Kallelsen till högskoleprovet är utskickad

Igår fick provskrivare i Stockholm utskickat sin kallelse till HP!

Kallelsen skickas ut av respektiva provanordnare (I Stockholm är det Stockholms Universitet). Så om du inte fått din kallelse än så beror det nog bara på att din provanordnare inte skickat ut den än. Om du inte fått din kallelse med 7 dagar kvar till provet så bör du kontakta din provanordnare.

Ungefär så här ser kallelsen ut!

”Kallelse till Högskoleprovet lördag den 21 oktober 2018

Namn: Pontus Testperson Personnummer:  19121212-1234

Datum och plats för provet

==============================

Datum:               2018-10-21
Provställe:          Södra Latins gymnasium
Info om provstället: Cafeteria finns ej
Adress:              Skaraborgsgatan 14
11846
STOCKHOLM
Provsal:             Klassrum A229

Det är inte möjligt att byta erhållen placering.
Du har endast rätt att skriva provet i den provlokal du är kallad till.

LEGITIMATION
Ta med giltig legitimation!
Om du inte kan uppvisa giltig legitimation på provdagens morgon får du inte skriva provet.
Du ska kunna uppvisa giltig legitimation vid varje provpass.
Om du har anmält dig med svenskt personnummer måste du uppvisa svensk legitimation.
Om du har bytt namn och namnet som du anmält dig med inte stämmer överens med det som står på din legitimation måste du ta med dig ett personbevis på provdagen som intygar namnbytet.

Följande id-handlingar är godkända:
-svenskt körkort
-svenskt pass (provisoriskt pass är inte giltigt som legitimation)
-svenskt nationellt id-kort
-svenskt SIS märkt id-kort eller id-kort utfärdat av svensk statlig myndighet, t.ex. Skatteverket

Utländska medborgare utan svenskt personnummer, kan legitimera sig med utländskt pass
om det är tydligt, inplastat, med välliknande foto och har text på engelska, franska eller spanska.

Medborgare i ett EU/EES-land utan svenskt personnummer kan legitimera sig med nationellt id-kort med aktuell giltighetstid.

FÖRTÄRING
Förtäring är endast tillåten under raster och lunch. Ingen förtäring, inklusive all form av dryck, är tillåten i provlokalen under provpassen.
Du som av medicinska skäl, t.ex. diabetes, har behov av kontinuerligt tillskott av energi och/eller mätutrustning för kontroll av t.ex. blodvärden, uppmanas kontakta provanordnaren snarast.

PROVTIDER
– Du skall vara på plats kl. 08.10 för legitimationskontroll. Provet slutar ca 16.30.
– Kom i tid och passa tiden inför varje provpass.
– Om du kommer för sent och provpasset redan har startat, får du inte delta i det provpasset.
– Ingen får lämna provlokalen under pågående provpass, då stryks provresultatet för det provpasset.
– Det är alltid provledarens tidsangivelser som gäller.
– Det finns inte klockor i alla provlokaler.
– Svarsblanketten skall vara ifylld inom provtiden för respektive provpass.
– Om du överskrider provtiden, d.v.s. fortsätter att fylla i svar eller gör korrigeringar på svarsblanketten efter provtidens slut får du inget resultat för det aktuella provpasset.
– Om du öppnar provhäftet innan provledaren har gett klartecken får du inget resultat för det aktuella provpasset.

SCHEMA FÖR PROVDAGEN
08.10–08.30 Legitimationskontroll och placering
08.30–09.00 Information till provdeltagare
09.00–09.55 Provpass 1
10.00–10.25 Rast
10.30–11.25 Provpass 2
11.30–11.55 Rast
12.00–12.55 Provpass 3
13.00–13.55 Lunch
14.00–14.55 Provpass 4
15.00–15.25 Rast
15.30–16.25 Provpass 5
16.25–16.30 Information till provdeltagare

HJÄLPMEDEL
-Tillåtna hjälpmedel är blyertspenna, suddgummi, överstrykningspenna och vanlig rak linjal (med markeringar endast för cm och mm. Linjalen får ej innehålla andra funktioner).
– Inget hjälpmedel får vara sådant att det kan lagra, innehålla eller inhämta information.
– Mobiltelefon, smart watch och annan teknisk utrustning ska vara avstängd (ej i flightmode) och undanlagd på anvisad plats i provlokalen och får inte finnas på skrivplatsen.
– Påslagen mobiltelefon eller annan sändare/mottagare i provlokalen tolkas som fusk.
– Om du använder otillåtna hjälpmedel (miniräknare, ordbok, mobiltelefon, smart watch, vinkelhake, gradskiva, skalstock och liknande), får du resultatet för det aktuella provpasset struket.
– Det är inte tillåtet att använda tidtagarur.
– Ytterkläder, väskor och andra personliga tillhörigheter får inte ligga bredvid skrivplatsen,
utan ska placeras på anvisad plats.

KLADDPAPPER FÅR INTE ANVÄNDAS
Kladdpapper får inte användas, men du får använda ledigt utrymme i provhäftena för att göra noteringar.

FUSK
Följ gällande regler och provledarens anvisningar och tillsägelser noga under provdagen. Om provledarens anvisningar och gällande regler inte följs tolkas det som fusk och aktuellt provpass eller hela provresultatet döms bort. Du riskerar även att stängas av från att göra högskoleprovet under två år.

HEDER OCH SAMVETE
Du undertecknar varje sida i svarshäftet och försäkrar på heder och samvete att du lämnar svar utan att använda otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt vilseleda vid högskoleprov. Om du fuskar så gör du det därför under straffansvar. Om signatur saknas på en svarsblankett kommer resultatet från det aktuella provpasset att strykas. Vid fusk görs en polisanmälan och du riskerar att bli åtalad för osann försäkran enligt 15 kap. 10 § Brottsbalken. Du stängs även av från att göra högskoleprovet under två år.

PROVMATERIALET
Provledaren ska inför varje provpass öppna den inplastade bunten med provhäften i närvaro av provdeltagarna i provlokalen.

Varje provhäfte ligger förseglat i ett kuvert. Kontrollera så att sigillet inte är brutet. Om sigillet är brutet och kuvertet öppnat, kontakta ansvariga på Stockholms universitet, se kontaktuppgifter nedan.

Mer information om högskoleprovet hittar du på https://www.studera.nu/hogskoleprov

Om något är oklart med din kallelse mejla hp@su.se eller ring 08-16 49 22, mån-tors kl. 10-11.
Observera att du inte kan nå oss på telefon under provdagen.

Välkommen och lycka till!

Högskoleprovet
Stockholms universitet”