Normering högskoleprovet hösten 2018

Normering för högskoleprovet hösten 2018

Notera att denna sida är för hösten 2018. För aktuell sida gå till https://hpakademin.se/normering-hogskoleprovet/

På denna sida kan du läsa om hur normeringen på högskoleprovet fungerar och senaste nytt om normeringen för högskoleprovet hösten 2018. Men du känner väl till att det bästa sättet att öka ditt normerade resultat är att använda dig av HPAkademins webbkurs för högskoleprovet? Vi har samlat all HPAkademins expertis i webbkursen för att du ska kunna nå ditt mål så snabbt som möjligt! Köp webbkursen idag eller skapa en gratisanvändare för att se vad som finns i den.

Köp webbkursen Skapa en gratisanvändare

Normeringstabellen för högskoleprovet hösten 2018 är nu publicerad

Uppdaterad 2018-11-27

Normeringen blev tuff. Mycket tuff.

Det visade sig tyvärr att vår spekulation om att normeringen troligtvis skulle bli tuffare stämde. Om något så underskattade vi hur tuff den faktiskt skulle bli.

Som man kan se i diagrammen nedan så blev det på kvant för nivåerna över 0,9 den absolut tuffaste normeringstabellen någonsin. För verbal så blev det den tuffaste någonsin för alla nivåer över 0,6

   

 

Varför blev normeringstabellerna så tuffa?

Det verkar som att den huvudsakliga anledningen till det var för att uppgifterna helt enkelt var lättare.

Om uppgifterna är lättare så får ju provskrivarna i snitt högre antal rätt. Om normeringstabellen inte skulle förändras så skulle ju då väldigt många få höga resultat. Detta skulle inte vara rättvist gentemot provskrivare som skrivit när uppgifterna varit svårare. UHR jämnar ut denna skillnad genom att då höja normeringstabellerna så att ungefär samma procentuella andel får en viss normerad poäng, t.ex. 1,8.

Vi har jämfört medelvärdet för antal rätt från år till år. Det visar sig i den analysen att provskrivarna detta provet skrivit flest antal rätt i medeltal på nästan varje uppgiftstyp. Totalt sett på hela provet så är medelvärdet för antalet rätt överlägset det högsta någonsin.

Medelvärdet för antal rätt
2015 vår 2015 höst 2016 vår 2016 höst 2017 vår 2017 höst 2018 vår 2018 höst
XYZ 12.9 12.8 13.5 13.1 13.7 13.7 13.2 13.9
KVA 10.5 10.5 11.1 10.6 11.0 10.9 11.1 11.3
NOG 6.3 6.6 6.4 6.5 6.2 6.3 6.7 6.8
DTK 13.3 12.9 14.2 13.5 13.6 12.9 12.1 14.2
Kvantitativ del 43.0 42.9 45.2 43.8 44.5 43.7 43.0 46.3
ORD 10.7 10.5 10.5 10.0 11.3 10.8 10.6 11.0
LÄS 10.6 10.4 10.9 11.3 11.4 10.8 10.7 11.4
MEK 11.9 11.0 11.4 11.1 10.9 11.2 10.6 11.3
ELF 11.1 11.6 11.5 11.1 11.2 10.5 10.9 12.0
Verbal del 44.3 43.5 44.3 43.5 44.9 43.4 42.8 45.7
Hela provet 87.3 86.4 89.5 87.3 89.4 87.1 85.7 92.0

 

Vi kan t.ex. se i tabellen att provskrivarna 2018 höst skrev i genomsnitt 92 rätt. Provet innan 2018 vår så skrev provskrivarna i genomsnitt 85,7 rätt. Det indikerar ju då att uppgifterna helt enkelt var betydligt svårare på vårprovet jämfört med höstprovet.

Det var helt enkelt lättare uppgifter på detta provet än det varit tidigare. Och förmildrande faktorer så som att fusket stävjats och att vi hade en varm sommar heller inte påverkat så mycket.

