Överklagande på gång för uppgift 33 på provpass 1

Uppdatering 2019-04-10 12:50
Officiella facit är publicerat. Det visar sig att UHR anser att C är korrekt svar. Textförfattaren anser att det är en dåligt konstruerad fråga, både C och D kan vara rätt, och det går egentligen inte att välja ett av dem. Baserat på detta kommer vi att skriva en överklagan och argumentera för att både C och D borde ge rätt svar. Det ska noteras att vi tidigare gjort överklaganden av ELF-frågor och inte fått något gehör överhuvudtaget. Men då hade vi ju inte heller den ursprungliga textförfattaren på vår sida =D. Gå in och likea vår facebook page om du vill bli uppdaterad när vi får svar: https://www.facebook.com/HPAkademin/

 

Överklagan på gång för uppgift 33 på provpass 1
Vi har ju lyft i vårt facit att uppgift 33 på provpass 1 på vårens prov 2019 inte är en bra uppgift.

Nu har faktiskt författaren till texten uttalat sig i frågan!

——————————————————————————————————————

”Från: Johan Ström <johan.strom@hpakademin.se>
Skickat: den 9 april 2019 17:56

Hi Julian!

My name is Johan Ström and I represent a test prep company called HPAkademin.

Your text ””Doing Good”” was featured recently in the Swedish SAT test.

I would like your take on how you interpret the first paragraph of the text.

Regards
Johan Ström, HPAkademin”

——————————————————————————————————————

”Från: Julian Baggini <jbaggini@email-redacted>
Skickat: den 9 april 2019 18:06

Thanks. You are the third person to ask me about this!

See below my exchange with a fellow Swede [name redacted]”

——————————————————————————————————————

Från: Johan Ström <johan.strom@hpakademin.se>
Skickat: den 9 april 2019 18:27

Hi again!

Is it ok for you if I publish your replies on our blog?

I know that a lot of people here that has taken the test wonders about the status of the question so that would help them keep up with the situation.

——————————————————————————————————————

”Från: Julian Baggini <jbaggini@email-redacted>
Skickat: den 9 april 2019 20:17

If you’re going to make something public please use this.

I understand that the passage set was:

”When I was young, I would frequent two Catholic churches. One took its weekly collection by passing around a cloth bag, while at the other the congregation placed their offerings on a tray. I saw no reason for the variation, but an older churchgoer explained that it made a big difference to what people gave. People would put coins into a bag because others could only hear and not see that they had donated, whereas they would be more inclined to put notes onto a tray as a public display of their generosity.
For an innocent young boy, it was a startling introduction to our endemic cynicism about charitable giving. You are seen as comically naïve if you believe that people give up
their time or money purely out of the goodness of their own hearts. ‘What’s in it for them?’ is often the automatic response to signs of conspicuous altruism.”

The question asked was:

33. What is the main argument in the opening paragraph?
A People may differ a great deal concerning the amount of money they donate.
B Different churches favour different ways of collecting money from people.
C People tend to give away more money if they know they are being watched.
D Social factors are relevant regarding people’s willingness to donate money.

If this is accurate, it is not, in my view, a well-posed question. The argument rehearsed (though not necessarily endorsed) in the paragraph supports both C and D. To ask which is the main argument is difficult. The argument itself concerns only money (so supports C) but the point being made is clearly larger (so supports D).

If I were to sum up the point of the argument it would be that apparent acts of altruism are widely believed to be, in reality, acts of self-interest. Hence the ‘What’s in it for them?’ phrase at the end.
Neither C nor D captures this completely. D is a broader point, C is narrower.

Therefore I do not think it is clear enough what the right answer to this question is.

Dr Julian Baggini
Writer | Speaker | Consultant
Academic Director, Royal Institute of Philosophy
——————————————————————————————————————

Vårt resonemang kring frågan och anledningen till varför vi bytte till att tro att uppgiftens rätta svar borde vara C handlade ju just om att vi trodde att UHR använde en viss tolkning på ”social factors”. Innan så hade vi alltså D som rätt svar med ungefär samma motivering som textförfattaren nämner. Men det visar sig nu alltså att själva textförfattaren alltså inte gör den tolkningen av begreppet ”social factors” så det ska bli spännande att se om UHR sätter C eller D som rätt svar nu! Oavsett så håller vi med Julian om att uppgiften inte är bra.

I vår revidering när vi ändrade det troliga svaret från D till C resonerade vi så här:

Ytterligare revidering Vi har faktiskt i slutändan bestämt oss för att ändra uppgift 33 till svarsalternativ C. Vårt resonemang var tidigare att exemplet inte nödvändigtvis visar att ”people tend to give away more money if they know they are being watched.” just eftersom exemplet visar på att mängden pengar man ger inte var själva grejen. Själva grejen var ju ju att man ville ge på ett synligt sätt. Sen var det ju som vi uppfattade att man i båda exemplen blir watched, så själva kontrasten är inte huruvida man blir iakttagen eller inte. Vi trodde också att ”social factors” innebar ”sociala aspekter” d.v.s. socialt som i interaktionen mellan människor, och då är det ju svårt att argumentera för att D skulle vara fel.Det vi nu i efterhand har insett är det nog är så att UHR menar med ”social factors” faktorer som socioekonomisk status, utbildningsnivå osv, och då blir ju svarsalternativ D klart fel. Sen kanske vi överdrev vikten av själva exemplet och sättet det gjorde att C kunde vara fel. Man kanske menar istället med hela stycket att man inte vill ge pengar bara för givandets skulle, och exemplet är bara ett exempel på att man vill att det ska synas när man gav. Det är väldigt lurigt då vi ju inte riktigt håller med hur de formulerat det i C, men eftersom ”social factors” grejen ger en tydligare anledning till varför D kan vara fel så tror vi att det är så UHR har tänkt. Vi har någon gång tidigare haft en tydlig konflikt med UHR angående en fråga på ELF och då var det också att ett visst ord kunde ha andra betydelser men UHR hade inte tagit det i beaktning. Så vi tror nu alltså att de bara tänkt på ”social factors” som socioekonomisk status och inte tänkt på att man kan tolka det på något annat sätt. Alltså blir C rätt men inte D. Men vi är verkligen inte säkra =P Riktigt jobbig fråga. Blir kanske en överklagning på denna ändå.