Normering högskoleprovet

Normering för högskoleprovet

Uppdatering 2021-03-30: Vi har för vårprovet 2021 13 mars valt att inte göra någon normeringsspekulation. Eftersom vi inte kunde skriva provet så är det svårt för oss att göra en sån spekulation tyvärr. Däremot kommer flera coacher att skriva provet 8 maj, till det provet kommer vi att göra en normeringsspekulation.

Normeringstabellerna kom 26 november, samtidigt som resultatet: Resultat högskoleprovet

Här kan du hitta normeringstabellerna för höstprovet 2020.

Normering för kvantdelen hösten 2020
Normering för verbala delen hösten 2020
Normering för hela provet/fördelningstabell

 

På denna sida kan du läsa om hur normeringen på högskoleprovet fungerar och senaste nytt om normeringen för högskoleprovet hösten 2020. Men du känner väl till att det bästa sättet att öka ditt normerade resultat är att använda dig av HPAkademins webbkurs för högskoleprovet? Vi har samlat all HPAkademins expertis i webbkursen för att du ska kunna nå ditt mål så snabbt som möjligt! Köp webbkursen idag eller skapa en gratisanvändare för att se vad som finns i den.

Köp webbkursen Skapa en gratisanvändare

 

Vad är normeringen och hur vet man sitt normerade resultat?

På högskoleprovet så får man ju ett antal rätt på kvantdelen och ett antal rätt på verbala delen. Antalet rätt kallas för ”råpoäng”.

Facit kan du hitta här: Facit för högskoleprovet

Antalet rätt kommer sen att ”normeras” (d.v.s. översättas till ett resultat på skalan 0,0-2,0).

UHR gör det automatiskt och meddelar resultatet ungefär en månad efter provet. Tidigare har man fått föra över sina svar till ett orange kontrollpapper för att sedan kunna jämföra det mot tidigare års normeringstabeller och HPAkademins spekulativa normeringstabell. Nu har dock UHR beslutat sig för att ta bort kontrollpapperet. Men om du har en ungefärlig idé om hur många rätt du fick så kan du jämföra ändå.

För mer information om resultatet och hur det används se vår sida resultat högskoleprovet

 

Normeringstabellen för högskoleprovet hösten 2019 är nu publicerad

Uppdaterad 2019-12-09

Hur stämde då vår normeringsspekulation? På kvant stämde det inte så bra, vi trodde att normeringen skulle bli tuffare men det blev den bara för den ena kvantnormeringstabellen och för de allra högsta och allra lägsta nivåerna. Härligt dock att det ledde till snällare normering på kvant än vad vi trott =D

På verbal stämde vår spekulation betydligt bättre. Vi spekulerade att normeringen skulle bli snällare och det blev den för de flesta nivåerna. För nivåerna 1,3 och neråt så stämde vår spekulation extremt bra då vi gissat att nivåerna skulle sjunka betydligt. På de allra högsta nivåerna dock så blev det tuffare, vilket är märkligt enligt oss. Vi har frågat UHR’s normeringsexpert för kommentar.

 

Hur blev normeringstabellerna?

Kvant blev lite lättare på de flesta nivåer.

Verbal blev tuffare för de allra högsta nivåerna, men betydligt lättare för lägre nivåer.

 

Jämförelse mellan vår spekulativa normeringstabell och den riktiga

Ja när det gäller kvant så var det vår minst träffsäkra spekulation hittills. Den övergripande trenden av att normeringen skulle bli tuffare för de flesta nivåer stämde inte, det blev snällare normering (så det är ju skäl att vara glad för)

Kvantnormeringen
Norm 2019 vår Spekulation 2019 höst 1 2019 höst 2
2,0 74 75 74 75
1,9 72 73 72 73
1,8 70 71 69 71
1,7 68 69 67 68
1,6 65 66 64 65
1,5 62 63 61 62
1,4 59 60 58 59
1,3 56 57 55 55
1,2 53 54 52 52
1,1 50 50 48 48
1,0 46 47 45 45
0,9 42 43 41 41
0,8 38 39 37 37
0,7 35 36 34 34
0,6 32 33 30 31
0,5 29 30 27 28
0,4 26 27 25 26
0,3 24 24 23 24
0,2 21 22 21 22
0,1 19 20 18 20

 