 

Jämförelse mellan vår spekulativa normeringstabell och den riktiga

Kvantnormeringen
2018 vår Spekulation 2018 höst
74 75 77
72 73 75
70 71 73
67 68 71
64 65 69
61 62 66
58 59 63
55 56 60
52 53 56
48 49 52
45 46 48
41 43 44
37 39 40
34 36 37
31 33 33
28 30 30
26 28 27
24 26 25
22 24 23
20 22 20

 

I vår spekulativa kvantnormering så trodde vi ju att den skulle bli tuffare för alla nivåer jämfört med förra provet. Det stämde ju för alla nivåer utom den allra lägsta som höll sig på samma nivå. Vi underskattade dock hur mycket tuffare nivåerna skulle bli. På flera mellannivåer så blev normeringen 4-5 poäng tuffare, praktiskt taget den största höjningen någonsin och de tuffaste nivåerna någonsin. Även upp i de högsta nivåerna så blev höjningen extremt stor, och där trodde vi ju faktiskt att det fanns hopp för att de inte skulle bli så mycket tuffare.

 

Verbala normeringen
2018 vår Spekulation 2018 höst
75 75 77
73 73 75
71 71 73
68 69 71
65 66 69
62 63 66
59 60 63
56 57 60
53 54 57
50 51 54
46 47 50
43 44 46
40 41 43
37 38 40
34 34 36
31 31 32
28 28 29
25 26 26
23 24 23
21 21 21

 

På verbala så är det ganska liknande som kvant. Vi trodde att nivåerna skulle bli lite tuffare rent generellt men vi underskattade hur mycket tuffare. På verbal så trodde vi faktiskt att det skulle finnas en chans att nivåerna inte blev så mycket tuffare, t.ex. så spekulerade vi att nivåerna på 1,8-2,0 kanske skulle vara samma som förra provet. Så blev det inte. Nivåerna 1,8-2,0 steg med två antal rätt, den största ökningen sedan 2014. På vissa nivåer så steg normeringen med fyra antal rätt, den största ökningen någonsin. Det blev helt enkelt en otroligt tuff normeringstabell för praktiskt taget alla nivåer.

 

Kommentar från normeringsansvarige på UHR

Vi mailade Per Lyrén som är den som ansvarar för normeringen på UHR. Vi ställde bland annat frågan om det var medvetet att UHR skapade uppgifterna lättare. Här är hans svar:

”Hej Johan,

Det var inte en medveten tanke att göra provet lättare denna gång. Att konstruera högskoleprovet är en balansakt i många aspekter, inte minst när det gäller svårighetsgrad. Det får inte vara för svårt och inte för lätt. När ett reguljärt högskoleprov konstrueras så används statistik om uppgifterna från utprövningen, och även om denna statistik överlag är tillförlitlig så finns det faktorer som påverkar hur pass väl denna utprövningsstatistik kommer att stämma överens med hur uppgifterna fungerar i det reguljära provet. Så även om målet med provkonstruktionen är att svårighetsgraden ska vara densamma varje provtillfälle så är det extremt svårt att göra den exakt likadan, och det är därför som normeringstabellerna inte ser exakt likadana ut vid varje provtillfälle.

Anledningen till att provet blev lättare är något vi kommer att analysera på samma sätt som vi alltid analyserar hur proven fungerar, men i dagsläget kan vi bara ha vaga hypoteser kring detta.

De två kvant-passen skiljde knappt 1 poäng i medelvärde, men KV1 var svårare än KV2 (22,70 respektive 23,58).

Hälsningar
Per-Erik Lyrén
Projektledare för Högskoleprovet
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Umeå universitet”

 

Normeringsspekulation, hur kommer normeringen att bli hösten 2018?

Uppdaterad 2018-10-25

Här nedan kommer vår spekulation för högskoleprovet hösten 2018. Vill du ser hur vår normeringsspekulation såg ut våren 2018 så kan du gå till Normeringssidan för våren 2018

 

Vad tror vi då om höstprovets normering?

