Avtalsvillkor

Avtalsvillkor för HPAkademins kunder

1. Beskrivning av NLA Education AB

NLA Education är ett utbildningsföretag som genom varumärket HPAkademin erbjuder tjänster till elever som vill förbättra sina resultat på högskoleprovet. Varumärket HPAkademin ägs till 100% av NLA Education. NLA Education AB:s verksamhet och tjänster beskrivs djupare på hemsidan www.hpakademin.se.

 

2. Introduktion och definitioner

2.1 Avtalsparter

Innehållet i detta avtal gäller NLA Education AB och användaren. Ansvaret vilar till fullo på användaren att denne uppger korrekta uppgifter om sig sin egen person.

 

2.2 Avtalets ingående

Avtalet mellan NLA Education AB och användaren anses ingått när användaren registrerat sig och betalat för en eller flera produkter.

 

2.3 Ångerrätt

NLA Education AB erbjuder en 14 dagar lång ångerrätt i enlighet med gällande lagar för alla tillgängliga köp. Denna ångerrätt blir ogiltig i samma ögonblick som användaren påbörjat utnyttjandet av tjänsten på något vis. Vill man ångra så finns det en ångerblankett på konsumentverket. Det räcker dock med att man skriver direkt till oss på info@hpakademin.se att man vill ångra.

 

3. Ändringar av villkor

NLA Education AB förbehåller sig rätten att ändra villkoren i detta avtal. Information om genomförda ändringar i avtalet kommuniceras till berörda användare via hemsidan. Om användaren fortsätter att bruka tjänsten denne betalat för efter att avtalsvillkoren uppdaterats betyder det att användaren automatiskt accepterar och godkänner ändringarna.

 

4. Köpvillkor

Betalning sker via företaget Payson AB. Även fakturering handhas av Payson AB. Avgifter för avbetalningsköp gjorda via Payson AB hanteras av separat avtal mellan användaren och Payson AB.

 

5. Förbättringsgaranti

Vissa av HPAkademins webbkursprodukter innehåller förbättringsgaranti. Det står på produktsidan om kursen innehåller förbättringsgaranti. Om det inte står på produktsidan att den innehåller förbättringsgaranti så gör den inte det.

Har du en webbkurs med förbättringsgaranti och om du efter provet inte förbättrade dig och känner att detta beror på att webbkursen inte hjälpte dig så mycket som du hade hoppats så får du pengarna tillbaka.

För att få pengarna tillbaka begär du efter provet ut dina resultat från UHR. Detta gör du här. Du måste alltså ha gjort högskoleprovet, slutfört högskoleprovet, d.v.s. gjort alla 4 provpass, och fått samma eller lägre resultat än ditt senaste resultat.

Du kan begära ut förbättringsgaranti upp till två månader efter provtillfället som du gjort. D.v.s. ungefär en månad efter att ditt resultat varit tillgängligt. Efter två månader efter provtillfället så kan du inte längre begära ut förbättringsgarantin.

Du måste även ha faktiskt använt tjänsten så att du har chansen att förbättra dig. Det betyder att du behöver ha gått igenom och gjort uppgifterna till alla delkurserna under matematiska förkunskaper och delkurserna under HP-skills. Samt att du gjort minst 7 hela prov (d.v.s. minst 28 provpass). Om du bara pluggar normalt så kommer du utan problem att göra det. Vi har som fokus i vår tjänst att du ska inte plugga i onödan så vi har valt ut de metoder som ger mest resultat på kortast tid, så det är inte orimligt många kurser. Anledningen till att vi har detta krav är för att vi vill ha chansen att hjälpa dig och att du inte ska ha några incitament att inte plugga så mycket som du borde.

Skulle du ha tid kvar på ditt konto så kan du fortfarande få tillbaka pengarna om du uppfyller kraven ovan. Men du tappar då resterande tid som du har på kontot.

 

6. Privat bruk

Tjänsterna som NLA Education AB tillhandahåller är privata och får endast utnyttjas av den registrerade användaren. Den registrerade användaren får följaktligen inte utnyttja NLA Educations AB:s tjänster i syfte att konkurrera med NLA Education AB:s verksamhet. Vidare bär den registrerade användaren ansvar för att inte kopiera och skicka vidare NLA Education AB:s material till otillbörliga parter, om inte tillstånd har getts direkt av NLA Education AB.

 

7. Användande av tjänsten

7.1 Användarkonto

För att utnyttja NLA Education AB:s tjänster krävs att du skapar ett användarkonto. Efter att ha skapat kontot och registreringen slutförts skickas nödvändig inloggningsinformation till den angivna mailadressen. Användaren bär fullt ansvar för att dennes användaruppgifter är korrekta. Användaren bär även ansvar för hålla inloggningsuppgifter hemliga för andra parter. Användarkontot är privat och får inte användas av någon annan än den registrerade användaren.

 

7.2 Avstängning och ersättningsskyldighet

Användarkontot är privat och får endast användas av den registrerade användaren. Om det uppdagas att denna del av avtalet missbrukas genom att fler än en person utnyttjar användarkontot förbehåller sig NLA Education AB rätten att inaktivera användarkontot till och med att de omständigheter som föranledde avstängningen retts ut. Framkommer det sedermera att avtalet missbrukats genom att fler än en person utnyttjat användarkontot har NLA Education AB full rätt att stänga av denna användare från den aktuella tjänsten, utan att bli återbetalningsskyldiga. Framkommer det att användaren inhämtat och spridit material som denne inte haft rätt att inhämta och sprida kan det även leda till polisanmälan.

 

8. Integritetspolicy

8.1 Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, loggar in på ditt konto, gör ett köp, deltar i en tävling och/eller när du loggar ut. Den insamlade informationen kan inkludera ditt namn, din adress, dina diagnosuppgifter, dina rapporter, ditt personnr, din e-postadress och ditt telefonnummer.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

 

8.2 Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

a) Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov

b) Tillhandahålla anpassade annonser

c) Förbättra vår hemsida

d) Förbättra våra kurser

e) Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp

f) Kontakta dig via e-post

G)Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning

 

8.3 E-handelssäkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

 

8.4 Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

 

8.5 Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. HPAkademin skyddar dessutom dina uppgifter offline. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

 

8.6 Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

 

8.7 Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

 

8.8 Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

NLA Education AB har som mål att skydda användarens personuppgifter. NLA Education AB sprider inte användarens personuppgifter till tredje part.

 

9. Insamling av personuppgifter

NLA Education AB samlar in registrerade användares personuppgifter i syftet att skapa statistik över tjänsterna, i syfte att bl.a. förbättra kundupplevelsen.

 

10. Övrigt

Har du som användare specifika eller generella frågor angående NLA Education AB:s tjänster eller högskoleprovet i allmänhet, finns det alltid möjlighet att höra av sig via info@hpakademin.se eller via telefon 020-012 54 68