Webbkursen: Ändringslogg 25/11-27/12-16

Sammanfattning

Under tiden fram till jul arbetade vi främst med att fortsätta utveckla delen om matematiska förkunskaper gå igenom och finpolera de ändringar vi gjort den senaste tiden. Vi har även jobbat bakom kulisserna med att förbereda inför publiceringen av våra egengjorda provpass.

Tveka inte att höra av dig till webbkurshjalp@hpakademin.se, om du har frågor eller synpunkter på kursen eller förslag på funktioner du tycker att vi ska lägga till!

Detaljerad ändringslogg

2016-11-28 – Övrigt, Förbättring av innehåll: Uppdaterade introduktionen med information om nya funktioner.
2016-11-28 – Övrigt, Åtgärdad bugg: Ändrat så att navigationsmenyn inte poppar upp igen när man skrollar ner.
2016-11-29 – Matematiska förkunskaper, Nytt innehåll: Påbörjat en matematisk ordlista.
2016-12-02 – HP-skills, Förbättring av innehåll: Ytterligare förbättringar av kurserna om den verbala delen.
2016-12-05 – HP-skills, Förbättring av innehåll: Förbättrat de kvantitativa kurserna ytterligare.
2016-12-05 – HP-skills, Nytt innehåll: Lagt till avsnitt om multiplikation med decimaltal.
2016-12-05 – Matematiska förkunskaper, Åtgärdad bugg: Korrigerade en felskrivning efter tips från elev.
2016-12-09 – Matematiska förkunskaper, Förbättring av innehåll: Fullständig omarbetning av avsnittet om olikheter.
2016-12-12 – Matematiska förkunskaper, Förbättring av innehåll: Ytterligare förbättringar av bråkkursen.
2016-12-12 – HP-skills, Förbättring av innehåll: Ytterligare förbättrat flera av kapitlen och ökat läsvänligheten.
2016-12-13 – Matematiska förkunskaper, Förbättring av innehåll: Förbättrat kapitlet om räkneregler för negativa tal.
2016-12-13 – HP-simulator, Förbättring av innehåll: Förbättrat strukturen och utseendet på lösningarna till HT2016.
2016-12-15 – HP-simulator, Nytt innehåll: Textlösningar till VT16 PP3.
2016-12-16 – HP-simulator, Förbättring av innehåll: Förbättrat textlösningen till HT16 PP2 F29.
2016-12-19 – Matematiska förkunskaper, Nytt innehåll: Skapat nya kapitel i kursen om sträcka, tid, hastighet.