Fusket på högskoleprovet – vad har hänt?

fusk högskoleprovet

Fusk på högskoleprovet, vad kan jag göra?

Det finns för tillfället inget sekretessskydd för tipsare om fusk på högskoleprovet. Så om du skulle få höra att någon fuskat till sig ett resultat på högskoleprovet och maila UHR om det så finns risken att du kan behöva vittna om det då. Regeringen håller för tillfället på att utreda det för att kunna införa tipsare-skydd.

Däremot så kan du faktiskt tipsa anonymt ändå! UHR är mycket intresserade av att få sådana tips även om de kommer från anonyma källor.

För att tipsa om fuskare så kan du skicka ett anonymt mail till UHR genom en anonymitetstjänst som heter https://anonymousemail.me/

Hur du gör

Gå in på https://anonymousemail.me/.
Skriv in registrator@uhr.se i fältet för ”to:”
Skriv ”tips om fuskare” i fältet för ”subject:”
Skriv sedan i mailet all information som du vet: Namn, personnummer, varför du misstänker att personen fuskat osv.
Du behöver inte skriva någon adress i fältet ”reply to:”
Sen klickar du bara på ”Send” knappen längst nere. Så har du tipsat UHR anonymt och behöver inte oroa dig för att ditt namn kommer fram

 

Fuskliga sprängd! Hur påverkar det högskoleprovet? – April 2017

Som du kanske läst i medier senaste dagarna så stoppade ekobrottsmyndigheten en fuskliga nu direkt under högskoleprovet våren 2018. Detta är ju naturligtvis fantastiskt för oss som inte fuskar. Dels så stoppades 70 personer som höll på att fuska till detta provet, och dels så tror vi på HPAkademin nu att detta är slutet för det stora organiserade fusket på högskoleprovet. Här ska vi försöka redogöra för vad som hänt.

Fuskarna har alltså anordnat fusket genom att förse köparna med hörsnäckor och gett dem svaren till högskoleprovet via dem. UHR har försökt stävja detta genom att göra olika versioner av provpassen där ordningen på uppgifterna omkastats. Detta stoppade vissa fuskare på just det provet då de införde detta, men vissa fuskare lyckades anordna fusket ändå. Det är ju svårt för UHR att göra det omöjligt för fusk att ske, utan att kraftigt göra det jobbigt för riktiga provskrivare. Man kan ju se att på detta provet så ställde versionerna till det väldigt mycket för riktiga provskrivare. UHR har tappat kontrollen på vilken version som vilken person skrev, så nu måste de lägga ner mycket tid på att få det korrekt så att rättningen blir korrekt.

Det som hänt nu är istället att ekobrottsmyndigheten lyckats spåra upp fuskarna och gripit dem, och på så sätt stoppat fusket. Fuskarna har ju tjänat enorma pengar på att sälja fusk (man pratar om att 7 miljoner kronor beslagtagits). Man grep huvudanordnarna i lördags i en lägenhet i Norrköping medan provet skrevs, och man verkar även ha stoppat en del personer som ska ha köpt fusket under dagen också.

Det är ju fantastiskt att myndigheterna nu gjort ett krafttag mot detta. Naturligtvis är det ganska allvarligt skattebrott att dölja intäkter på miljoner, men för de flesta släpper man nu ju ut en trygghetens suck över att fusket kanske en gång för alla är stoppat. Vi på HPAkademin tror nämligen att de som är tillräckligt listiga för att kunna skapa ett sånt här fusk nu i framtiden inte kommer att våga försöka. Våra anställda har ganska regelbundet blivit kontaktade av fuskanordnarna för att få hjälp att göra fusket. Naturligtvis har vi direkt då tackat nej och meddelat UHR. Vi tror även att potentiella köpare av fusk nu verkligen inte vågar göra det längre. Alla som köpt fusk senaste åren är nog (med all rätta) extremt nervösa över att de kommer att bli hittade och utslängda från deras utbildningar. UHR verkar gå hårt åt det som misstänks för fusk!

https://www.expressen.se/kvallsposten/kvinna-atalas-for-fusk-pa-hogskoleprovet/

https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/man-doms-for-fusk-pa-hogskoleprovet-i-unik-dom

