Ändringsloggar

Webbkursen: Ändringslogg 2017-11-04 till 2018-03-05

Då var det dags för ytterligare en ändringslogg för webbkursen! Som vanligt vill jag först rikta ett stort tack till alla er som har ställt frågor om sådant ni tycker är svårt och har tagit er tid att anmäla brister ni hittar i webbkursen! Ni hjälper oss att upptäcka brister som vi inte har tänkt på eller helt enkelt har missat när vi skapat innehållet, och genom att få rapporter och frågor om det vet vi vad i webbkursen som inte riktigt hållet måttet. Återigen, stort tack till er!

Har du inte lagt märke till anmälningsfunktionen? I varje kurs, kapitel och fråga finns det en knapp, vanligtvis uppe i högra hörnet med texten ”Hjälp” eller ”Anmäl”. Genom att trycka på denna knapp och fylla i det efterföljande formuläret skickar ni ett meddelande till oss. Vi kollar sedan eran rapport, åtgärdar eventuella brister på sidan och skickar ett svar till er via e-post, vanligtvis inom två arbetsdagar. Tveka inte att använda er flitigt av denna funktion när det är något ni inte tycker stämmer eller ni undrar över något!

Vad är nytt innehållsmässigt?

Vi har fokuserat på att skapa fler egna provpass och förbättra kvaliteten på våra lösningsförslag. Vi har publicerat ytterligare 9 egna provpass och är alltså uppe i 7 hela egenskapade prov i webbkursen. Detta arbete med att göra proven som ordentliga PDFer som man kan skriva ut och göra som riktiga högskoleprov tar en hel del tid att göra. Och det kommer vi att fortsätta med!

Vi har även lagt in ett stort antal videolösningar till uppgifter. ca 300 stycken ytterligare! Nu har vi alltså 500 videolösningar till uppgifter inlagda i lösningsförslagen.

Vi har även lagt in en ny delkurs och ett nytt kapitel. Utöver det har vi även gjort ett stort antal förbättringar ni elever har rapporterat om. I den detaljerade ändringsloggen nedan har vi endast inkluderat lite större ändring, t.ex. i fall då vi har skrivit om hela lösningsförslag för att förbättra deras kvalitet. Vi har även gjort ett stort antal mindre förbättringar, som korrigering av mindre slarvfel eller felaktig terminologi.

Vad är nytt funktionsmässigt?

Vi har gjort en hel del förändringar i funktionerna sen sist också! Vi har uppdaterat HP-simulatorn för att den ska få ett tydligare flow och förbättrat utseende. Vi har förbättrat hur videolösningarna ser ut i lösningsförslagen och vi har även gjort en hel del andra små ändringar så att det ska bli lättare att hitta och navigera i webbkursen. Vi har mycket kvar som kan göras ännu bättre dock! Så vårt programmeringsteam arbetar ständigt med att förbättra allt! Kom jättegärna med förslag på ny funktionalitet eller förbättringar i den nuvarande webbkursen! Vi prioriterar det som våra elever faktiskt vill att vi ändrar eller lägger till!

Vad väntar härnäst?

Vårt fokus är fortsatt på att lägga till ytterligare uppgifter och förbättra det existerande materialet och funktionaliteten.

 

Har du några frågor eller förslag på saker du tycker att vi ska lägga till i webbkursen? Tveka då inte att skicka ett e-postmeddelande till webbkurshjalp@hpakademin.se! Vi baserar utvecklingen av webbkursen på vad ni efterfrågar.

