Debatten fortsätter!

Som vi tidigare har berättat har vi på HPAkademin bestämt oss för att överklaga bedömningen av en av ELF-uppgfiterna från provpass 2. Den överklagan som hp-coachen Erik Sundblom skickade in har nu fått ett svar från provansvarig. Detta kortfattade och vaga svar bemötte dock inte de invändningar vi på HPAkademin har. Vi fortsätter nedan att presentera hela korrespondensen så att alla ni andra som intresserar er för högskoleprovet kan ta del av den. Vi börjar med att fräscha upp minnet och klistra in vilken fråga det handlar om:

Groups
Just because a group is full of intelligent individuals does not mean the group as a whole will necessarily be smart. But having more women does, according to a new study. The researchers found that a group’s collective intelligence is affected not by individual intelligence but by social sensitivity and the ability to make inferences – skills women are more likely to possess than men.

Question
39. What is the main point in this text?

A Women in general are more intelligent than men.
B Successful groups require intelligent men.
C Women seem to appreciate group work better than men.
D Intelligent groups consist of people with mixed abilities.

Den ursprungliga överklagan finns att läsa här: HPAkademin överklagar facit.

Nedan följer svaret från provansvarige Liss Kerstin Sylvén och Erik Sundbloms replik. 

från: elf ped gu se <[email protected]>
till: Erik Sundblom <[email protected]>
datum: 3 november 2016 14:52
ämne: SV: Facit till högskoleprovet
skickat från: ped.gu.se

Hej Erik,

Tack för ditt mail angående fråga 39 om texten ”Groups”, där D är det korrekta alternativet. Anledningen att D Intelligent groups consist of people with mixed abilities är det rätta svaret är att det är svaret på frågan som lyder What is the main point in this text?. Formuleringen Women seem to appreciate group work better than men, som finns i svarsalternativ C, kan inte sägas vara the main point i denna text som inleds med Just because a group is full of intelligent individuals does not mean the group as a whole will necessarily be smart, och där konstaterandet att det som påverkar en grupps kollektiva intelligens, nämligen social sensitivity and the ability to make inferences, är något som women are more likely to possess than men nämns i en bisats på slutet av texten.

Jag du känner dig nöjd med denna förklaring.

Med vänlig hälsning,
Liss Kerstin Sylvén
Provansvarig, ELF

 

från: Erik Sundblom <[email protected]>
till: [email protected]
datum: 2 november 2016 14:03
ämne: Facit till högskoleprovet
skickat från: hpakademin.se

Hej!

Tack för ditt svar. Jag uppskattar att du tog dig tiden att försöka förklara för mig varför ni anser att D är mer rätt än C. Du bemötte dock inte alls mina huvudsakliga invändningar och jag skulle gärna vilja ha svar på dem.

Om man vill kan man koka ner mitt resonemang och mina invändningar till tre huvudsakliga poänger:
1. Inget i texten pekar på att “mixed abilities” fungerar bra i en intelligent grupp. Istället nämns specifika förmågor, som kvinnor generellt sett har.
2. Appreciate kan översättas som “greppa innebörden i”, och inte bara som “uppskatta”, och då finns det inget i texten som motsäger svarsalternativ C.
3. Textens “main point” stämmer överens med svarsalternativ C och blir tydlig i textens två första, sammanhörande meningar.

Det är i första hand dessa tre punkter jag önskar svar på, och det gör jag i enlighet med det resonemang jag förde i det föregående mejlet och som jag fortsätter att föra nedan.

Ditt resonemang tycks, så som du presenterar det, vila på en tolkning av den korta textens meningar och satser som lösryckta enheter, vilket i mina ögon inte stämmer överens med att texten är sammanhängande och koncis och bör betraktas i sin helhet.

Men visst, att en texts ”main point” ska framgå tidigt och tydligt är så klart sant. Men jag kan inte se att textens första mening entydigt pekar mot svarsalternativ D. Som jag tidigare skrev finns det heller inget i texten – varken i den första meningen eller senare – som pekar på att ”mixed abilities” skulle vara gynnsamt för att en grupp ska bli intelligent/välfungerande. Poängen är att den individuella intelligensen i sig inte spelar någon större roll, och att det i stället är de specifikt angivna förmågorna ”social sensitivity and the ability to make inferences” som är avgörande; ingenting annat nämns. Det är dessa förmågor som kvinnor i högre utsträckning än män har, precis som svarsalternativ C säger.

Drar man textens resonemang till sin spets så finns det inget som motsäger att en grupp med enbart kvinnor som enbart har just de nämnda förmågorna ”social sensitivity and the ability to make inferences” skulle vara ultimat för att fungera bäst och uppnå högsta nivå av “intelligens”. Detta trots att en sådan grupp skulle vara raka motsatsen till en grupp med “mixed abilities”.

Dessutom uppfattar jag, likt dig, att textens huvudpoäng, eller main point, framgår tidigt i texten. Däremot låser jag mig inte, som du gör, enbart vid den första meningen, utan läser den första och den andra meningen som en tydligt sammanhållen enhet. Den andra, korta och kärnfulla meningen hakar direkt i den första.

“Just because a group is full of intelligent individuals does not mean the group as a whole will necessarily be smart. But having more women does, according to a new study.”