För verbal var vi betydligt mer träffsäkra! Den övergripande trenden var absolut att nivåerna skulle bli snällare, men det stämde inte riktigt på de högsta nivåerna vilket är intressant. Knäppt att t.ex. nivå 0,8 blev tre poäng snällare på samma gång som att 2,0 blev en poäng tuffare

Verbala normeringen
Norm 2019 vår Spekulation 2019 höst
2,0 75 75 76
1,9 73 73 74
1,8 71 71 72
1,7 69 68 70
1,6 67 65 67
1,5 64 62 64
1,4 61 59 61
1,3 59 56 57
1,2 56 53 54
1,1 53 50 51
1,0 49 47 47
0,9 46 44 44
0,8 43 41 40
0,7 40 38 37
0,6 37 34 34
0,5 33 31 30
0,4 30 28 27
0,3 27 25 24
0,2 25 23 21
0,1 23 21 18

Kontrovers, varför skiljer sig normeringstabellerna för kvant, är detta verkligen rättvist?

Normeringstabellen för provpass 1-1 var ju alltså lite snällare än normeringstabellen för 1-2 på vissa nivåer. Detta skulle ju då bero på att uppgifterna i provpass 1-1 också är lite svårare (det var ju inte helt samma uppgifter i båda). Vi har haft provskrivare som hört av sig om detta och inte uppfattat detta som rättvist. Vi kommer att gå in på det här lite om hur vi uppfattat situationen.

Norm 2019 höst 1 2019 höst 2
2,0 74 75
1,9 72 73
1,8 69 71
1,7 67 68
1,6 64 65
1,5 61 62
1,4 58 59
1,3 55 55
1,2 52 52
1,1 48 48
1,0 45 45
0,9 41 41
0,8 37 37
0,7 34 34
0,6 30 31
0,5 27 28
0,4 25 26
0,3 23 24
0,2 21 22
0,1 18 20

 

Svaret vi fick från Per-Erik Lyrén, UHR’s normeringsexpert, var detta

————–

Per-Erik

Det här kan man säga om normeringen:

Högskoleprovet hösten 2019 hade två olika versioner av det första kvantitativa provpasset (version 1/Kv1-1, version 2/Kv1-2) vilket också var det första provpasset för dagen (PP1). De två versionerna var spridda över hela landet, och för enkelhetens skull kallar vi de som tog version 1 för Grupp 1 och de som tog version 2 för Grupp 2. I rättnings- och normeringsprocessen kunde vi se att version 1 var något svårare än version 2, och därför är normeringstabellerna för de två versionerna olika.

Hur kan man då veta att version 1 var svårare än version 2? Medelvärdena för antalet rätta svar (även kallad råpoäng) för de två versionerna var 20,96 respektive 21,06, vilket i sig inte säger så mycket om svårighetsgraden eftersom de två grupperna kan skilja sig åt förmågemässigt. Medelvärdena för antalet rätta svar på det andra kvantitativa provpasset (Kv2) var för de två grupperna var 23,03 respektive 22,31, vilket innebär att Grupp 1 var 0,72 råpoäng bättre än Grupp 2 på Kv2. Om vi tar den prestationsskillnaden i beaktande så kan vi dra slutsatsen att Kv1-1 var ca 0,8 råpoäng svårare än Kv1-2. Det här gäller då i genomsnitt, och det innebär inte att normeringstabellerna nödvändigtvis skiljer sig åt på alla nivåer, vilket de inte heller gör.

Det faktum att Grupp 1 var en bättre presterade grupp än Grupp 2 märks också i statistiken för den verbala provdelen (Verb), där Grupp 1 var i genomsnitt 0.04 normerade poäng bättre än Grupp 2. Att grupperna är olika visar sig också i procentfördelningen av normerad poäng i de två normeringstabellerna för Kvant.

Tabellen nedan visar statistik för olika delar av provet för de två nämnda grupperna.

Grupp 1 Grupp 2
Kv1-1 (råpoäng) 20,96
Kv1-2 (råpoäng) 21,06
Kv2 (råpoäng) 23,03 22,31
Kvant (normerad poäng) 0,951 0,916
Verb (normerad poäng) 0,866 0,825

Jag hoppas att detta besvarar era frågor.

