Replik till Lars Strannegårs artikel ”Sann meritokrati väg bort från elitföraktet”

DSC_0024.NEF

Visa att du är seriös med att du vill ge elever en andra chans Lars Strannegård. Höj intaget av elever från högskoleprovskvoten till normala nivåer!

Det finns saker att berömma i Lars Strannegårds artikel där han beskriver att Handelshögskolan i Stockholm ska utforma ett nytt intagsförfarande med prov och intervju. Detta ska vara ett led i att stödja “sann” meritokrati, meritokrati som enligt honom ska vara separerad från föräldrars inflytande vid unga år utan vara en andra chans som går att förtjänas av duktiga elever. Tråkigt är bara att han har underminerat den redan existerande, vetenskapligt utformade andra chansen: Högskoleprovet.

Handelshögskolan har en reell problematik med sin homogenitet. Jag tog min kandidatexamen från Handelshögskolan 2014 och noterade definitivt att andelen studenter som är antingen mörkhyade, från arbetarklass eller har tagit mer än ett års uppehåll efter gymnasiet är försvinnande låg. Jag kom själv in via högskoleprovet och var betydligt äldre än genomsnittet. Jag var 24 år.

Det är även absolut ett problem att föräldrarna har så stor inverkan på hur bra en elev lyckas i gymnasiet. Allt från att föräldrar i vissa fall nästan trakasserar barnets lärare om barnet får ett dåligt betyg till att föräldrarna hjälper till med inlämningar och att plugga ger såklart fördelar. Strannegårds förslag till en andra chans för de som saknat lika gynnsamma förutsättningar för att få bra betyg är berömvärt!

Det Strannegård glömmer är dock att vi redan har ett prov som är en andra chans: Högskoleprovet. Strannegård har sedan tidigare själv sänkt Handelshögskolans intag från högskoleprovet till otroligt låga 5 %, avsevärt lägre än andra utbildningar som i dagsläget tar in minst 33 % av studenterna via högskoleprovet. Strannegårds vackra ord om meritokrati rimmar ganska illa med denna föraktfulla hållning mot de elever som behövt en andra chans och lyckats riktigt bra på detta vetenskapsbaserade prov. När jag antogs på Handelshögskolan 2010 så var kravet 1,8 på högskoleprovet, motsvarande nivå på läkarlinjen på KI var 2,0. Förra året var kravet omvänt: 1,95 på Handelshögskolan och 1,8 på läkarlinjen på KI. Handelshögskolan har under Strannegårds ledning alltså avsevärt avsmalnat sitt intag av ”andra chansen” elever.

Vi på HPAkademin tycker absolut att Handelshögskolan bör ha ett eget intagsprov; fler vägar in är bättre och kan främja mångfald. Men, Lars Strannegård, om du vill att vi verkligen ska tro dina vackra ord om meritokrati så ta då in fler än 15 personer per årskull från Högskoleprovet, den vetenskapligt skapade och sant meritokratiska andra chansen som redan existerar.

Johan Ström, VD HPAkademin

Strannegårds artikel: https://www.svd.se/sann-meritokrati-vag-bort-fran-elitforaktet/om/kultur:under-strecket