Webbkursen: Ändringslogg 2017-05-08 till 2017-07-18

Det var ett tag sedan vi laddade upp en ordentlig ändringslogg; över två månader närmare bestämt. Det betyder dock inte att vi har varit inaktiva! Tvärtom har vårt främsta fokus legat på webbkursen de senaste månaderna, i och med att det är lågsäsong för coachning och intensivkurser.

Innan jag går in på att berätta om vad vi har gjort vill jag rikta ett tack till alla er som har tagit er tid att anmäla brister ni hittar i webbkursen! Många av er har varit mycket flitiga med detta, vilket gjort att vi har kunnat åtgärda brister vi annars förmodligen inte hade upptäckt. Er hjälp är alltså ovärderlig i vårt arbete att göra webbkursen ännu bättre!

Har du inte lagt märke till anmälningsfunktionen? Det är en ny funktion vi lade till för en tid sedan. I varje kurs, kapitel och fråga finns det en knapp, vanligtvis uppe i högra hörnet med texten ”Hjälp” eller ”Anmäl”. Genom att trycka på denna knapp och fylla i det efterföljande formuläret skickar ni ett meddelande till oss. Vi kollar sedan eran rapport, åtgärdar eventuella brister på sidan och skickar ett svar till er via e-post, vanligtvis inom två arbetsdagar. Tveka inte att använda er flitigt av denna funktion när det är något ni inte tycker stämmer eller ni undrar över något!

Vad är nytt?

Vårt främsta fokus den senaste tiden har varit att skapa egna provpass. Vi har pratat med många som upplever att de har fått ut så mycket de kan av de gamla provpassen och vill ha nya uppgifter att öva på, så det har varit en av våra främsta prioriteter. Sedan förra ändringsloggen har vi publicerat två hela prov (åtta provpass) och är på god väg mot att kunna publicera återstående provpass på prov numer fyra. Vi har utvecklas processen för hur vi skapar passen, vilket även även har ökat kvaliteten både på uppgifterna och designen i provfilerna.

Vi har även fortsatt arbeta på att lägga till kapitel- och slutprovsfrågor efter varje kapitel och kurs i ”Matematiska förkunskaper” och ”HP-skills”. Detta arbete är snart slutfört, då endast ett fåtal kurser återstår. Därefter ska det alltid finnas minst en fråga efter varje kapitel och minst fem frågor efter varje kurs, vilka används för att kontrollera att ni har förstått det kursen gått igenom till fullo.

Parallellt med detta har vi även påbörjat arbetet med att gå igenom och förbättra samtliga lösningsförslag, för att kontrollera att de följer en gemensam struktur och uppfyller våra höga pedagogiska krav. Detta är ett stort projekt som kommer att fortgå under en längre tid. Hittills har vi gått igenom lösningsförslagen till våra egna provpass, samt provpassen till de senaste två proven.

Utöver det vi har skrivit ovan har vi även gjort många små ändringar som vi inte har tid att gå in i detalj på i detta inlägg. Är du intresserad av att läsa om allt vi har gjort finns en detaljerad ändringslogg längst ner i detta inlägg.

Vad väntar härnäst?

I första hand kommer vi att fortsätta utveckla egna provpass. Vi har nu en coach helt dedikerad till att skapa nya uppgifter, samt flera coacher som arbetar att designa provfilerna och skriva lösningsförslag. Ni kan alltså vänta er en stabil ström av nya provpass framöver!

Ett nytt projekt vi kommer att börja med är en omarbetning av diagnosen. Det är framför allt sektionerna med olika tester som behöver förbättras, eftersom det finns aspekter som inte täcks av de tester som finns i nuläget. Vissa elever har även upplevt tekniska problem med vissa av de verktyg som används, vilket vi kommer att försöka åtgärda. De första resultaten av detta arbete bör bli synliga om några veckor. Diagnosen är särskilt stor betydelse för webbkurselever, eftersom man inte har direktkontakt med en coach som löpande kan bedöma hur man ligger till, med förbättringarna kommer naturligtvis att komma alla våra elever till nytta!

Vi kommer slutligen förhoppningsvis att kunna slutföra arbetet med att lägga till fler kapitel- och slutprovsfrågor till de delar som saknar sådana. Även arbetet med att gå igenom och förbättra lösningsförslagen kommer att fortsätta.