Det är väldigt svårt att säga naturligtvis. Det är väldigt mycket som spelar in normeringen som ligger utanför vår möjlighet att veta. Om man granskar graferna från tidigare års normeringar så kan man ju se att nivåerna fluktuerat över de senaste årens normeringar och det är ganska svårt att hitta ett tydligt mönster. Vi ska dock ge oss på att försöka komma med en spekulation ändå: Sammanfattningsvis tror vi att: kvantnormeringen kommer att vara hyfsat densamma eller lite tuffare i de högsta nivåerna, men bli tuffare för det mellersta och lägre nivåerna. och att verbala normeringen kommer att hålla sig ganska samma eller bli lite tuffare

 

HPAkademins spekulativa normeringstabeller

Vi har nu för första gången bestämt oss för att göra en faktisk spekulativ normeringstabell. Vi lägger in nu en väldigt tydlig brasklapp om att vi absolut inte kan veta att någon av dessa specifika nivåer vi tror kan hända även kommer att hända. Det är otroligt svårt att ens veta en ungefärlig trend om nivåerna kommer att bli tuffare eller snällare. Så att faktiskt veta vad en specifik nivå kommer att detaljerat ligga på för poäng är naturligtvis omöjligt. Så tänk mer på denna tabell som en övergripande vägvisare av vad vi tror att det vår spekulativa trend kommer att ungefärligt leda till.

Normering Kvant Verbal
2 75 75
1,9 73 73
1,8 71 71
1,7 68 69
1,6 65 66
1,5 62 63
1,4 59 60
1,3 56 57
1,2 53 54
1,1 49 51
1 46 47
0,9 43 44
0,8 39 41
0,7 36 38
0,6 33 34
0,5 30 31
0,4 28 28
0,3 26 26
0,2 24 24
0,1 22 21

 

Här ligger denna spekulativa tabellen inlagd sist i vår visuella bild över hur normeringen har sett ut historiskt.

  

 

Hur bra har våra tidigare spekulationer stämt?

Förra gången vi spådde om normeringstabellerna så gick det rätt bra, Vi trodde våren 2018 att kvant skulle hålla sig samma eller bli lite tuffare, och det stämde för de flesta nivåer. Och vi trodde att verbal skulle bli lättare, och det stämde för nästan alla nivåer. Till höstens prov 2017 trodde vi att nivåerna skulle hållas på samma nivå, eller potentiellt bli lite lättare på både kvant och verbal. Verbal hölls faktiskt på samma nivå för 1,7 till 1,1 så där hade vi delvis rätt. Kvant blev väldigt mycket lättare så det stämde ju också då till viss del. Däremot gick lite uppåt och blir svårare än nånsin för nivåerna 1,8-2,0 på verbal. Vårens prov 2017 så gick vår spådom praktiskt taget in helt och hållet. Vi trodde att nivåerna på kvant skulle bli tuffare och nivåerna på verbal lättare så att de skulle mötas och bli lika svåra, och de blev det!

Notera att vi absolut inte tycker att du ska ta vår spekulation på allt för stort allvar. Vi har matchat hyfsat bra tidigare med hur normeringen har blivit. Men vi kan lika gärna ha helt fel nu! Hoppet är det sista som lämnar oss!

 

Normeringstabellernas historiska utveckling

Nivåerna på normeringen har ju krupit uppåt genom åren. Förbi är tiden när man kunde få 2,0 på kvant med 69 rätt. UHR hade faktiskt ett medvetet arbete med att göra kvantdelen lättare, så att normeringsnivåerna skulle bli tuffare. (ju lättare svårighetsgrad på provet, desto tuffare normeringstabell). De ville nämligen att nivåerna skulle ligga ungefär lika på kvant och verbal. Den största skillnaden nu mellan kvant och verbal är i de lägre nivåerna, där kvant ligger klart under verbal. Det talar därför för att de lägre nivåerna kommer bli tuffare på kvant.

Du hittar grafer längre ner på denna sida där du kan se hur normeringen förändrats över proven sen 2011.

 

Vårprov vs höstprov, vilket har lättare normering?

Man skulle ju lätt kunna spekulera att höstprovets normering borde vara lite lättare än vårprovets. En anledning till det skulle ju kunna vara att fler personer satsar hårdare till vårens prov, eftersom fler utbildningar har intag till hösten, och vårens prov är då det som ”gäller” för att komma in till hösten. Gymnasielever skriver ju även generellt provet mest i trean, och till vårens prov så har de ju gått i gymnasiet i ett halvår till och byggt sin vokabulär och sina mattekunskaper. Höstens prov kanske ses av gymnasister i trean också som ett ”testprov” att man skriver det för första gången helt utan att ha pluggat.

