Klena åtgärder mot fusket på högskoleprovet

chain-297842_1280

I dagarna har regeringen meddelat vilka åtgärder man tänker ta till för att motverka fusk på högskoleprovet i framtiden. Detta ska naturligtvis ses i ljuset av att ett flertal avslöjanden om utbrett fusk på högskoleprovet har briserat i samband med de senaste provtillfällena. Dessa avslöjanden – vad de innebär och hur de bör tolkas – har vi på HPAkademin skrivit om i ett tidigare blogginlägg.

Vad är det då regeringen har beslutat? Det handlar om två ändringar i högskoleförordningen:
1. De som ertappas med att fuska på högskoleprovet kommer kunna stängas av från provet i två år.
2. Universitets- och högskolerådet (UHR) får ökade befogenheter att meddela de föreskrifter som råder under provdagen. Detta innebär att UHR kan begära att provdeltagarna förbinder sig att följa reglerna ”på heder och samvete”, och därmed kommer det bli enklare att bedöma fusk som ett brott, rent juridiskt.

Vi på HPAkademin välkomnar att regeringen inför nya åtgärder för att motverka fusket på högskoleprovet, men samtidigt är det starkast intrycket av regeringens beslut att det tyvärr är klent och tandlöst.

Det ligger nära till hands att jämföra beslutet med de förslag till åtgärder UHR lämnade in till regeringen strax efter det senaste provtillfället. Från den fyrapunktslista UHR gick ut med är det bara en punkt som tillmötesgås av regeringen genom detta beslut. Förslagen om att möjliggöra kroppsvisitation och störsändande utrustning tycks inte ha fallit regeringen i smaken, liksom förslaget om att införa sekretesskydd för tipsare.

De två åtgärder som nu görs är bra och nödvändiga första steg, men de är av mer formell art och de kommer inte kunna förbättra möjligheterna att faktiskt upptäcka fuskare. Det kommer även fortsättningsvis vara möjligt att fuska på provet och komma undan med det. Det är därför beklagansvärt att regeringen inte tar de krafttag mot fusket som behövs.

Förutom de åtgärdsförslag UHR lämnade in, är även HPAkademins VD Johan Ströms förslag om att införa ett system med valideringsprov ett bra exempel på en åtgärd som faktiskt skulle innebära att man kunde komma till rätta med fuskproblematiken och en gång för alla se till att det inte blir lönt att försöka fuska sig till ett resultat man inte förtjänar.

Man får hoppas att den ansvariga ministern Helene Hellmark Knutssons uttalat kritiska inställning till högskoleprovet inte har påverkat regeringens beslut. För alla som av någon anledning inte visade sin fulla potential i gymnasiebetygen är det av oerhörd vikt att högskoleprovet har kvar sin position som antagningssystemets andra chans, och att provets status inte ruckas av den sorgliga fuskproblematiken. Därför uppmanar HPAkademin regeringen att stå upp för högskoleprovet, och att på allvar försöka sätta stopp för fusket!

HPAkademin.

HPAkademin är Sveriges främsta anordnare av kurser och coaching för högskoleprovet. Våra privatlärare har alla fått 2,0 och vi har hjälpt hundratals personer att förbättra sitt resultat på högskoleprovet och komma in på sin drömutbildning. Om du är taggad på en förändring i ditt liv och vill plugga vidare men inte är säker på att du har betygen för att komma in på det du vill plugga – kontakta oss så hjälper vi dig! Du når oss via telefon, ringa eller smsa, 0738 41 41 45 eller maila info@hpakademin.se.