UHR utreder den kritiserade ELF-uppgiften

Att det första provpassets uppgift 33 var märklig uppmärksammade vi på HPAkademin redan under provdagen, när vi rapporterade vårt livefacit. Efter att facit sedan släppts, sände HPAkademins provanalytiker Erik Sundblom in en formell överklagan till den särskilda grupp som ansvarar för ELF-frågorna.

Vi på HPAkademin har under de senaste åren lagt märke till flera dåligt konstruerade uppgifter just på ELF-delen, och försökt överklaga även vid två tidigare tillfällen. Båda gångerna svarade ELF-gruppens projektledare Liss Kerstin Sylvén snabbt och avfärdade överklagandena. Men denna gång har responsen dröjt; ännu har inget svar kommit på överklagandet!

När Erik denna eftermiddag frågade UHR om inte någon respons borde komma snart, kom detta svar:

”Hej Erik! UHR utreder detta och återkommer så snart vi har mer information att lämna.”

Tack för ditt svar! Dröjer det till nästa vecka innan någon information kommer, tror du?

Kan dessvärre inte ge ngt besked men det kan nog dröja längre än så på grund av påsk emellan.

De knapphändiga svaren ger inte mycket information i sig, men bekräftar alltså att UHR i nuläget utreder den kritiserade frågan, det vill säga att de alltså tar överklagandet på allvar denna gång. Även de tidigare ELF-uppgifterna som vi på HPAkademin försökt överklaga var enligt oss klart bristfälligt konstruerade, även om invändningarna då snabbt avfärdades. Den stora skillnaden denna gång är antagligen att själva textförfattaren öppet har kritiserat uppgiften, när han blivit mejlad av både oss på HPAkademin och andra som skrev provet. Julian Baggini heter den brittiske författare som skrivit den artikel som den märkliga uppgiften var knuten till, och inte heller hann ansåg alltså att det gick att plocka ut ett av svarsalternativen C och D som det korrekta. Detta trots att frågan alltså handlade om ”the main argument” i hans egen text!

Felet har denna gång blivit så pass uppenbart att ELF-gruppen, och UHR, inte omedelbart känner att de kan avfärda det. Förslaget i det överklagande som Erik Sundblom skickade in var att både C och D skulle bedömas som korrekta svarsalternativ, och förhoppningsvis kan detta nu bli verklighet, även om de tydligen behöver förvånansvärt mycket tid för att utreda saken. Ett tänkbart alternativ som UHR kanske också överväger, är att hela uppgift 33 stryks från provet, och att den verbala delen alltså räknas om som att den innehåller 79 poäng.

HPAkademin håller naturligtvis alla som är intresserade av högskoleprovet, och av ELF-gruppens märkliga arbete, uppdaterade!