Hälsningar
Per-Erik


Per-Erik hävdar alltså att eftersom grupp 1 fick ett högre antal rätt på kvantpass 2 som ju både grupp 1 och grupp 2 skrev samma, så visar det att den gruppen är bättre och att det då i sin tur indikerar att om de får samma antal rätt på deras variant av kvantpass 1 så var de uppgifterna svårare och borde ha en lättare normeringstabell.

Vi på HPAkademin köper detta resonemang någorlunda väl. Vi bad även om information om resultatet på de gemensamma uppgifterna på kvantpass 1 och även jämförelsen av dem indikerar att grupp 1 är bättre på matte.

Det var 14 gemensamma uppgifter på kvantpass 1 och för dem så blev resultatet:

Grupp 1: medelvärde 7,36

Grupp 2: medelvärde 7,16

Det var alltså 54 kvantuppgifter som båda grupperna gjorde. På de uppgifterna fick alltså grupp 1 i genomsnitt 30,39 rätt. Grupp 2 fick på de 54 uppgifterna bara i genomsnitt 29,47 rätt. Grupp 1 var alltså bevisligen lite bättre på matte i genomsnitt jämfört med grupp 2.

Vi bad även om hur fördelningen av resultat på kvant skulle sett ut om grupp 2 hade fått samma normeringstabell som grupp 1 på kvant.

Norm.  poäng  Andel, %  Andel, %  Andel, %
Version 1 Version 2 med normeringstabellen för version 1 Version 2 med normeringstabellen för version 2
0.0 1.7 1.3 2.6
0.1 2.8 2.3 2.1
0.2 2.6 2.4 2.7
0.3 3.1 3 3.3
0.4 3.4 3.6 3.9
0.5 5.9 6.5 6.7
0.6 8.3 9.7 7.5
0.7 6.6 7.3 7.3
0.8 9.2 9.7 9.7
0.9 8.6 9.4 9.4
1.0 6.6 6.7 6.7
1.1 8.4 8.4 8.4
1.2 6 5.8 5.8
1.3 5.6 5 6.7
1.4 5.3 4.5 4.3
1.5 4.9 4.4 4.2
1.6 3.9 3.5 3.2
1.7 2.1 1.8 2.4
1.8 2.6 2.1 1.2
1.9 1.2 1.2 1
2.0 1.4 1.4 1

 

Som det blev nu med två olika normeringar så har grupp 2 en klart lägre fördelning av de bästa resultaten. Och om grupp 2 istället hade fått ha normeringstabellen som grupp 1 hade så hade de högsta normerade resultaten varit betydligt jämnare.

Som vi dock konstaterat tidigare så var ju grupp 1 bevisligen bättre i genomsnitt på matte, så detta hade ju sannolikt inte varit helt rättvist då.

Slutsats: Detta är jäkligt knixigt det här med normeringstabellerna. UHR har enligt vad vi kan se absolut fog för att grupp 1 i snitt borde få bättre resultat på kvant än vad grupp 2 fick, och hade normeringstabellerna varit samma så hade de ju fått mycket mer liknande resultat. Så vi måste ändå säga att det känns rätt rimligt att normeringstabellerna för grupp 2 är lite tuffare, eftersom de sannolikt hade lättare uppgifter på sitt kvantpass 1. Jag tycker dock att det är lite brutalt att grupp 1 fick en två poäng svårare normeringstabell för resultatnivån 1,8. För de som ligger kring den nivån så känns det inte riktigt rimligt att skillnaden i svårighetsgrad på proven kan vara så stor. Men UHR kan ju förstås väldigt mycket mer om normering än vad vi på HPAkademin kan, så jag antar att de kanske har fog för det.

Vi på HPAkademin förstår dock inte riktigt varför de behövde göra olika prov. Fuskandet med hörselsnäckor känns ju ganska stävjat redan så det känns lite onödigt att ha ett sådant system. Men å andra sidan så är det ju bättre att fusket inte kommer tillbaka kanske. Svåra beslut för UHR!

 

Tidigare inlägg: Normeringsspekulation, hur kommer normeringen att bli hösten 2019?

Uppdaterad 2019-10-24

Här nedan kommer vår spekulation för högskoleprovet våren 2019. Vill du ser hur vår normeringsspekulation såg ut våren 2019,  hösten 2018 eller våren 2018 så kan du gå till de sidorna och kolla in dem!

 

Vad tror vi då om vårprovets normering?