Lycka till med pluggandet!
Herman Appelgren, produktchef

Detaljerad ändringslogg

2017-11-04 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslagen till eget prov 5 PP2
2017-11-08 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslagen till 2017-10-21 PP1
2017-11-11 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 5 PP4
2017-11-14 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 5 PP1
2017-11-14 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Skrev om lösningsförslaget till 2012-03-31 PP3 F19
2017-11-22 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Skrev om lösningsförslaget till 2012-10-27 PP1 F15 och F22 efter frågor från elev
2017-11-24 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslagen till 2017-10-21 PP3
2017-11-26 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslagen till 2017-10-21 PP5
2017-12-02 – HP-skills – Förbättring av innehåll – Förtydligade den andra slutprovsfrågan till XYZ-delen i HP-skills efter fråga från elev
2017-12-02 – HP-skills – Förbättring av innehåll – Förtydligade den andra slutprovsfrågan till XYZ-delen i HP-skills efter fråga från elev
2017-12-06 – HP-simulator – Ny funktion – Förbättrat hur video visas i lösningsförslagen i HP-simulatorn
2017-12-09 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 6 PP3
2017-12-10 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 6 PP2
2017-12-11 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förtydligade lösningsförslaget till 2016-10-29 PP5 F6 efter rapport från elev
2017-12-18 – HP-skills – Nytt innehåll – La till en ny delkurs
2017-12-26 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 6 PP4
2017-12-27 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 6 PP1
2017-12-28 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 7 PP2
2018-01-23 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Skrev om förklaringen till ett kapitel
2018-01-23 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förtydligade resonemanget i lösningsförslaget till 2012-03-31 PP5 F14
2018-01-25 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Lade till ytterligare resonemang om variablernas ordning i lösningsförslaget till 2012-10-27 PP1 F14
2018-01-28 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Korrigerade felaktigt antagande från bilden i lösningsförslaget till 2012-10-27 PP1 F27 efter rapport från elev
2018-01-28 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förtydligade ekvationslösningen i lösningsförslaget till eget prov 4 PP4 F10 efter fråga från elev
2018-02-15 – HP-skills – Nytt innehåll – La till kapitel i HP-skills
2018-02-23 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslag till 2015-10-24 PP1 Verbal
2018-02-27 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förtydligade lösningsförslaget till eget prov 7 PP2 F32 efter fråga från elev
2018-02-27 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förenklade svarsalternativen i eget prov 2 PP4 F39 efter återkoppling från elev
2018-02-27 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Lade till ytterligare resonemang om division med tvåsiffrig nämnare i lösningsförslaget till 2012-03-31 PP5 F36 efter fråga från elev
2018-02-27 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Omarbetade lösningsförslaget till 2013-04-06 PP4 F10 efter fråga från elev
2018-02-27 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Omarbetade lösningsförslaget till 2013-04-06 PP4 F11 efter fråga från elev
2018-02-27 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Omarbetade lösningsförslaget till 2013-04-06 PP2 F5 efter fråga från elev
2018-02-28 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 7 PP3
2018-02-28 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 7 PP4
2018-03-04 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Omarbetade samtliga lösningsförslag till 2015-10-24 PP4
2018-03-05 – HP-simulator – Nytt innehåll – La in videoklipp för en massa lösningar, totalt 500 videolösningar finns nu inlagda
2018-03-05 – HP-simulator – Ny funktion – Uppdaterat HP-simulatorn till version 2.0. Tydligare flow för att använda den.

Webbkursen: Ändringslogg 2017-07-18 till 2017-11-04

Då var det dags för ytterligare en ändringslogg för webbkursen! Som vanligt vill jag först rikta ett stort tack till alla er som har ställt frågor om sådant ni tycker är svårt och har tagit er tid att anmäla brister ni hittar i webbkursen! Ni hjälper oss att upptäcka brister som vi inte har tänkt på eller helt enkelt har missat när vi skapat innehållet, och genom att få rapporter och frågor om det vet vi vad i webbkursen som inte riktigt hållet måttet. Återigen, stort tack till er!

Har du inte lagt märke till anmälningsfunktionen? Det är en ny funktion vi lade till för en tid sedan. I varje kurs, kapitel och fråga finns det en knapp, vanligtvis uppe i högra hörnet med texten ”Hjälp” eller ”Anmäl”. Genom att trycka på denna knapp och fylla i det efterföljande formuläret skickar ni ett meddelande till oss. Vi kollar sedan eran rapport, åtgärdar eventuella brister på sidan och skickar ett svar till er via e-post, vanligtvis inom två arbetsdagar. Tveka inte att använda er flitigt av denna funktion när det är något ni inte tycker stämmer eller ni undrar över något!

Vad är nytt?

Denna ändringslogg innefattar ändringar från en lång period. Under början av perioden fokuserade vi på att skapa fler egna provpass och förbättra kvaliteten på våra lösningsförslag. Vi har publicerat ytterligare 5 egna provpass, och fler är nära förestående.

Vi har utöver detta gjort ett stort antal förbättringar ni elever har rapporterat om. I den detaljerade ändringsloggen nedan har vi endast inkluderat lite större ändring, t.ex. i fall då vi har skrivit om hela lösningsförslag för att förbättra deras kvalitet. Vi har även gjort ett stort antal mindre förbättringar, som korrigering av mindre slarvfel eller felaktig terminologi.

Vad väntar härnäst?

