Blogg

Intensivkurs Högskoleprovet Stockholm 2017-01-21

intensivkurs högskoleprovet stockholm 2017

 

Stort tack till deltagarna på vår intensivkurs för högskoleprovet som vi höll i Stockholm idag!

Det kommer gå superbra för er på högskoleprovet nu till våren om ni tränar på att använda metoderna ni fått lära er idag!

Webbkursen: Ändringslogg 2016-12-28 till 2017-01-16

Sammanfattning

Sedan julhelgen har vi fortsatt lägga till förklaringar av grundläggande matematiska koncept, där vi har skapat två nya kurser, förbättrat avsnittet och sträcka, tid och hastighet samt lagt in förklaringar av hur man ställer upp uträkningar. Vi har även arbetat vidare med HP-skills, som nu är i stort sett färdigställt, så när som på några mindre finputsningar. I HP-simulatorn har vi lagt till lösningsförslag till tre provpass och förbättrat ett antal gamla lösningsförslag. Bakom kulisserna har vi arbetat vidare med att skapa våra egna provpass, vilka du bör kunna se i webbkursen inom kort!

Vi vill passa på att tacka alla elever som har hört av sig till oss med synpunkter på webbkursen! De flesta av dessa leder till omedelbara omarbetningar av avsnitt eller hela kurser. Er feedback är avgörande för att vi ska kunna göra webbkursen så bra som möjligt! Har du synpunkter, förbättringsförslag eller frågor angående webbkursen? Tveka inte att höra av dig till webbkurshjalp@hpakademin.se!

Detaljerad ändringslogg

2016-12-27 – HP-simulator, Nytt innehåll: Lagt till lösningar till HT2015 PP5
2016-12-28 – Matematiska förkunskaper, Nytt innehåll: Skapat kurs om talserier
2016-12-28 – Matematiska förkunskaper, Nytt innehåll: Skapat kurs om index
2016-12-30 – Matematiska förkunskaper, Nytt innehåll: Lade till SVT-triangeln, minnesregel för SVT-formlerna
2016-12-30 – Matematiska förkunskaper, Nytt innehåll: Lade till förklaringar av hur man ställer upp uträkningar
2016-12-30 – HP-skills, Förbättring av innehåll: Förbättrat speedreading-kursen efter synpunkter från elev
2017-01-03 – HP-skills, Förbättring av innehåll: Förbättrat texterna i materiel-kursen
2017-01-03 – HP-skills, Nytt innehåll: Lagt till frågor i materielkursen
2017-01-03 – HP-skills, Förbättring av innehåll: Förbättrat texterna i uppgiftsmarkeringskursen
2017-01-03 – HP-skills, Nytt innehåll: Lagt till frågor i uppgiftsmarkeringskursen
2017-01-07 – HP-skills, Förbättring av innehåll: Förbättrat texterna i kursen om tidspresshantering
2017-01-07 – HP-skills, Nytt innehåll: Lagt till frågor i kursen om tidspresshantering
2017-01-07 – HP-skills, Nytt innehåll: Lagt till kort information om dyslexi i kursen om tidspresshantering
2017-01-07 – HP-skills, Förbättring av innehåll: Förbättrat texterna i den övergripande kursen om lösningsstrukturerna
2017-01-07 – HP-skills, Nytt innehåll: Lagt till frågor i den övergripande kursen om lösningsstrukturerna
2017-01-07 – HP-skills, Nytt innehåll: Lagt till exempel på förbjudna hjälpmedel
2017-01-07 – HP-skills, Nytt innehåll: Lagt till frågor i kursen om tiden innan provet
2017-01-07 – HP-simulator, Förbättring av innehåll: Förtydligat lösningsförslaget till 2011-10-29 PP4 F15 efter feedback från elev
2017-01-07 – HP-skills, Nytt innehåll: Lade till länkar till huvudräkningsövningar i huvudräkningskursen
2017-01-09 – HP-simulator, Nytt innehåll: Lade till textlösningar till VT16 PP5
2017-01-09 – HP-simulator, Förbättring av innehåll: Förtydligat lösningsförslagen till VT15 PP2 F27-28 efter feedback från elev
2017-01-10 – HP-skills, Förbättring av innehåll: Förbättrat frågorna för kurserna om den verbala delen
2017-01-10 – HP-simulator, Förbättring av innehåll: Förbättrade texlösningarna till VT16 PP5
2017-01-15 – HP-simulator, Nytt innehåll: Lade till textlösningar till VT16 PP2

Webbkursen: Ändringslogg 25/11-27/12-16

Sammanfattning

Under tiden fram till jul arbetade vi främst med att fortsätta utveckla delen om matematiska förkunskaper gå igenom och finpolera de ändringar vi gjort den senaste tiden. Vi har även jobbat bakom kulisserna med att förbereda inför publiceringen av våra egengjorda provpass.

Tveka inte att höra av dig till webbkurshjalp@hpakademin.se, om du har frågor eller synpunkter på kursen eller förslag på funktioner du tycker att vi ska lägga till!

Detaljerad ändringslogg

2016-11-28 – Övrigt, Förbättring av innehåll: Uppdaterade introduktionen med information om nya funktioner.
2016-11-28 – Övrigt, Åtgärdad bugg: Ändrat så att navigationsmenyn inte poppar upp igen när man skrollar ner.
2016-11-29 – Matematiska förkunskaper, Nytt innehåll: Påbörjat en matematisk ordlista.
2016-12-02 – HP-skills, Förbättring av innehåll: Ytterligare förbättringar av kurserna om den verbala delen.
2016-12-05 – HP-skills, Förbättring av innehåll: Förbättrat de kvantitativa kurserna ytterligare.
2016-12-05 – HP-skills, Nytt innehåll: Lagt till avsnitt om multiplikation med decimaltal.
2016-12-05 – Matematiska förkunskaper, Åtgärdad bugg: Korrigerade en felskrivning efter tips från elev.
2016-12-09 – Matematiska förkunskaper, Förbättring av innehåll: Fullständig omarbetning av avsnittet om olikheter.
2016-12-12 – Matematiska förkunskaper, Förbättring av innehåll: Ytterligare förbättringar av bråkkursen.
2016-12-12 – HP-skills, Förbättring av innehåll: Ytterligare förbättrat flera av kapitlen och ökat läsvänligheten.
2016-12-13 – Matematiska förkunskaper, Förbättring av innehåll: Förbättrat kapitlet om räkneregler för negativa tal.
2016-12-13 – HP-simulator, Förbättring av innehåll: Förbättrat strukturen och utseendet på lösningarna till HT2016.
2016-12-15 – HP-simulator, Nytt innehåll: Textlösningar till VT16 PP3.
2016-12-16 – HP-simulator, Förbättring av innehåll: Förbättrat textlösningen till HT16 PP2 F29.
2016-12-19 – Matematiska förkunskaper, Nytt innehåll: Skapat nya kapitel i kursen om sträcka, tid, hastighet.