optimala sättet att träna svåra ord: Genom ”recall” och ”spaced repetition” metodikerna. Den innehåller ca 10 000 ord och de är prioriterade så att du lär dig de viktigaste orden först, man behöver alltså inte gå igenom alla orden för att få värde av att träna med den.
Du kan se vår videogenomgång för hur våra flashcards fungerar på Youtube här:

HPAkademins webbkurs innehåller det du behöver!
Vi har skapat HPAkademins webbkurs så att man ska plugga riktigt optimalt!

Klicka på rubrikerna för att komma till en YouTube-video som visar vad det innebär.

Diagnos
Du börjar med att göra en diagnos, som du sen får feedback på med en studieplan så att du vet exakt var du ska lägga din tid för att förbättra dig snabbast möjligt.

Matematisk genomgång
I webbkursen finns det sen en matematisk genomgång som är hyperfokuserad på att du ska snabbt lära dig den matten som ger mest värde på högskoleprovet!

Metoder och tips
Det finns även en sektion som vi kallar för HP-skills. Den är fokuserad på att du ska lära dig smarta knep och effektiva metoder för att knäcka koden för hur man hanterar provets alla klurigheter. Tidspress, dåligt fokus, stress på provdagen, hur man hanterar de olika typerna av frågor – Vi har lösningen till alla problem man kan ha till högskoleprovet.

Gamla prov-träning
Slutgiltigt så har vi en HP-simulator där alla gamla prov finns. Samt ytterligare prov som vi själva skapat och sammanställt i samma form som provet är (PDF med 40 balanserade uppgifter). Där kan du simulera provet för att lära dig hantera formatet. Det finns även auto-rättning och förklaringar till alla uppgifter.

Över 1600 videoförklaringar till högskoleprovsuppgifter
Väldigt många av förklaringarna finns även i videoformat. Detta gäller framförallt för kvantuppgifterna. Vi har videoförklaringar till alla kvantuppgifterna sedan 2011!
Du får helt enkelt allt du behöver för att förbättra dig snabbast möjligt!
Vi har skapat en svåra ORD tränings funktion som bygger på att man tränar sitt ”recall” och använder ”spaced repetition” d.v.s. att man repeterar orden i precis det perfekta intervallet för att maximera inlärningen. Det finns ca 10 000 ord och de är prioriterade så du lär dig det viktigaste först!
Om du köper webbkursen nu på direkten så får du också tillgång till den så länge som möjligt! Du har tillgång till webbkursen fram tills provet oavsett om du köper den nu eller om några månader. Så köp nu för att maximera tiden du kan plugga med webbkursen!