Den närmaste månaden kommer vårt fokus att ligga på att publicera ytterligare 10 egna provpass som nästan är färdigställda. Det är ett tufft mål, men vi kommer att jobba hårt för att uppnå det. Att göra ytterligare träningsuppgifter är fortsatt vårt största fokus så vi hoppas kunna lägga in ytterligare uppgifter i en strid ström närmaste månaderna. Vi kommer även att fortsätta arbeta på att förbättra lösningsförslagen till höstens prov, vilka ännu inte är helt färdigställda.

Ett stort projekt vi arbetar på är en fullständig omarbetning av högskoleprovssimulatorn. När den nya versionen är färdig kommer vi att kunna erbjuda ny funktionalitet som många av er har efterfrågat, t.ex. möjlighet att visa och öva på enstaka uppgifter istället för hela provpass, enklare tillgång till uppgifter man tidigare har haft svårt för och möjlighet att öva specifikt på frågor som använder vissa koncept. Vi är inte helt säkra på när denna nya version kommer att vara redo, men vi kommer att hålla er uppdaterade om de framsteg vi gör.

Har du några frågor eller förslag på saker du tycker att vi ska lägga till i webbkursen? Tveka då inte att skicka ett e-postmeddelande till webbkurshjalp@hpakademin.se! Vi baserar utvecklingen av webbkursen på vad ni efterfrågar.

