Webbkursen: Ändringslogg 2017-04-16 till 2017-05-04

Vidareutvecklingen av webbkursen fortsätter! Tiden efter provet är lugnare och möjliggör för oss att hålla ett ännu högre tempo med att utveckla nytt material.

Vi har lyckats lägga in ett nytt provpass av våra egenskapade prov. Här är det dock vår layoutingavdelning som är flaskhalsen. Vår eminente HP-expert Herman har nämligen utvecklat 12 provpass som inte ännu är layoutade och vi hoppas kunna få in dem närmaste tiden. Vi är dock de enda (vad jag vet) som gör provpass helt layoutade som riktiga högskoleprov, så det har tagit lite tid att få till layouten perfekt! Vår aspiration är att nu få in ett helt nytt prov varje vecka närmaste veckorna.

Funktionsmässigt finslipar vi på varje del av webbkursen, nytt nu är att frågan kan visas i lösningsförslagen (vi måste bara lägga in alla frågorna också) samt att lösningsförslag på kapitelfrågorna nu visas.

 

Vad som är nytt

Ny funktionalitet: Kunna visa frågorna i lösningsförslagen samt visa lösningsförslagen till kapitelfrågorna. Ett nytt provpass i högskoleprovssimulatorn är inlagda (11 ytterligare på väg in snart). En ny kurs om enheter. Ett antal frågor är tillagda till de olika kursavsnitten. Och ett antal delar har finputsats och förstärkts (ibland efter feedback från elever). Kom jättegärna med feedback! Vi förbättrar alla delar i webbkursen hela tiden men vi lägger speciellt fokus på de delar som våra elever vill att vi förbättrar!

 

Prioritet nu: fler egenskapade provpass och vår egen ordträningsfunktion

Vi hoppades kunna lägga in 4 provpass varannan vecka, och vi tror nog att vi kommer att kunna det. Vi kommer eventuellt faktiskt kunna ha en spurt nu i början och få in 4 provpass -varje vecka-. Men det kanske är lite optimistiskt. Vi lägger iallafall ett speciellt fokus på våra egenskapade provpass nu. Nu har vi också fått till processen för att skapa de nya provpassen så det går snabbare och snabbare!

 

Detaljerad ändringslogg

2017-04-19 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Förbättrat kursen om räta linjens ekvation
2017-04-19 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Lagt in ytterligare frågor till olika sorters tal kursen
2017-04-19 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Förbättrat kursen om koordinatsystem
2017-04-19 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Förbättrat bilder i kursen och räta linjens ekvation
2017-04-19 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Skapat kurs om enheter
2017-04-20 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Lade till ett ytterligare ett exempel i kursen om Venndiagram
2017-04-20 – HP-skills – Förbättring av innehåll – Förbättrat läsbarheten i huvudräkningskursen
2017-04-24 – HP-skills – Förbättring av innehåll – Huvudräkningsappen. Bytt språk och lagt till tydligare nivåer för resultaten
2017-04-24 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Utökat kursen om andel
2017-04-24 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Lagt till frågor i kursen om andel
2017-04-26 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Lagt till slutprovsfrågor i kursen om avrundning
2017-04-26 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Lagt till fler frågor i kursen om bråk
2017-04-29 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrat lösningsförslagen för hösten 2017 PP4
2017-04-29 – HP-skills – Förbättring av innehåll – Förbättrat kursen om Venndiagram
2017-05-03 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Implementerat normeringstabellerna för 2017-04-01
2017-05-04 – Övrigt – Ny funktion – Lagt in så att man kan se frågan i lösningarna till slutprovsuppgifter och högskoleprovssimulatorn
2017-05-04 – Övrigt – Ny funktion – Lagt in så man kan se lösning till kapitelfrågor
2017-05-04 – Övrigt – Ny funktion – Ändrat så att layouten är lite bättre i hpsimulatorn