I förlängningen kan detta nog leda till lättare normeringar och lägre intagningsnivåer på de attraktiva utbildningarna. Vi gör bedömningen att de 70 personer som stoppades detta provet nog inte nämnvärt kommer att påverka normeringen, men de kan potentiellt påverka intagsnivåerna! Det kan ju dock också vara så att UHRs andra fuskstävjande åtgärder: att de 1. inte bara kastat om ordningen på uppgifter utan även ändrat svarsalternativen på vissa uppgifter, utan även 2. gett ut provdokumenten i kuvert. Om det är så att detta bara var en av flera ligor, och att även de andra ligorna stoppades nu detta provet, så kan det absolut medföra lägre nivåer på normeringen. Så vi håller tummarna för det!

På diverse onlineforum spekuleras det nu om vilken fuskliga det var som stängdes ner. HP-guden och HP-hjälpen bland andra har figurerat på forumet flashback. Vi på HPAkademin tror och hoppas att även om det blir så att inte alla ligor stoppades nu, så kommer alla andra ligor att lägga ner nu. Om man tjänat miljoner på att sälja fusk så borde man vara väldigt glad om man i slutändan kommer undan med det, till skillnad från ligan nu som fått deras skurkaktigt intjänade pengar beslagtagna.

HPAkademins VD Johan Ström kommenterar fuskligan i ExpressenTV

 

Andra intressanta länkar om fuskligan

Liga drog in miljoner på fusk på högskoleprovet
https://www.expressen.se/nyheter/liga-tog-100-000-kronor-for-fusket-pa-hogskoleprovet/

Ekobrottsmyndighetens pressträff om tillslaget
https://www.svtplay.se/video/17708523/nyheter-direkt/organiserat-fusk-vid-hogskoleprovet

HPAkademins webbkurs – Sättet de ärliga når sin drömutbildning

Om man pluggar till högskoleprovet istället för att köpa fusk så kommer man att må mycket bättre i längden av flera olika anledningar. Det man lär sig när man pluggar med vår webbkurs är kunskaper som är bra för när man pluggar på universitetet och livet generellt, inte bara för högskoleprovet. Det är väldigt värdefullt att ha bra ordförråd och god läsförståelse, men även att kunna prestera på tentor och prov. Med våra lärmetoder så får du fördelar även efter högskoleprovet är klart! Du slipper naturligtvis också oroa dig för att bli ertappad vid fusk. Så satsa nu att nå drömresultatet- På rätt sätt!

webbkurs-hero

Köp webbkursen Skapa en gratisanvändare

 

Tidigare inlägg om fusk publicerat Maj 2016

I dagarna har det återigen börjat blåsa upp till storm kring det alltmer omdebatterade högskoleprovet. I det här blogginlägget sammanställer vi på HPAkademin vad som har framkommit och analyserar läget.

Vi, som arbetar med att hjälpa personer att nå sin drömutbildning via högskoleprovet utan fusk, ser naturligtvis mycket allvarligt på det fusk som förekommer. Vi vet hur mycket högskoleprovet betyder för många, och vi förstår att fusket kan undergräva provets trovärdighet och legitimitet och i värsta fall också kan påverka normeringstabellerna för de som inte fuskar.

Vad är det som har hänt?
SVT Dold publicerade igår resultatet av en granskning de gjorde i samband med vårens högskoleprov. Reportern Sam Bezzazi har själv gått undercover och testat den tjänst en liga erbjuder: mot hög betalning (upp till 100 000 kronor) får kunderna ett toppresultat på högskoleprovet. Utan att själv skriva provet tar han emot den tekniska utrustningen ligan har konstruerat och under provdagen skriver han ned de svar han får från en liten hörsnäcka. Ligan ger honom de rätta svaren på 156 av 160 upppgifter – ett resultat som helt klart motsvarar 2,00.

