Webbkursen: Ändringslogg 2017-07-18 till 2017-11-04

Då var det dags för ytterligare en ändringslogg för webbkursen! Som vanligt vill jag först rikta ett stort tack till alla er som har ställt frågor om sådant ni tycker är svårt och har tagit er tid att anmäla brister ni hittar i webbkursen! Ni hjälper oss att upptäcka brister som vi inte har tänkt på eller helt enkelt har missat när vi skapat innehållet, och genom att få rapporter och frågor om det vet vi vad i webbkursen som inte riktigt hållet måttet. Återigen, stort tack till er!

Har du inte lagt märke till anmälningsfunktionen? Det är en ny funktion vi lade till för en tid sedan. I varje kurs, kapitel och fråga finns det en knapp, vanligtvis uppe i högra hörnet med texten ”Hjälp” eller ”Anmäl”. Genom att trycka på denna knapp och fylla i det efterföljande formuläret skickar ni ett meddelande till oss. Vi kollar sedan eran rapport, åtgärdar eventuella brister på sidan och skickar ett svar till er via e-post, vanligtvis inom två arbetsdagar. Tveka inte att använda er flitigt av denna funktion när det är något ni inte tycker stämmer eller ni undrar över något!

Vad är nytt?

Denna ändringslogg innefattar ändringar från en lång period. Under början av perioden fokuserade vi på att skapa fler egna provpass och förbättra kvaliteten på våra lösningsförslag. Vi har publicerat ytterligare 5 egna provpass, och fler är nära förestående.

Vi har utöver detta gjort ett stort antal förbättringar ni elever har rapporterat om. I den detaljerade ändringsloggen nedan har vi endast inkluderat lite större ändring, t.ex. i fall då vi har skrivit om hela lösningsförslag för att förbättra deras kvalitet. Vi har även gjort ett stort antal mindre förbättringar, som korrigering av mindre slarvfel eller felaktig terminologi.

Vad väntar härnäst?

Den närmaste månaden kommer vårt fokus att ligga på att publicera ytterligare 10 egna provpass som nästan är färdigställda. Det är ett tufft mål, men vi kommer att jobba hårt för att uppnå det. Att göra ytterligare träningsuppgifter är fortsatt vårt största fokus så vi hoppas kunna lägga in ytterligare uppgifter i en strid ström närmaste månaderna. Vi kommer även att fortsätta arbeta på att förbättra lösningsförslagen till höstens prov, vilka ännu inte är helt färdigställda.

Ett stort projekt vi arbetar på är en fullständig omarbetning av högskoleprovssimulatorn. När den nya versionen är färdig kommer vi att kunna erbjuda ny funktionalitet som många av er har efterfrågat, t.ex. möjlighet att visa och öva på enstaka uppgifter istället för hela provpass, enklare tillgång till uppgifter man tidigare har haft svårt för och möjlighet att öva specifikt på frågor som använder vissa koncept. Vi är inte helt säkra på när denna nya version kommer att vara redo, men vi kommer att hålla er uppdaterade om de framsteg vi gör.

Har du några frågor eller förslag på saker du tycker att vi ska lägga till i webbkursen? Tveka då inte att skicka ett e-postmeddelande till webbkurshjalp@hpakademin.se! Vi baserar utvecklingen av webbkursen på vad ni efterfrågar.