Vanligtvis så är det väldigt svårt att säga, men detta provet så tyder alla våra indikatorer på att normeringen på kvant kommer bli lite tuffare och att verbal kommer att bli snällare jämfört med vårens prov 2019. Det är otroligt svårt dock för oss att säga exakt vilka nivåer som det kommer att hamna på. Delvis på grund av att många av våra indikatorer bara jämför med det förra provet, men även på grund av det är väldigt mycket som spelar in normeringen som ligger utanför vår möjlighet att veta. Vi ska dock ge oss på att försöka komma med en spekulation ändå: Sammanfattningsvis tror vi att: kvantnormeringen kommer att bli lite tuffare för praktiskt taget alla nivåer. och att verbala normeringen kommer att bli snällare för de flesta nivåerna och lite snällare eller samma för de allra högsta nivåerna.

Anledningen till att vi tror det är på grund av att provet verkar ha varit svårare för verbal och lite lättare för kvant. Verbal hade många ganska svåra uppgifter men inte så många väldigt taskiga uppgifter. Kvant hade en hel del enkla uppgifter, lite färre än vanligt normalkluriga uppgifter, och normalmånga jättesvåra.

 

Hur bra har våra tidigare spekulationer stämt?

Förra gången vi spådde om normeringstabellerna så gick det bra. För våren 2019 så var vi ganska spot on. För hösten 2018 gick det helt ok, vi var ganska säkra på att kvant skulle bli tuffare (och det blev den verkligen). Vi trodde att verbal kunde bli tuffare eller vara samma (och den blev klart tuffare). Så det enda vi inte fick helt rätt var hur mycket tuffare nivåerna skulle bli. Vi trodde våren 2018 att kvant skulle hålla sig samma eller bli lite tuffare, och det stämde för de flesta nivåer. Och vi trodde att verbal skulle bli lättare, och det stämde för nästan alla nivåer. Till höstens prov 2017 trodde vi att nivåerna skulle hållas på samma nivå, eller potentiellt bli lite lättare på både kvant och verbal. och vi hade delvis rätt. Vårens prov 2017 så gick vår spådom praktiskt taget in helt och hållet. Vi trodde att nivåerna på kvant skulle bli tuffare och nivåerna på verbal lättare så att de skulle mötas och bli lika svåra, och de blev det!

Notera att vi absolut inte tycker att du ska ta vår spekulation på allt för stort allvar. Vi har matchat hyfsat bra tidigare med hur normeringen har blivit. Men vi kan lika gärna ha helt fel nu! Hoppet är det sista som lämnar oss!

 

HPAkademins spekulativa normeringstabeller

HPAkademin publicerar en normeringstabell över hur vi tror att den kommer att bli baserat på vår analys. Vi vill vara tydliga med att vi absolut inte kan veta att någon av dessa specifika nivåer vi tror kan hända även kommer att hända. Det är otroligt svårt att ens veta en ungefärlig trend om nivåerna kommer att bli tuffare eller snällare. Så att faktiskt veta vad en specifik nivå kommer att detaljerat ligga på för poäng är naturligtvis omöjligt. Så tänk mer på denna tabell som en övergripande vägvisare av vad vi tror att det vår spekulativa trend kommer att ungefärligt leda till.

Spekulativ normeringstabell för hösten 2019

Spekulation 2019-10-20
Normering Kvant Verbal
2 75 75
1,9 73 73
1,8 71 71
1,7 69 68
1,6 66 65
1,5 63 62
1,4 60 59
1,3 57 56
1,2 54 53
1,1 50 50
1 47 47
0,9 43 44
0,8 39 41
0,7 36 38
0,6 33 34
0,5 30 31
0,4 27 28
0,3 24 25
0,2 22 23
0,1 20 21

 

Här ligger denna spekulativa tabellen inlagd sist i vår visuella bild över hur normeringen har sett ut historiskt.

 

Det är alltså vad vi tror om normeringen. Nedan kommer vårt resonemang som gör att vi tror att normeringstabellerna kommer att bli på detta sättet!

 

Var provet lättare eller svårare än vanligt denna gången?

Den största faktorn för hur normeringstabellen kommer att bli är enligt oss hur svårt provet varit. Det är den indikatorn som historiskt visat tydligast tecken på om normeringstabellerna kommer att bli tuffare eller lättare.