I samband med detta har Bezzazi och SVT Dold även granskat de vida nätverken kring personerna bakom den aktuella fuskligan. Genom att intervjua olika källor, och genom att jämföra toppresultat på högskoleprovet mot gymnasiebetyg hos personer som har haft olika relationer med fuskare och säljare av fusk, har man kunnat skapa en lista på 87 personer som på något av de senaste nio proven mycket troligt har fuskat till sig ett högskoleprovsresultat.

Här kan du själv se det tvådelade reportaget:
Del 1
Del 2

SVT Dold:s avslöjande är mycket viktigt, och ger en tydlig bild av högskoleprovets problem med systematiskt fusk. Ju mer som framkommer om det omfattande fusket, desto starkare framträder bilden av en krisartad situation.

Redan för två år sedan kom ett avslöjande om fusk på högskoleprovet. Då var det Verkligheten i P3 som visade att det fanns så kallade ”spökskrivare” som med hjälp av falskleg själva gick till provlokalen och skrev ett högt resultat på högskoleprovet åt kunder som betalade.

Detta rörde sig alltså om en annan – och om än moraliskt förkastlig inte lika allvarlig – typ av fusk jämfört med det mer avancerade och systematiserade fusk som senare har avslöjats. Spökskrivarna hade den naturliga begränsningen att de bara kunde ordna ett toppresultat till en kund, medan de ligor som idag använder teknisk utrustning för att distribuera provsvar i teorin kan hjälpa hur många som helst att fuska.

Magnituden av detta problem blev tydligt efter det förra provet, hösten 2015, då Universitets- och högskolerådet (UHR, som är ansvariga för högskoleprovet) gick ut och berättade att ett fyrtiotal personer fått sina resultat underkända på grund av att de svarat helt identiskt. Det fanns alltså tydliga tecken på att en stor fuskliga hade legat bakom de mycket suspekta likheterna, och UHR agerade utifrån de juridiska möjligheter de hade. De som åkte fast fick möjligheten att göra ett extrainsatt omprov.

Även om dessa drygt 40 personer i höstas alltså blev avslöjade kvarstår problemet med det omfattande fusket. Det ska noteras att de personer som åkte dit i fjol alltså av allt att döma tillhörde samma, enskilda liga – vi vet ingenting om hur många andra personer som fuskade med hjälp av andra ligor som hade tänkt på att inte ge alla kunder identiska svar, och som därför inte kunde avslöjas. Och efter vårens prov har SVT Dold nu alltså med all önskvärd tydlighet visat att problemet med det systematiska fusket kvarstår.

Hur ska fusket stoppas?
Trots att UHR satte dit ett stort gäng fuskare i fjol, står de fortfarande i stort sett handfallna inför problemet. Möjligheterna att motverka fusket är idag begränsade, och UHR själva har (redan innan SVT Dold:s avslöjande) vänt sig till regeringen med en lista på viktiga åtgärder som möjliggör att fusket kan stävjas.

Nedan listar vi de åtgärder som UHR har föreslaget, med HPAkademins kommentarer:

1. Inför krav på att provsvar lämnas på heder och samvete. Detta kan vid första anblicken anses vara en banal åtgärd, men är viktig ur ett juridiskt perspektiv. Idag går det inte att lagföra fusk på högskoleprovet – det finns helt enkelt ingen lag som förbjuder fusk i sig och det enda UHR kan göra är att stryka resultat – men om provdeltagarna intygar att de följer UHR:s föreskrifter och inte fuskar så går det att åtala fuskare för ”osann försäkran”. I praktiken kan detta ordnas genom ett enkelt tillägg på det första svarsbladet som man fyller i när man skriver högskoleprovet.

2. Tillåt utrustning som stör kommunikation under högskoleprovet. Det rör sig alltså om störsändande utrustning som helt enkelt stänger av möjligheten att kommunicera elektroniskt inom en provsal. Idag är detta inte lagligt. Ett problem med förslaget, som UHR själva inte tar upp, är de höga kostnader som rimligen måste medföra inköp och installerande av sådan utrustning till mängder av provlokaler. Det är inga billiga grejer, och om UHR inte får särskilda medel tilldelade sig för dessa kostnader så måste det innebära att den redan höga kostnaden för att skriva högskoleprovet (450 kronor) höjs ytterligare.