Lycka till med pluggandet!
Herman Appelgren, produktchef

Detaljerad ändringslogg

2017-07-21 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förtydligade lösningsförslaget till 2016-10-29 PP5 F6 efter rapport från elev
2017-07-22 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förtydligade lösningsförslaget till 2016-04-09 PP3 F8 efter rapport från elev
2017-07-26 – HP-skills – Förbättring av innehåll – Åtgärdade ett fel där källkod visades i ett antal frågor, efter rapport från elev
2017-07-26 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Omarbetade lösningsförslaget till 2016-04-09 PP5 F9 efter rapport från elev
2017-07-26 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förtydligade lösningsförslaget till 2016-04-09 PP5 F12 efter rapport från elev
2017-07-27 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 4 provpass 3
2017-07-29 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 4 provpass 4
2017-07-30 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Tog bort realtidslösningar i väntan på omarbetning
2017-07-31 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 4 provpass 2
2017-08-02 – Övrigt – Nytt innehåll – Lade till en fråga om tidigare studier i diagnosen
2017-08-14 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Korrigerade lösningsförslaget till en av kapitelfrågorna, efter rapport från elev
2017-08-14 – Övrigt – Förbättring av innehåll – Ett flertal korrigeringar av korrekturfel i flera delar av kursen, efter rapporter från ett antal elever
2017-08-14 – HP-skills – Förbättring av innehåll – Korrigerade lösningsförslaget till en av slutprovsfrågorna, efter rapport från elev
2017-08-14 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslaget till en av slutprovsfrågorna om talserier, efter rapport från elev
2017-08-14 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslaget till 2016-04-09 PP4 F34, efter fråga från elev
2017-08-14 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslaget till eget prov 4 PP3 F22 efter fråga från elev
2017-08-15 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Lade till resonemang om hur man hittar bästa lösningsmetod för 2011-10-29 PP4 F12 efter fråga från elev
2017-08-19 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Lade till resonemang om dubbla rötter till 2014-10-25 PP5 F21 efter fråga från elev
2017-08-19 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Lade till resonemang om varje term för sig i 2016-10-29 PP5 F10 efter fråga från elev
2017-08-25 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Skrev om lösningsförslaget till 2015-10-24 PP3 F27 efter rapport från elev
2017-08-26 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Lade till resonemang om vad ”svara i procent” betyder i Prov 2 PP4 F9 efter fråga från elev
2017-08-30 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Lade till resonemang om varför man inte bör mäta i sin figur på 2017-04-01 PP4 F5 efter fråga från elev
2017-08-30 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Lade till exempel för att illustrera (2) i 2017-04-01 PP4 F28 efter fråga från elev
2017-09-02 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslaget till flera av frågorna om volym efter frågor från elev
2017-09-02 – HP-simulator – Åtgärdad bugg – Åtgärdade felaktiga svarsalternativ i eget prov 3 PP4 F12 efter rapport från elev
2017-09-04 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade HPAkademins eget prov 5 PP3
2017-09-09 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslaget till eget prov 2 PP4 F31 efter fråga från elev
2017-09-09 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslaget till eget prov 2 PP1 F14 efter fråga från elev
2017-09-09 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Lade till resonemang kring innebörden av de två sista meningarna i eget prov 2 PP1 F40 efter fråga från elev
2017-09-09 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Utökade resonemanget i eget prov 3 PP4 F5 efter fråga från elev
2017-09-14 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Lade till ytterligare resonemang om ”arta sig” i lösningsförslaget till eget prov 2 PP3 F28 efter fråga från elev
2017-09-14 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Lade till förklaring av hur man faktiskt beräknar bråket i 2012-03-31 PP3 F7 efter fråga från elev
2017-09-14 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förtydligade att BAC inte är rät i eget prov 4 PP2 F19
2017-09-14 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Lade till resonemang kring dubbla rötter i lösningsförslaget till eget prov 3 PP4 F16
2017-09-16 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Lade till ytterligare resonemang kring svarsalternativ D i lösningsförslaget till 2012-03-31 PP4 F20
2017-09-28 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Tog bort överflödigt resonemang om area från lösningsförslaget till egen prov 2 PP4 F25 efter rapport från elev
2017-09-28 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslaget till 2012-10-27 PP1 F9 efter fråga från elev
2017-09-28 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrade lösningsförslaget till eget prov 3 PP2 F9 efter fråga från elev
2017-09-29 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Lade till resonemang kring olikheter och negativa tal i lösningsförslaget till 2017-04-01 PP4 F22 efter fråga från elev
2017-09-29 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förtydligade ekvationslösningen i lösningsförslaget till 2016-10-29 PP3 F7 efter fråga från elev
2017-10-02 – HP-skills – Nytt innehåll – La till ett kapitel i avrundning om hur man bör tänka för att inte behöva räkna ut svaret exakt och spara tid
2017-10-02 – Övrigt – Förbättring av innehåll – Diagnosen. Fixat så att länkarna till snabbläsningen är direktlänkar som går att klicka på
2017-10-04 – HP-simulator – Nytt innehåll – Publicerade eget prov 5 provpass 2
2017-10-12 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Skrev explicit ut ett steg i ekvationslösningen i lösningsförslaget till 2015-03-28 PP4 F12 efter fråga från elev
2017-10-12 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förtydligade att norr inte är rakt uppåt i lösningsförslaget till 2016-10-29 PP5 F40 efter fråga från elev
2017-10-14 – HP-simulator – Åtgärdad bugg – Ändrade svarsalternativen i eget prov 5 PP2 F30 efter rapport från elev, då flera svarsalternativ tidigare var rätt
2017-10-14 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Fullständig omarbetning av lösningsförslaget till 2014-10-25 PP5 F25 med hjälp av Venn-diagram efter fråga från elev
2017-10-14 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Skrev explicit ut stegen i ekvationslösningen i lösningsförslaget till 2016-10-29 PP5 F11 efter fråga från elev
2017-10-14 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Gjorde resonemanget mer teoretiskt och tog bort missvisande exempel i lösningsförslaget till 2015-10-24 PP5 F16 efter fråga från elev
2017-10-14 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förtydligade konsekvenserna av ordet ”måste” i lösningsförslaget till eget prov 5 PP2 F10 efter frågor från elever
2017-10-15 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Ändrande till att k och m kommer närmare 0, eftersom de inte blir mindre om de är negativa, i lösningsförslaget till 2017-04-01 PP1 F9
2017-10-15 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Skrev om lösningsförslaget till 2017-04-01 PP1 F14 med hjälp av kvadreringreglerna, eftersom förslag från elev