Lycka till med pluggandet!
Herman Appelgren, produktchef

Detaljerad ändringslogg

2017-05-08 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 2 provpass 2
2017-05-10 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till slutprovsfrågor till kursen om ekvationer
2017-05-10 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till en slutprovsfråga till kursen om potenser
2017-05-13 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till slutprovsfrågor till kursen om högskoleprovets XYZ-del
2017-05-14 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Lade till slutprovsfrågor till kursen om faktorisering
2017-05-16 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Lade till slutprovsfrågor till kursen om sträcka, tid och hastighet, samt lade till några kapitelfrågor
2017-05-17 – HP-skills – Förbättring av innehåll – Förbättrade slutprovsfrågorna till kursen om ekvationer
2017-05-22 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till slutprovsfrågor till kursen om högskoleprovets NOG-del
2017-05-24 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Förbättrade kapitelfrågor till kursen om cirklar
2017-05-24 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Lade till två slutfrågor till kursen om cirklar
2017-05-25 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Lade till en kapitelfråga till kursen om fyrhörningar
2017-05-26 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättring av lösningsförslag till eget prov 2 provpass 2
2017-05-29 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Lade till slutfrågor till kursen om genomsnitt
2017-05-31 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Förbättrade frågor till cirklar
2017-06-01 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till slutfrågor till kursen om speedreading
2017-06-03 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till slutprovsfråga till kursen om högskoleprovets LÄS-del
2017-06-05 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 2 provpass 1
2017-06-06 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 2 provpass 3
2017-06-08 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 2 provpass 4
2017-06-13 – HP-skills – Nytt innehåll – Lagt in utskriftsmall för papperslinjaler
2017-06-13 – HP-skills – Åtgärdad bugg – Fixat några brutna länkar i DTK avsnittet efter rapport från elev
2017-06-13 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 3 provpass 1
2017-06-13 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Förbättrade frågorna till kursen om trianglar
2017-06-14 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 3 provpass 2
2017-06-14 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 3 provpass 3
2017-06-14 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Lade till frågor till kursen om enheter
2017-06-15 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Lade till kapitelfrågor och slutprovsfrågor till kursen om venndiagram
2017-06-15 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till en kapitelfråga och fem slutprovsfrågor till kursen om KVA-delen
2017-06-15 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till frågor till kursen om DTK-delen
2017-06-15 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till fyra nya slutprovsfrågor till kursen om tidspresshantering på verbala delen
2017-06-16 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 3 provpass 4
2017-06-19 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Korrade två slarvfel i eget prov 2 provpass 2 efter rapport från elev
2017-06-21 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till slutprovsfrågor i kapitlen Tiden innan högskoleprovet, Uppgiftsmarkering och Tidspresshantering.
2017-06-21 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslagen till eget prov 1 – provpass 2.
2017-06-21 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder på uppgifterna i eget prov 2 provpass 1
2017-06-21 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder med markeringar av aktuella textdelar på eget prov 2 provpass 1
2017-06-21 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder på uppgifterna i eget prov 2 provpass 2
2017-06-21 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder på uppgifterna i eget prov 2 provpass 3
2017-06-21 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder med markeringar av aktuella textdelar på eget prov 2 provpass 3
2017-06-22 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslagen till eget prov 1 – provpass 4
2017-06-24 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder på uppgifterna i eget prov 2 provpass 4
2017-06-25 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till två slutfrågor till kursen om materiel
2017-06-25 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till två slutprovsfrågor till kursen om lösningsstrukturer
2017-06-25 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till slutprovsfrågor till kursen om ORD-delen
2017-06-25 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder på uppgifterna i eget prov 3 provpass 1
2017-06-25 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder med markeringar av aktuella textdelar på eget prov 3 provpass 1
2017-06-25 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder på uppgfterna i eget prov 3 provpass 3
2017-06-25 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder med markeringar av aktuella textdelar på eget prov 3 provpass 3
2017-06-26 – HP-skills – Nytt innehåll – Lade till fler frågor i kurserna om talserier, olikheter och NOG-delen
2017-06-30 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder på uppgifterna i eget prov 3 provpass 2
2017-06-30 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder med relevanta markeringar på DTK i eget prov 3 provpass 2
2017-06-30 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder på uppgifterna i eget prov 3 provpass 4
2017-06-30 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till bilder med relevanta markeringar på DTK i eget prov 3 provpass 4
2017-07-01 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Uppdaterade introduktionen med information om nytt innehåll
2017-07-04 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Kompletterade lösningsförslaget till 2016-10-29 PP3 F22 med tips på resurser om talsystem
2017-07-04 – HP-skills – Förbättring av innehåll – Korrigerade lösningsstrukturen för NOG-delen efter rapport från elev
2017-07-05 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Korrigerade ett fel i kursen om olikhetstecken efter rapport från elev
2017-07-05 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Korrigerade uppgift eget prov 3 PP2 F4 efter rapport från elev
2017-07-07 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 4 provpass 1
2017-07-07 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslagen till eget prov 1 provpass 1
2017-07-12 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslaget till eget prov 1 provpass 2 fråga 17 efter rapport från elev
2017-07-14 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslagen till provet 2016-10-29 PP3
2017-07-17 – Matematiska förkunskaper – Åtgärdad bugg – Åtgärdade ett fel där källkod visades istället för frågetext i kursen om sannolikhet, efter rapport från elev
2017-07-17 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslagen till provet 2016-10-29 PP2
2017-07-18 – HP-simulator – Åtgärdad bugg – Korrigerade diagrammet i eget prov 3 PP2 F4 efter rapport från elev
2017-07-18 – HP-simulator – Åtgärdad bugg – Korrigerade svarsalternativ D i eget prov 3 PP2 F11 efter rapport från elev
2017-07-18 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Gjorde om eget prov 3 PP1 F22 efter rapport från elev