3. Inför möjlighet för provvakter att visitera provdeltagare. Detta skulle naturligtvis innebära ett mer eller mindre grovt intrång på den personliga integriteten, och det är därför det idag inte är lagligt. Frågan är om det ändå är motiverat. Vi på HPAkademin ställer oss högst tveksamma till att man som provdeltagare ska riskera omfattande obehag för att man vill skriva högskoleprovet. Men något som bör noteras i detta sammanhang är att en visitation inte skulle behöva vara särskilt omfattande. De som fuskar med hjälp av fuskligorna får svaren i hörsnäckor, som visserligen är små och diskreta men inte osynliga, och då räcker det med att provvakterna helt enkelt kontrollerar om provdeltagarna har något sådant tekniskt instrument i örat. Visserligen kan man också tänka sig att en fuskare i så fall bara stoppar in hörsnäckan i örat efter att ha blivit kontrollerad, men då gäller det i så fall att göra det inne i provsalen utan att det ska synas vilket medför en ökad risk för fuskaren.

4. Inför sekretesskydd för tipsare. I dagsläget är det inte möjligt för de som vill tipsa om fusk att lämna in sådana tips till UHR anonymt. Att möjliggöra sådant anonymt tipsande förefaller vara en enkel och bra åtgärd. Förslagsvis kan det ordnas genom ett anonymt formulär på UHRs hemsida.

Vi på HPAkademin hoppas naturligtvis att ett batteri av fuskstävjande åtgärder införs så snart det är möjligt och välkomnar därför de förslag som UHR har lämnat. Fusket måste stoppas. Vi på HPAkademin kommer att bygga på UHRs förslag i ett eget förslag med en lösning på fuskproblematiken i ett eget debattinlägg som kommer att publiceras senare.

För övrigt: har fusket koppling till normeringstabellerna?
I måndags offentliggjordes normeringstabellerna för vårens högskoleprov, och dessa tabeller har mött nästan lika starka reaktioner som det omfattande fusk som avslöjats. Många har varit upprörda över att det i år har behövts fler poäng än tidigare för att nå många av de höga resultaten. Det är dock svårt att ifrågasätta att poänggränserna fluktuerar lite över tid – det är så normeringstabellerna fungerar (du kan läsa lite mer om hur normeringen fungerar och har förändrats över tid i ett blogginlägg vi skrivit om ämnet).

Vad som däremot är lite häpnadsväckande när det gäller årets normering är att andelen personer som fått ett av de högsta resultaten har sjunkit märkbart. Nu har till exempel 6,4 procent av provdeltagarna fått ett resultat på 1,50 eller högre. Hösten 2015 var samma siffra 7,7 procent, och våren 2015 8,1 procent – och tittare man ännu längre tillbaka så har den andelen legat väldigt stabilt kring just 8 procent i flera år. Detta stämmer överens med grundprincipen för normeringen: att det alltid ska vara lika lätt eller svårt att skriva ett visst resultat, oavsett prov. Även om poängen som krävs för exempelvis 1,50 kan variera en del, bör procentandelen av provdeltagarna som får det resultatet ligga rätt konstant över tid. Att andelen nu har sänkts så pass mycket är därför förvånande.

Eftersom normeringstabellerna (som upprörde många provdeltagare) publicerades nästan samtidigt som SVT Dold:s stora avslöjande (som också upprörde många provdeltagare) är det extra lockande att försöka koppla samman dessa skilda omständigheter, det vill säga: skylla de tuffa normeringstabellerna på att många fuskat. Och visst, ett sådant samband är inte helt taget ur luften. Eftersom vi ser att fuskligorna hjälper så många personer på samma gång att fuska, så är det inte helt otänkbart att ett stort antal fuskresultat över 1,50 faktiskt kan påverka normeringstabellerna för dessa höga resultat.

