Webbkursen: Ändringslogg 2017-01-17 till 2017-02-14

SONY DSC

Vi har fokuserat extremt hårt på att få in så mycket som möjligt i webbkursen den senaste tiden. Daniel, HPAkademins coach i Västerås, kom och bodde med HPAkademins VD Johan i Stockholm och jobbade varje dag med att få klart det sista i kursen! Coacherna Karin, Herman, Erik och Erik kom också förbi och hjälpte till! Vi noterade att vi sammanlagt har fått 2,0 sexton gånger så vi känner oss ganska säkra på att vi kan skapa bra innehåll!

 

Vad som är nytt

Sex nya kurser i den matematiska förkunskapsdelen är skapade sen sist. Två nya provpass i högskoleprovssimulatorn är inlagda. Ett antal frågor är tillagda till de olika kursavsnitten. Och några stycken delar har finputsats och förstärkts (ibland efter feedback från elever).

Vad som läggs in snart – egenskapade provpass och vår egna huvudräkningsapp

Det som är på gränsen till att läggas in är bland annat: 4 egenskapade provpass, 2 verbala och 2 kvant, som vi har färdigställt men behöver lägga in i själva högskoleprovssimulatorn. Vår egen huvudräkningsträningsapp, som kommer att vara enklare att använda än den externa som vi länkar till i dagsläget och som vi bör kunna lägga in inom en vecka.

Köp av webbkursen kan ni göra här: Webbkurs

 

Detaljerad ändringslogg

2017-01-17 – HP-skills – Åtgärdad bugg – Åtgärdat några länkar som inte fungerade i speedreadingkursen
2017-01-17 – HP-skills – Förbättring av innehåll – Ordnat så att kapitlen kommer i rätt ordning i triangelkursen
2017-01-17 – HP-skills – Nytt innehåll – Skapat ytterligare kapitel till potenskursen
2017-01-19 – HP-skills – Nytt innehåll – Strukturerat upp kursen om potenser, samt lagt till exempel och förklaringar
2017-01-19 – HP-skills – Förbättring av innehåll – Förbättrat kursen om genomsnitt
2017-01-27 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förtydligat lösningsförslaget till 2014-10-04 PP2 F12 efter feedback från elev
2017-02-01 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lade till textlösningar till HT13 PP4
2017-02-03 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Skapat kurs om cirklar
2017-02-04 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Skapat kurs om ekvationslösning
2017-02-07 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Skapat kurs om funktioner
2017-02-09 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Ändrat lösningsförslaget till 2015-03-28 PP5 F38 efter feedback från elev
2017-02-09 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrat lösningsförslaget till 2013-04-06 PP2 F28 efter feedback från elev
2017-02-09 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Skapat kapitel om likformighet
2017-02-09 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Kompletterat med information i triangelkursen
2017-02-09 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Kompletterat kursen matematiskt vokabulär
2017-02-09 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrat lösningsförslaget till 2014-10-25 PP5 F1 efter genomgång av lösningar
2017-02-09 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrat lösningsförslaget till 2015-10-24 PP3 F2 efter genomgång av lösningar
2017-02-10 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Skapat kurs om fyrhörningar
2017-02-10 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Förbättrat kapitel om bråk
2017-02-10 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Förbättrat kursen om olika sorters tal & lagt till frågor
2017-02-10 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Skapat frågor till kursen om bråk
2017-02-10 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Förbättrat kursen om vinklar
2017-02-10 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Skapat frågor till kursen om funktioner
2017-02-10 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Skapat frågor till kursen om olikheter
2017-02-10 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrat lösninsförslagen till 2011-10-29 PP3 F1-19 efter genomgång av lösningar
2017-02-10 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Skapat frågor till kursen om sannolikhet
2017-02-10 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Skapat frågor till kursen om faktorisering
2017-02-10 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Skapat kapitel till kursen om faktorisering
2017-02-10 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Skapat kurs om volym
2017-02-10 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Korrigerat ett grammatiskt fel i kursen om potenser
2017-02-11 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Skapat frågor till kursen om genomsnitt
2017-02-11 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Skapat frågor till kursen om fyrhörningar
2017-02-11 – HP-simulator – Nytt innehåll – Lagt in lösningar till 2015-10-24 PP4 Verbal
2017-02-11 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Lagt till frågor till kursen om trianglar
2017-02-11 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Skapat frågor till kursen om talserier
2017-02-11 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Skapat frågor till kursen om potenser
2017-02-11 – Matematiska förkunskaper – Nytt innehåll – Skapat frågor till kursen om cirklar
2017-02-14 – HP-simulator – Förbättring av innehåll – Förbättrat lösningsförslaget till 2013-10-26 PP3 F24 efter feedback från elev
2017-02-14 – Matematiska förkunskaper – Förbättring av innehåll – Korrigerat några slarvfel kursen om potenser