Webbkursen: Ändringslogg 2016-12-28 till 2017-01-16

Sammanfattning

Sedan julhelgen har vi fortsatt lägga till förklaringar av grundläggande matematiska koncept, där vi har skapat två nya kurser, förbättrat avsnittet och sträcka, tid och hastighet samt lagt in förklaringar av hur man ställer upp uträkningar. Vi har även arbetat vidare med HP-skills, som nu är i stort sett färdigställt, så när som på några mindre finputsningar. I HP-simulatorn har vi lagt till lösningsförslag till tre provpass och förbättrat ett antal gamla lösningsförslag. Bakom kulisserna har vi arbetat vidare med att skapa våra egna provpass, vilka du bör kunna se i webbkursen inom kort!

Vi vill passa på att tacka alla elever som har hört av sig till oss med synpunkter på webbkursen! De flesta av dessa leder till omedelbara omarbetningar av avsnitt eller hela kurser. Er feedback är avgörande för att vi ska kunna göra webbkursen så bra som möjligt! Har du synpunkter, förbättringsförslag eller frågor angående webbkursen? Tveka inte att höra av dig till webbkurshjalp@hpakademin.se!

Detaljerad ändringslogg

2016-12-27 – HP-simulator, Nytt innehåll: Lagt till lösningar till HT2015 PP5
2016-12-28 – Matematiska förkunskaper, Nytt innehåll: Skapat kurs om talserier
2016-12-28 – Matematiska förkunskaper, Nytt innehåll: Skapat kurs om index
2016-12-30 – Matematiska förkunskaper, Nytt innehåll: Lade till SVT-triangeln, minnesregel för SVT-formlerna
2016-12-30 – Matematiska förkunskaper, Nytt innehåll: Lade till förklaringar av hur man ställer upp uträkningar
2016-12-30 – HP-skills, Förbättring av innehåll: Förbättrat speedreading-kursen efter synpunkter från elev
2017-01-03 – HP-skills, Förbättring av innehåll: Förbättrat texterna i materiel-kursen
2017-01-03 – HP-skills, Nytt innehåll: Lagt till frågor i materielkursen
2017-01-03 – HP-skills, Förbättring av innehåll: Förbättrat texterna i uppgiftsmarkeringskursen
2017-01-03 – HP-skills, Nytt innehåll: Lagt till frågor i uppgiftsmarkeringskursen
2017-01-07 – HP-skills, Förbättring av innehåll: Förbättrat texterna i kursen om tidspresshantering
2017-01-07 – HP-skills, Nytt innehåll: Lagt till frågor i kursen om tidspresshantering
2017-01-07 – HP-skills, Nytt innehåll: Lagt till kort information om dyslexi i kursen om tidspresshantering
2017-01-07 – HP-skills, Förbättring av innehåll: Förbättrat texterna i den övergripande kursen om lösningsstrukturerna
2017-01-07 – HP-skills, Nytt innehåll: Lagt till frågor i den övergripande kursen om lösningsstrukturerna
2017-01-07 – HP-skills, Nytt innehåll: Lagt till exempel på förbjudna hjälpmedel
2017-01-07 – HP-skills, Nytt innehåll: Lagt till frågor i kursen om tiden innan provet
2017-01-07 – HP-simulator, Förbättring av innehåll: Förtydligat lösningsförslaget till 2011-10-29 PP4 F15 efter feedback från elev
2017-01-07 – HP-skills, Nytt innehåll: Lade till länkar till huvudräkningsövningar i huvudräkningskursen
2017-01-09 – HP-simulator, Nytt innehåll: Lade till textlösningar till VT16 PP5
2017-01-09 – HP-simulator, Förbättring av innehåll: Förtydligat lösningsförslagen till VT15 PP2 F27-28 efter feedback från elev
2017-01-10 – HP-skills, Förbättring av innehåll: Förbättrat frågorna för kurserna om den verbala delen
2017-01-10 – HP-simulator, Förbättring av innehåll: Förbättrade texlösningarna till VT16 PP5
2017-01-15 – HP-simulator, Nytt innehåll: Lade till textlösningar till VT16 PP2