Kan man se något sådant mönster då i tidigare års normeringar?

Ja det kan man faktiskt. Även om det inte är supertydligt eller en väldigt stor effekt. På vårens prov så har medelvärdet av normeringarna på varje nivå legat ca 0,5 rätt högre än på höstens prov i snitt, både på kvant och verbal. Det finns inte jättemycket data att jämföra, och det gäller inte för exakt alla nivåer, men trenden finns faktiskt där.

Till detta provet så finns det dock mycket som talar för att normeringen kommer att bli tuffare, men om man ska vara optimistisk så är nog denna vår vs höst trend en av de aspekterna som man kan hoppas på att det ska mitigera en tuffare normering.

 

Var provet lättare eller svårare än vanligt denna gången?

Det är väldigt svårt för oss på HPAkademin att bedöma svårighetsgraden på proven. Detta beror främst på att vi lägger så mycket tid på att analysera gamla prov, och förklara vanligt förekommande koncept för våra elever, att vi behärskar alla vanligt förekommande frågor. Man kan dock konstatera att vi verkligen lyckades ovanligt bra på detta provet. Den bästa av våra provskrivare fick 159 rätt och den sämsta 154 rätt. Detta kan jämföras med att den som skrev bäst i hela sverige på höstprovet 2017 hade 157 rätt och den tionde bästa hade 153 rätt. Om det beror på att provet var lättare eller att våra metoder blivit ännu bättre är dock lite svårt att bedöma.

Vi har nu iallafall för första gången när vi gör denna spekulationen verkligen gått in och gjort en insats för att försöka bedöma varje del någorlunda objektivt i dess svårighetsgrad.

Kvants svårighetsgrad: Betydligt lättare på ena provpasset men lite tuffare på det andra

Det sticker ganska mycket ut för oss i vår analys att första kvantpasset (Provpass 2) var betydligt lättare är normalfallet. Fler uppgifter än normalt var rätt enkla om man kan det konceptet som uppgiften bygger på. Tex. uppgift 3, 13, 20, 22, 23, 24, 27, sticker ut som lättare än den typen av uppgift brukar vara.

Kontrasten blir stor specifikt när man jämför med provpass 4, där det snarare var färre än det normala antalet uppgifter som var rätt ”enkla”. Vi tycker dock inte att provpass 4 stack ut som väldigt svårt jämfört med andra pass, eventuellt lite svårare än medel.

Båda provpassen kändes också som att de hade ganska få olika typer av uppgifter med, t.ex. så var uppgift 21 på PP2 och 10 på PP4 väldigt snarlika. Väldigt få uppgifter kändes dessutom nyskapande eller skiljda från hur uppgifterna ser ut enligt våra analytiska modeller. Vi analyserar ju proven för att hitta metodiker som ska passa in på majoriteten av uppgifterna, och väldigt många uppgifter passade extremt väl för att lösas med våra tekniker.

I vår poll som vi gjorde på vår facebook-page där 460 personer besvarade frågan ”tyckte du att kvantdelen blev svårare eller lättare?” så svarade ca 70% att det tyckte att kvantdelen var lättare än normalt. (Gå för övrigt extremt gärna in och likea oss där om du uppskattar vårt facit och vår analys). Detta kan jämföras med förra provet då 50% tyckte att det var svårare, och 50% tyckte enklare.

I helhet så talar detta för att normeringen på kvant kommer bli tuffare. Dock eftersom det bara var det ena passet som var klart enklare, så kanske de högsta nivåerna skonas lite från att få tuffare nivåer. Ska bli intressant att se. De lägsta nivåerna på kvant har ju blivit väldigt mycket snällare de senaste åren, de kanske gjorde detta upplägget nu för att kunna få upp de nivåerna utan att göra provet för lätt överlag.