Lycka till med pluggandet!
Herman Appelgren, produktchef

Detaljerad ändringslogg

2017-07-21 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förtydligade lösningsförslaget till 2016-10-29 PP5 F6 efter rapport från elev
2017-07-22 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förtydligade lösningsförslaget till 2016-04-09 PP3 F8 efter rapport från elev
2017-07-26 – HP-skills – Förbättring av innehåll – Åtgärdade ett fel där källkod visades i ett antal frågor, efter rapport från elev
2017-07-26 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Omarbetade lösningsförslaget till 2016-04-09 PP5 F9 efter rapport från elev
2017-07-26 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förtydligade lösningsförslaget till 2016-04-09 PP5 F12 efter rapport från elev
2017-07-27 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 4 provpass 3
2017-07-29 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 4 provpass 4
2017-07-30 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Tog bort realtidslösningar i väntan på omarbetning
2017-07-31 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 4 provpass 2
2017-08-02 – Övrigt – Nytt innehåll – Lade till en fråga om tidigare studier i diagnosen
2017-08-14 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Korrigerade lösningsförslaget till en av kapitelfrågorna, efter rapport från elev
2017-08-14 – Övrigt – Förbättring av innehåll – Ett flertal korrigeringar av korrekturfel i flera delar av kursen, efter rapporter från ett antal elever
2017-08-14 – HP-skills – Förbättring av innehåll – Korrigerade lösningsförslaget till en av slutprovsfrågorna, efter rapport från elev
2017-08-14 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslaget till en av slutprovsfrågorna om talserier, efter rapport från elev
2017-08-14 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslaget till 2016-04-09 PP4 F34, efter fråga från elev
2017-08-14 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslaget till eget prov 4 PP3 F22 efter fråga från elev
2017-08-15 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Lade till resonemang om hur man hittar bästa lösningsmetod för 2011-10-29 PP4 F12 efter fråga från elev
2017-08-19 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Lade till resonemang om dubbla rötter till 2014-10-25 PP5 F21 efter fråga från elev
2017-08-19 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Lade till resonemang om varje term för sig i 2016-10-29 PP5 F10 efter fråga från elev
2017-08-25 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Skrev om lösningsförslaget till 2015-10-24 PP3 F27 efter rapport från elev
2017-08-26 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Lade till resonemang om vad ”svara i procent” betyder i Prov 2 PP4 F9 efter fråga från elev
2017-08-30 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Lade till resonemang om varför man inte bör mäta i sin figur på 2017-04-01 PP4 F5 efter fråga från elev
2017-08-30 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Lade till exempel för att illustrera (2) i 2017-04-01 PP4 F28 efter fråga från elev
2017-09-02 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslaget till flera av frågorna om volym efter frågor från elev
2017-09-02 – HP-simulator – Åtgärdad bugg – Åtgärdade felaktiga svarsalternativ i eget prov 3 PP4 F12 efter rapport från elev
2017-09-04 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade HPAkademins eget prov 5 PP3
2017-09-09 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslaget till eget prov 2 PP4 F31 efter fråga från elev
2017-09-09 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslaget till eget prov 2 PP1 F14 efter fråga från elev
2017-09-09 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Lade till resonemang kring innebörden av de två sista meningarna i eget prov 2 PP1 F40 efter fråga från elev
2017-09-09 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Utökade resonemanget i eget prov 3 PP4 F5 efter fråga från elev
2017-09-14 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Lade till ytterligare resonemang om ”arta sig” i lösningsförslaget till eget prov 2 PP3 F28 efter fråga från elev
2017-09-14 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Lade till förklaring av hur man faktiskt beräknar bråket i 2012-03-31 PP3 F7 efter fråga från elev
2017-09-14 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förtydligade att BAC inte är rät i eget prov 4 PP2 F19
2017-09-14 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Lade till resonemang kring dubbla rötter i lösningsförslaget till eget prov 3 PP4 F16
2017-09-16 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Lade till ytterligare resonemang kring svarsalternativ D i lösningsförslaget till 2012-03-31 PP4 F20
2017-09-28 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Tog bort överflödigt resonemang om area från lösningsförslaget till egen prov 2 PP4 F25 efter rapport från elev
2017-09-28 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslaget till 2012-10-27 PP1 F9 efter fråga från elev
2017-09-28 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslaget till eget prov 3 PP2 F9 efter fråga från elev
2017-09-29 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Lade till resonemang kring olikheter och negativa tal i lösningsförslaget till 2017-04-01 PP4 F22 efter fråga från elev
2017-09-29 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förtydligade ekvationslösningen i lösningsförslaget till 2016-10-29 PP3 F7 efter fråga från elev
2017-10-02 – HP-skills – Nytt innehåll – La till ett kapitel i avrundning om hur man bör tänka för att inte behöva räkna ut svaret exakt och spara tid
2017-10-02 – Övrigt – Förbättring av innehåll – Diagnosen. Fixat så att länkarna till snabbläsningen är direktlänkar som går att klicka på
2017-10-04 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 5 provpass 2
2017-10-12 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Skrev explicit ut ett steg i ekvationslösningen i lösningsförslaget till 2015-03-28 PP4 F12 efter fråga från elev
2017-10-12 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förtydligade att norr inte är rakt uppåt i lösningsförslaget till 2016-10-29 PP5 F40 efter fråga från elev
2017-10-14 – HP-simulator – Åtgärdad bugg – Ändrade svarsalternativen i eget prov 5 PP2 F30 efter rapport från elev, då flera svarsalternativ tidigare var rätt
2017-10-14 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Fullständig omarbetning av lösningsförslaget till 2014-10-25 PP5 F25 med hjälp av Venn-diagram efter fråga från elev
2017-10-14 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Skrev explicit ut stegen i ekvationslösningen i lösningsförslaget till 2016-10-29 PP5 F11 efter fråga från elev
2017-10-14 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Gjorde resonemanget mer teoretiskt och tog bort missvisande exempel i lösningsförslaget till 2015-10-24 PP5 F16 efter fråga från elev
2017-10-14 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förtydligade konsekvenserna av ordet ”måste” i lösningsförslaget till eget prov 5 PP2 F10 efter frågor från elever
2017-10-15 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Ändrande till att k och m kommer närmare 0, eftersom de inte blir mindre om de är negativa, i lösningsförslaget till 2017-04-01 PP1 F9
2017-10-15 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Skrev om lösningsförslaget till 2017-04-01 PP1 F14 med hjälp av kvadreringreglerna, eftersom förslag från elev

Webbkursen: Ändringslogg 2017-05-08 till 2017-07-18

Det var ett tag sedan vi laddade upp en ordentlig ändringslogg; över två månader närmare bestämt. Det betyder dock inte att vi har varit inaktiva! Tvärtom har vårt främsta fokus legat på webbkursen de senaste månaderna, i och med att det är lågsäsong för coachning och intensivkurser.

Innan jag går in på att berätta om vad vi har gjort vill jag rikta ett tack till alla er som har tagit er tid att anmäla brister ni hittar i webbkursen! Många av er har varit mycket flitiga med detta, vilket gjort att vi har kunnat åtgärda brister vi annars förmodligen inte hade upptäckt. Er hjälp är alltså ovärderlig i vårt arbete att göra webbkursen ännu bättre!

Har du inte lagt märke till anmälningsfunktionen? Det är en ny funktion vi lade till för en tid sedan. I varje kurs, kapitel och fråga finns det en knapp, vanligtvis uppe i högra hörnet med texten ”Hjälp” eller ”Anmäl”. Genom att trycka på denna knapp och fylla i det efterföljande formuläret skickar ni ett meddelande till oss. Vi kollar sedan eran rapport, åtgärdar eventuella brister på sidan och skickar ett svar till er via e-post, vanligtvis inom två arbetsdagar. Tveka inte att använda er flitigt av denna funktion när det är något ni inte tycker stämmer eller ni undrar över något!

