Höstprovet 2020. Uppmaning skickad till regeringen

Vi på HPAkademin har gjort en namninsamling som över 1000 personer skrivit under. Här överlämnas den till utbildningsdepartementet med en uppmaning att hålla högskoleprovet i höst. Samt exempel på åtgärder som kan göra det möjligt

Att ett prov ställdes in mitt i brinnande coronakris är förståeligt. Att ett till ställs in i ett mycket mindre kritiskt läge är en skandal. Att dessutom skolan ska återgå till på plats undervisning gör rekommendationen från UHR än mer häpnadsväckande. Vår uppmaning är till regeringen att införa åtgärder som kan tas till för att provet kan hållas i höst även om coronasituationen finns kvar då.

Högskoleprovet är till för att ge en andra chans. Framförallt till två grupper: 1. till gymnasister som inser att deras betyg kanske inte kommer räcka till och 2. till sådana som efter gymnasiet inser att de vill byta bana i livet. Båda dessa grupperna är bland de hårdast drabbade av Coronakrisen.

Gymnasisterna har varit tvingade in i distansutbildning som riskerar att förstöra deras betyg ytterligare, de kunde heller inte skaffa jobb I sommar och nu när massarbetslöshet för ungdomar är ett enormt problem på grund av lågkonjunkturen så har de dåliga utsikter att hitta ett jobb istället för att plugga. Det är även ett hån att som UHR hänvisa till utbildningar som tar in alla behöriga sökande. Hur mycket kommer det att kosta att tusentals personer pluggar ett eller två år och sen vill byta utbildning? Vad är kostnaden av att unga pluggar yrken som de sen inte vill jobba med?

De som vill ägna sig åt livslångt lärande och har haft planer på att byta bana är också generellt svaga på arbetsmarknaden och hårt drabbade av Corona. Om de hade ett jobb de trivdes med och vill fortsätta med så faller de ju inte in i denna kategorin.

Åtgärderna som föreslagits hittills hjälper inte dessa grupper.
Utökad längd på högskoleprovet hjälper på inget sätt gymnasisterna, och förhållandevis få av de som vill byta bana. Två prov på våren är ingen ytterligare hjälp över huvud taget i jämförelse med normalfallet som är ett prov på våren som alla kan ta del av. En utökning av utbildningsplatserna är förstås bra men det ökade söktrycket på grund av lågkonjunkturen verkar med råge överträffa dem.

De grupper i samhället som inte drabbas av inställandet av högskoleprovet är de grupper som rent generellt redan är gynnade i samhället. De med föräldrar som pushat för bra betyg redan tidigt i gymnasiet och som haft råd att köpa läxhjälp under distanslärningstiden. De med bra jobb och en stabil karriär missgynnas inte heller.

För att inte framtidstron ska förstöras ytterligare med långtidsarbetslöshet hos dessa två svaga grupper som följd måste högskoleprovet hållas i höst. Här kommer HPAkademin förslag till åtgärder som gör det möjligt.

Förläng provet med en timme
Istället för att hålla provet från 08:15 till 16:00 så hålls det 08:15 till 17:00. På så sätt kan man öka tiden på rasterna och undvika trängsel i korridorerna. I själva klassrummen är man redan distanserade för att undvika fusk.

Skjut till extra pengar till rekrytering och lokaler
Mer pengar från regeringen för att anställa ytterligare provvakter och lokaler. Det kan inte vara mer än en droppe i havet jämfört med andra åtgärder som sjuklönen och permitteringar. Om budgeten ökas och man tillåts gå med minus så kan det inte vara något problem att skala upp rekryteringen och utbildningen av provvakter ordentligt. Framförallt inte när arbetslösheten är så hög.

Uppmana till självisolering i en vecka efter högskoleprovet.
Tegnell uppmanade på pressträffen idag att de som kommer tillbaka från resa till länder med smittspridning att gärna självisolera några dagar. Samma sak men ännu tydligare kommunicerat kan man ju göra med högskoleprovsskrivarna. Detta går även att kombineras med en veckas distansutbildning inom gymnasieskolan och universitetet efter provet, möjligheten till distansutbildning av olika skäl finns redan i den nu gällande förordningen.

Ansiktsmasker.
Erbjuda ansiktsmasker till alla provskrivare och provledare som måste användas under hela provet medan man är inomhus.

Hålla ett ytterligare prov i vinter mellan hösten och vårens prov, och att man bara får skriva ett av höst och vinterprovet.
Många av de som skriver höstens prov gör det inte för att de tänkt söka in till vårterminen 2021 utan för att de vill få fler chanser att få ett bra resultat till att söka in till höstterminen 2021. T.ex. Förstagångsskrivare som vet att man ofta skriver bättre andra gången man gör provet. Håller man ett ytterligare högskoleprov så kan man sprida ut dem och på så sätt minska antalet som samlas på en och samma gång. Detta är inte mer än rättvist också för de som drabbades av att högskoleprovet ställdes in i våras.

Uppmana till att inte skriva provet om man inte absolut måste
Detta kan göras, framförallt om man gör ett vinterprov. Men även utan extra prov så finns det nog många som gör högskoleprovet lite bara för att. Informerar man om hur viktigt det är att endast de som verkligen behöver skriva provet anmäler sig så kommer åtminstone en del av dem att inte skriva höstprovet.

Fatta ett beslut om lottning av platser för att garantera att provet iallafall kan bli av för vissa.
Om uppmaningar att inte skriva provet i onödan och att erbjuda ett ytterligare prov ändå inte får ner antalet provskrivare till nivåer som går att tillgodose så är det ju väldigt mycket bättre att man ser till att så många som möjligt faktiskt får skriva provet. Vi behöver inte tvinga fler in i långtidsarbetslöshet än vad som faktiskt är tvunget. De som lottas bort kan då ges företräde till det extra vinterprovet.

Svik nu inte de svagaste grupperna i samhället som drabbats hårdast av Coronakrisen. Förneka dem inte den andra chansen som högskoleprovet är.

Bästa hälsningar
Johan Ström
VD HPAkademin

Exempel på ledare som kritiserar beslutet:

https://www.hn.se/%C3%A5sikter/ledare/stelbent-hantering-att-st%C3%A4lla-in-h%C3%B6gskoleprovet-1.32431400

https://www.di.se/ledare/orimligt-att-stalla-in-hogskoleprovet-igen/

https://www.expressen.se/ledare/ge-ungdomarna-hopp-stall-inte-in-hogskoleprovet-igen/

https://www.di.se/ledare/omprova-beslutet-om-att-stalla-in-hogskoleprovet/

https://www.sydsvenskan.se/2020-08-09/kan-andra-kan-nog-sverige-ocksa

https://www.vk.se/2020-08-06/allvarligt-misslyckande-att-hogskoleprovet-stalls-in

https://sn.se/nyheter/artikel/hogskoleprovet-gav-en-viktig-chans-till-revansch/elwx8x7j