Verbala delens svårighetsgrad: Normalsvårt

Det är lite klurigt rent generellt att bedöma svårighetsgrad på verbala prov. Om man tycker t.ex. att ord-delen är lätt eller svår beror ju ganska mycket på slumpen faktiskt. Vi tycker dock att verbala provpassen rent generellt kändes ganska normalsvåra.

Orden kändes ganska neutralt svåra. MEK kändes som att det fanns vissa ganska kluriga men inte fler än normalt. De korta LÄS texterna var måhända lite klurigare än normalt, men de längre texterna var ganska normalsvåra över lag. Några var lite lättare, t.ex. texten om readers digest och några lite klurigare, t.ex. texten om livstidsstraff. Det fanns dock en avsaknad av en väldigt klurig konst-text som annars brukar vara tuff för många. Nu var det istället en text om Strindberg som var ganska tydlig ändå. Även om frågan med svaret ”Tänk fritt om Strindberg!” var ganska svår.

I vår facebook poll så tyckte också fler att verbala provet var enklare än tidigare. 200 svarade att de upplevde verbala som svårare jämfört med tidigare år, 280 svarade att de upplevde det enklare. Jämför detta med vårens prov 2018 då 266 tyckte att det var svårare och 92 tyckte att det var lättare.

Detta passar ganska väl in i vår analys, och vi räknar inte med någon dramatisk höjning på verbal. Vi tror dock absolut inte att det kommer bli lättare än tidigare, så för stora förhoppningar på väldigt lätta nivåer på verbal kanske man ska undvika att ha.

 

Kan jakten efter fuskarna påverka normeringstabellerna?

Till förra provet så blev ju faktiskt en av fuskligorna sprängda. Kan detta påverka normeringsnivåerna?

Det tror jag faktiskt att det kan göra! Jag trodde ju förra normeringsspekulationen att det inte skulle påverka så mycket, eftersom det bara påverkade 70 fuskare. Nu till detta provet så verkar det faktumet att den ligan sprängts ha lett till att de andra ligorna hållit låg profil, och kanske t.o.m. lagt ner? Om man hypotetiskt tänker att detta lett till att vi har 3-400 färre fuskare detta prov som annars hade fått bra resultat så kan det nog absolut påverka. Det är kanske önsketänkade dock, så jag tror inte att man ska räkna för hårt med att det kommer bli lättare nivåer pga fuskstävjande åtgärder.

 

Kan HPAkademin ha en påverkan?

Ja våra elever förbättrar sig ju generellt ganska mycket, så det är ju inte omöjligt. Man kan även se att detta provet följde våra metodiker väldigt väl, så om man tränat hårt på dem och fokuserar på att använda vårt tänk så hade man nog goda möjligheter att få bra. Eftersom vi hjälper elever på alla nivåer tror vi dock inte att detta har en väldigt stor effekt på normeringen för en viss poängnivå.

 

Extremt varm sommar, kanske det påverkade?

Inte omöjligt! När det är en lång sommar 30+ grader och sol så är det kanske inte lika många som är så sugna på att plugga högskoleprovet jämfört med om det är en kort sommar som regnar bort. Rent generellt så pluggar ju dock majoriteten av de som pluggar till HP inte så jättemycket mer än någon månad innan provet. Väldigt många pluggar ju faktiskt inte ens, vilket ju är anledningen till att så många av HPAkademins användare faktiskt når sina mål, så jag skulle nog inte tro att den varma sommaren ändå påverkade så mycket. Men optimisten kanske tänker att det är en faktor som påverkar!

 

Nu håller vi tummarna för en lätt normering!

Ditt riktiga normerade resultat kommer den 27 november och kan då hittas när du loggar in på hogskoleprov.nu. Normeringstabellerna släpps generellt sett en vecka innan officiella resultatet kommer

 

 

HPAkademins webbkurs

Vet du redan nu med dig att du inte kommer att nå ditt önskade resultat rekommenderar vi naturligtvis att du köper vår fina webbkurs! Bli inte omsprungen för att de andra som tränar inför högskoleprovet använder våra avancerade metoder! Passa på att boka idag!

webbkurs-hero

Köp webbkursen Skapa en gratisanvändare