Hur vi på HPAkademin uppfattade provet

Det är väldigt svårt för oss på HPAkademin att bedöma svårighetsgraden på proven. Detta beror främst på att vi lägger så mycket tid på att analysera gamla prov, och förklara vanligt förekommande koncept för våra elever, att vi behärskar alla vanligt förekommande frågor.

På detta provet upplevde de flesta av oss att kvantdelen var lättare än vanligt. Vår främsta matteexpert Herman ansåg först att första kvantdelen var ganska klurig, men omvärderade det sedan när han satt och gjorde förklaringar till det.

Resten av oss på HPAkademin tyckte rent generellt att det var lättare än ”normalt”. Men inte egentligen så dramatiskt mycket lättare.

Kvants subjektiva svårighetsgrad andra källor

I vår poll som vi gjorde på vår facebook-page där ca 160 personer besvarade frågan ”tyckte du att kvantdelen blev svårare eller lättare?” så svarade ca 35% svarade att kvantdelen var svårare än normalt och 65% att de tyckte att kvantdelen var lättare än normalt. (Gå för övrigt extremt gärna in och likea oss där om du uppskattar vårt facit och vår analys). Detta kan jämföras med förra provet då 62% tyckte att det var svårare, och 38% tyckte enklare.

I helhet så talar detta för att normeringen på kvant kommer bli tuffare. Hur mycket tuffare är ganska svårt att veta, men åtminstone något rätt svårare på de flesta nivåerna. Vi tror dock inte att det går tillbaka till den högsta nivån som var förut, även om det inte är omöjligt.

Verbala delens svårighetsgrad: Svårare än våren 2019, troligtvis ett av de svåraste på ett tag.

Det är lite klurigt rent generellt att bedöma svårighetsgrad på verbala prov. Om man tycker t.ex. att ord-delen är lätt eller svår beror ju ganska mycket på slumpen faktiskt. Vi tycker dock att verbala provpassen rent generellt kändes svårare än våren 2019. Framförallt det sista verbala passet.

Det var fler uppgifter än vanligt som var ganska kluriga är väl det vi är överens om. MEK kändes kanske lite lättare än vanligt, men LÄS ordentligt mycket svårare än vanligt. ELF och ORD kändes hyfsat normalsvåra.

I vår facebook poll så svarade ca 65% svarade att verbala delen var svårare än normalt och 35% att de tyckte att kvantdelen var lättare än normalt. (Gå för övrigt extremt gärna in och likea oss där om du uppskattar vårt facit och vår analys). Detta kan jämföras med förra provet då 38% tyckte att det var svårare, och 62% tyckte enklare.

Detta passar ganska väl in i vår analys, så en svårare svårighetsgrad på verbal påverkar nog absolut normeringsnivåerna så att de blir snällare.

 

Kan jakten efter fuskarna påverka normeringstabellerna?

Nu eftersom en fuskliga blev sprängd och tilldelad hårda straff så till detta provet så verkar det faktumet att den ligan sprängts ha lett till att andra ligorna hållit låg profil, och kanske t.o.m. lagt ner? Om man hypotetiskt tänker att detta lett till att vi har 100-200 färre fuskare detta prov som annars hade fått bra resultat så kan det nog absolut påverka. Det är kanske önsketänkade dock, så jag tror inte att man ska räkna för hårt med att det kommer bli lättare nivåer pga fuskstävjande åtgärder. Förra provet hade nog inte så många fuskare heller så det är nog inte en stor faktor oavsett.

 

Kan HPAkademin ha en påverkan?

Ja våra elever förbättrar sig ju generellt ganska mycket, så det är ju inte omöjligt. Man kan se att detta provet följde våra metodiker väldigt väl, så om man tränat hårt på dem och fokuserar på att använda vårt tänk så hade man nog goda möjligheter att få bra. Eftersom vi hjälper elever på alla nivåer tror vi dock inte att detta har en väldigt stor effekt på normeringen för en viss poängnivå.

 

 

Nu håller vi tummarna för en snäll normering!

Ditt riktiga normerade resultat kommer den 26 november och kan då hittas när du loggar in på hogskoleprov.nu

 

 

HPAkademins webbkurs

Vet du redan nu med dig att du inte kommer att nå ditt önskade resultat rekommenderar vi naturligtvis att du köper vår fina webbkurs! Bli inte omsprungen för att de andra som tränar inför högskoleprovet använder våra avancerade metoder! Passa på att boka idag!

webbkurs-hero

Köp webbkursen Skapa en gratisanvändare