Grundprincipen är att det stora antalet personer som skriver högskoleprovet varje år ska innebära att fuskarna inte kan utgöra någon faktiskt påverkan (även om vi tänker oss 100 fuskare så ska de försvinna i den stora mängden som utgörs av 75 000 provdeltagare). Det är dock ett jämförelsevis litet antal personer som skriver något av de högsta resultaten varje år, och om ett stort antal fuskare får sådana höga resultat kan man föreställa sig att detta faktiskt kan påverka normeringen och därmed påverka det faktiska resultatet för vissa av personerna som skriver höga resultat utan fusk.

När det gäller den plötsliga, och underliga, förändringen i andelen av provdeltagarna som får ett högre resultat (6,4 procent med 1,50 eller högre, som sagt, till skillnad från runt 8,0 procent tidigare) är det dock svårt att begripa hur fusket ens i teorin kan påverka. Det skulle möjligen vara om många av fuskare tillhör den referenspopulation av provdeltagare som går i trean på gymnasiet. Den referenspopulationen (som i regel ska prestera lite sämre än de mer erfarna provdeltagarna) analyseras extra när normeringen görs, och det är därför där man möjligen skulle kunna föreställa sig att ett större antal fuskare kan ha påverkat hur stor andel av provdeltagarna som fått ett högt resultat. Men detta är, vilket ska understrykas, bara vilda teorier.

Vad vi däremot kan påstå med säkerhet är att även en plötslig och oförklarlig förskjutning i normeringen påverkar förtroendet för UHR och högskoleprovet, som redan har fått förtroendet kraftigt stukat på grund av avslöjandena om omfattande fusk. UHR har inte förklarat hur andelen som får höga resultat plötsligt kan ha minskat så drastiskt – om förändringen exempelvis, vilket är en möjligt förklaring, är resultatet av en medveten strategi att göra de högsta resultaten mer utslagsgivande – och det är en brist i deras kommunikation som vi på HPAkademin bara kan beklaga.

Oavsett strul och konstigheter som under den senaste tiden skapat en negativ mediebild av högskoleprovet, försvarar HPAkademin den självklara inställningen att högskoleprovet är och förblir ett mycket viktigt instrument i antagningen. Problemen med fusk som framkommit är allvarliga, men får inte användas som argument för att ifrågasätta högskoleprovet i sig. Istället ska fusket åtgärdas med krafttag för att säkerställa att högskoleprovet fortsätter att vara den nödvändiga andra chansen för alla de som inte visade upp sin fulla potential under gymnasiet.

Viktigt att notera att förbättring av högskoleprovsresultat inte betyder fusk
Förutom den rent konkreta fuskproblematiken i att de som fuskar får resultat de inte gjort sig förtjänt av och kan konkurrera ut andra från attraktiva utbildningsplatser, ser HPAkademin även ett problem med fusket i att det riskerar att misstänkliggöra även de som skriver höga resultat utan fusk. Vi, som i flera år har jobbat med att hjälpa sådana personer som lägger ner massor av energi på att höja sitt högskoleprovsresultat av egen kraft, vet att någons höga högskoleprovsresultat inte ska misstänkas som fusk bara för att han eller hon hade dåliga gymnasiebetyg. Detta är en mycket viktig nyans i granskandet av fusket som försvann i SVT Dold:s granskning, som bland annat byggde på att jämföra just gymnasiebetyg med högskoleprovsresultat.

Vi på HPAkademin vill försvara möjligheten att kämpa sig till ett högt högskoleprovsresultat för att komma in på sin drömutbildning. Denna viktiga möjlighet i antagningssystemet ska vara tillgänglig för alla, och den får inte hotas – varken av fuskare som konkurrerar om utbildningsplatserna på falska grunder, eller av att högskoleprovet berövas sin starka roll i antagningssystemet till följd av fuskproblematiken.

HPAkademin.

HPAkademin är Sveriges främsta anordnare av kurser och coaching för högskoleprovet. Våra privatlärare har alla fått 2,0 och vi har hjälpt hundratals personer att förbättra sitt resultat på högskoleprovet och komma in på sin drömutbildning. Om du är taggad på en förändring i ditt liv och vill plugga vidare men inte är säker på att du har betygen för att komma in på det du vill plugga – kontakta oss så hjälper vi dig! Du når oss via telefon, ringa eller smsa, 0738 41 41 45 eller maila info@hpakademin.se.