Vad är nytt?

Vårt främsta fokus den senaste tiden har varit att skapa egna provpass. Vi har pratat med många som upplever att de har fått ut så mycket de kan av de gamla provpassen och vill ha nya uppgifter att öva på, så det har varit en av våra främsta prioriteter. Sedan förra ändringsloggen har vi publicerat två hela prov (åtta provpass) och är på god väg mot att kunna publicera återstående provpass på prov numer fyra. Vi har utvecklas processen för hur vi skapar passen, vilket även även har ökat kvaliteten både på uppgifterna och designen i provfilerna.

Vi har även fortsatt arbeta på att lägga till kapitel- och slutprovsfrågor efter varje kapitel och kurs i ”Matematiska förkunskaper” och ”HP-skills”. Detta arbete är snart slutfört, då endast ett fåtal kurser återstår. Därefter ska det alltid finnas minst en fråga efter varje kapitel och minst fem frågor efter varje kurs, vilka används för att kontrollera att ni har förstått det kursen gått igenom till fullo.

Parallellt med detta har vi även påbörjat arbetet med att gå igenom och förbättra samtliga lösningsförslag, för att kontrollera att de följer en gemensam struktur och uppfyller våra höga pedagogiska krav. Detta är ett stort projekt som kommer att fortgå under en längre tid. Hittills har vi gått igenom lösningsförslagen till våra egna provpass, samt provpassen till de senaste två proven.

Utöver det vi har skrivit ovan har vi även gjort många små ändringar som vi inte har tid att gå in i detalj på i detta inlägg. Är du intresserad av att läsa om allt vi har gjort finns en detaljerad ändringslogg längst ner i detta inlägg.

Vad väntar härnäst?

I första hand kommer vi att fortsätta utveckla egna provpass. Vi har nu en coach helt dedikerad till att skapa nya uppgifter, samt flera coacher som arbetar att designa provfilerna och skriva lösningsförslag. Ni kan alltså vänta er en stabil ström av nya provpass framöver!

Ett nytt projekt vi kommer att börja med är en omarbetning av diagnosen. Det är framför allt sektionerna med olika tester som behöver förbättras, eftersom det finns aspekter som inte täcks av de tester som finns i nuläget. Vissa elever har även upplevt tekniska problem med vissa av de verktyg som används, vilket vi kommer att försöka åtgärda. De första resultaten av detta arbete bör bli synliga om några veckor. Diagnosen är särskilt stor betydelse för webbkurselever, eftersom man inte har direktkontakt med en coach som löpande kan bedöma hur man ligger till, med förbättringarna kommer naturligtvis att komma alla våra elever till nytta!

Vi kommer slutligen förhoppningsvis att kunna slutföra arbetet med att lägga till fler kapitel- och slutprovsfrågor till de delar som saknar sådana. Även arbetet med att gå igenom och förbättra lösningsförslagen kommer att fortsätta.