Vad som är textens ärende har därmed presenterats: att berätta om de nya vetenskapliga rönen som pekar på att fler kvinnor gör en grupp smartare och mer välfungerande. Detta är huvudpoängen. Den tredje, längre och avslutande meningen förklarar sedan hur detta kommer sig, vad poängen grundas på: att vissa förmågor som kvinnor generellt sett har i högre utsträckning är män är avgörande för att grupparbete ska fungera bra och gruppen ska bli ”intelligent”. Allt detta, både huvudpoängen och förklaringen till vad huvudpoängen mer konkret innebär, stämmer överens med svarsalternativ C. Vad menar du är fel i denna tolkning?

Den tolkning jag redogör för ovan tar alltså hänsyn till att textens “main point” ska presenteras i textens inledning, i detta fall de två första, sammanhörande meningarna. Tolkningen tar även resten av texten i beaktning; hela den tredje meningen och dess förklaring av huvudpoängen stämmer överens med den förklaring till huvudpoängen som finns med i svarsalternativ C:s beskrivning av huvudpoängen.

Din tolkning av vad som är textens huvudpoäng tycks å andra sidan vila på att enbart läsa den första meningen i texten (och inte den korta, andra meningen som hakar i den första meningen). Utifrån den ofullständiga bild av textens innehåll som man får av att enbart läsa den första meningen måste man sedan göra egna, lite långsökta antaganden om “mixed abilitites” för att komma fram till att svarsalternativ D är obestridligt korrekt.

Tack för ert hårda och viktiga arbete med högskoleprovet. Jag förstår även att det måste vara ett hästjobb att besvara allas invändningar till olika frågor. Just denna fråga är det dock många som kontaktar oss om, med de specifika invändningar vi har, så jag skulle uppskatta mycket om du specifikt bemötte just de tre invändningar jag redogjort för ovan.

Jag ser fram emot att ta del av dina svar!


Bästa hälsningar
Erik Sundblom
HP-Coach
HPAkademin

12 svar till “Debatten fortsätter!”

 1. Johan skriver:

  Hej,

  Jag undrar om ni tagit denna fråga vidare och hur det i så fall går? Jag har själv överklagat uppgiften men de tycks vara bestämda att inte köpa resonemanget att C likväl kan tolkas vara rätt. Bör man gå vidare och överklaga hos Mattias Wickberg på Universitets- och Högskolerådet, eller är det lönlöst? Vad tror ni?

  Tack!

  Mvh,
  Johan

  Mvh,
  Johan

  • Johan Ström Senior HP-Expert skriver:

   Hej Johan!

   Ja det verkar inte som att de är så intresserade de som tittat på saken hittills iallafall. http://hpakademin.se/uhr-inte-intresserade/ Det verkar inte så troligt att Mattias Wickberg kommer överpröva sin egen person som är befattad att hantera överklagningar men det skadar absolut inte om du nu är taggad på det. Vi på HPAkademin kommer nog inte att gå förbi den vanliga ordningen (även om vi inte ”ger oss” tillvida att vi håller med UHR förrän vi fått svar på våra invändningar). Även om det skulle kanske kunna leda nånstans att prata med honom. Vi vet inte =)

   Bästa hälsningar
   Johan, VD HPAkademin

 2. Marcus skriver:

  Har ni fått svar på erat andra mail än?

 3. E skriver:

  (Vill gärna förstå provet mer.)

 4. E skriver:

  Eller rättare sagt, tack för att ni försöker få en förtydligan!

 5. E skriver:

  Tack för att ni överklagar. Jag tolkade det på exakt samma sätt under provet.

  • Johan Ström Senior HP-Expert skriver:

   Tack själv! Det verkar inte som att UHR är så mottagliga för att göra en objektiv analys av detta i efterhand dock =(

   Bästa hälsningar
   Johan, VD HPAkademin

 6. Saga skriver:

  Jag fick exakt samma svar på mitt mail om fråga 39, 100% identiskt, av
  Liss Kerstin Sylvén.. Tid verkar tyvärr vara en bristvara hos UHR, vilket i och för sig kanske inte är så konstigt nu efter HP. Men ändå tråkigt eftersom det verkar som att hon/dom knappt har läst eller förstått ens invändningar.

  • Johan Ström Senior HP-Expert skriver:

   Ja det är lite tråkigt, för oss verkar det ganska tydligt att de inte tänkt på att ”appreciate” inte bara betyder ”uppskatta” utan även ”förstå”. Men de verkar inte vara jättesugna på att ta till sig av det och tänka om. Trist men vad ska man göra!

   Bästa hälsningar
   Johan, VD HPAkademin

 7. Niclas skriver:

  Ni överanalyserar helt enkelt :)

  Appreciate i meningen syftar uppenbarligen på ’uppskattar’ – om inte annat så hörs det väl rent intuitivt?

  Det finns ingenting i texten varken direkt eller indirekt som talar om vad kvinnor anser om grupparbeten.

  Mixed abilities syftar helt enkelt på de egenskaperna som radas upp.

  Occams Razor – ni hade rätt först. :)
  Bra blogg/site! //N

  • Johan Ström Senior HP-Expert skriver:

   Överanalysera är ju vår grej =D För att hitta de smartaste metoderna att få bra på högskoleprovet så har vi överanalyserat varenda aspekt av att skriva högskoleprovet 10x mer än vad som är rimligt, så vi ser ingen anledning att sluta nu ;)

   Kul att du gillar den!

   Bästa hälsningar
   Johan, VD HPAkademin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

error: Alert: Content is protected !!