Lycka till med pluggandet!
Herman Appelgren, produktchef

Detaljerad ändringslogg

2017-05-08 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 2 provpass 2
2017-05-10 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till slutprovsfrågor till kursen om ekvationer
2017-05-10 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till en slutprovsfråga till kursen om potenser
2017-05-13 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till slutprovsfrågor till kursen om högskoleprovets XYZ-del
2017-05-14 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Lade till slutprovsfrågor till kursen om faktorisering
2017-05-16 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Lade till slutprovsfrågor till kursen om sträcka, tid och hastighet, samt lade till några kapitelfrågor
2017-05-17 – HP-skills – Förbättring av innehåll – Förbättrade slutprovsfrågorna till kursen om ekvationer
2017-05-22 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till slutprovsfrågor till kursen om högskoleprovets NOG-del
2017-05-24 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Förbättrade kapitelfrågor till kursen om cirklar
2017-05-24 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Lade till två slutfrågor till kursen om cirklar
2017-05-25 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Lade till en kapitelfråga till kursen om fyrhörningar
2017-05-26 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättring av lösningsförslag till eget prov 2 provpass 2
2017-05-29 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Lade till slutfrågor till kursen om genomsnitt
2017-05-31 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Förbättrade frågor till cirklar
2017-06-01 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till slutfrågor till kursen om speedreading
2017-06-03 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till slutprovsfråga till kursen om högskoleprovets LÄS-del
2017-06-05 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 2 provpass 1
2017-06-06 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 2 provpass 3
2017-06-08 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 2 provpass 4
2017-06-13 – HP-skills – Nytt innehåll – Lagt in utskriftsmall för papperslinjaler
2017-06-13 – HP-skills – Åtgärdad bugg – Fixat några brutna länkar i DTK avsnittet efter rapport från elev
2017-06-13 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 3 provpass 1
2017-06-13 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Förbättrade frågorna till kursen om trianglar
2017-06-14 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 3 provpass 2
2017-06-14 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 3 provpass 3
2017-06-14 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Lade till frågor till kursen om enheter
2017-06-15 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Lade till kapitelfrågor och slutprovsfrågor till kursen om venndiagram
2017-06-15 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till en kapitelfråga och fem slutprovsfrågor till kursen om KVA-delen
2017-06-15 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till frågor till kursen om DTK-delen
2017-06-15 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till fyra nya slutprovsfrågor till kursen om tidspresshantering på verbala delen
2017-06-16 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 3 provpass 4
2017-06-19 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Korrade två slarvfel i eget prov 2 provpass 2 efter rapport från elev
2017-06-21 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till slutprovsfrågor i kapitlen Tiden innan högskoleprovet, Uppgiftsmarkering och Tidspresshantering.
2017-06-21 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslagen till eget prov 1 – provpass 2.
2017-06-21 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder på uppgifterna i eget prov 2 provpass 1
2017-06-21 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder med markeringar av aktuella textdelar på eget prov 2 provpass 1
2017-06-21 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder på uppgifterna i eget prov 2 provpass 2
2017-06-21 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder på uppgifterna i eget prov 2 provpass 3
2017-06-21 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder med markeringar av aktuella textdelar på eget prov 2 provpass 3
2017-06-22 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslagen till eget prov 1 – provpass 4
2017-06-24 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder på uppgifterna i eget prov 2 provpass 4
2017-06-25 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till två slutfrågor till kursen om materiel
2017-06-25 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till två slutprovsfrågor till kursen om lösningsstrukturer
2017-06-25 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till slutprovsfrågor till kursen om ORD-delen
2017-06-25 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder på uppgifterna i eget prov 3 provpass 1
2017-06-25 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder med markeringar av aktuella textdelar på eget prov 3 provpass 1
2017-06-25 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder på uppgfterna i eget prov 3 provpass 3
2017-06-25 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder med markeringar av aktuella textdelar på eget prov 3 provpass 3
2017-06-26 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till fler frågor i kurserna om talserier, olikheter och NOG-delen
2017-06-30 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder på uppgifterna i eget prov 3 provpass 2
2017-06-30 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder med relevanta markeringar på DTK i eget prov 3 provpass 2
2017-06-30 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder på uppgifterna i eget prov 3 provpass 4
2017-06-30 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder med relevanta markeringar på DTK i eget prov 3 provpass 4
2017-07-01 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Uppdaterade introduktionen med information om nytt innehåll
2017-07-04 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Kompletterade lösningsförslaget till 2016-10-29 PP3 F22 med tips på resurser om talsystem
2017-07-04 – HP-skills – Förbättring av innehåll – Korrigerade lösningsstrukturen för NOG-delen efter rapport från elev
2017-07-05 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Korrigerade ett fel i kursen om olikhetstecken efter rapport från elev
2017-07-05 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Korrigerade uppgift eget prov 3 PP2 F4 efter rapport från elev
2017-07-07 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 4 provpass 1
2017-07-07 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslagen till eget prov 1 provpass 1
2017-07-12 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslaget till eget prov 1 provpass 2 fråga 17 efter rapport från elev
2017-07-14 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslagen till provet 2016-10-29 PP3
2017-07-17 – Matematiska förkunskaper – Åtgärdad bugg – Åtgärdade ett fel där källkod visades istället för frågetext i kursen om sannolikhet, efter rapport från elev
2017-07-17 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslagen till provet 2016-10-29 PP2
2017-07-18 – HP-simulator – Åtgärdad bugg – Korrigerade diagrammet i eget prov 3 PP2 F4 efter rapport från elev
2017-07-18 – HP-simulator – Åtgärdad bugg – Korrigerade svarsalternativ D i eget prov 3 PP2 F11 efter rapport från elev
2017-07-18 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Gjorde om eget prov 3 PP1 F22 efter rapport från elev

error: Alert: Content is protected !!