Webbkursen: Ändringslogg 14-25/11-16

Sammanfattning

De senaste två veckorna har vi arbetat hårt med att både gå igenom avsnitten om HP-skills och påbörja omarbetningen av avsnittet Matematiska Förkunskaper, som hittills endast varit i ett Beta-stadium. Detta är ett stort arbete som kommer att fortsätta under en tid framöver. Förutom detta har vi lagt till lösningsförslag till 3 provpass och publicerat hösten prov, där alla provpass har lösningsförslag.

Tveka inte att höra av dig till webbkurshjalp@hpakademin.se, om du har frågor eller synpunkter på kursen eller förslag på funktioner du tycker att vi ska lägga till!

Detaljerad ändringslogg
2016-11-17 – HP-simulator, Nytt innehåll: Textlösningar för VT13 PP5
2016-11-19 – HP-simulator, Nytt innehåll: Publicerade provet 2016-10-29 med textlösningar till alla uppgifter
2016-11-19 – HP-skills, Förbättring av innehåll: Förbättrade avsnittet om tidspresshantering på den verbala delen
2016-11-21 – HP-skills, Förbättring av innehåll: Förbättrade och kompletterade samtliga texter från kvantdelen
2016-11-22 – HP-simulator, Förbättring av innehåll: Uppdaterade normeringstabellerna för HT16 till aktuellt provs normering
2016-11-22 – HP-skills, Nytt innehåll: Lade till instruktion för hur man använder Spreeder
2016-11-22 – HP-skills, Förbättring av innehåll: Förbättrade texterna om speedreading-tekniker
2016-11-22 – HP-skills, Nytt innehåll: Lade till kurs om vokabulärträning
2016-11-22 – Matematiska förkunskaper, Förbättring av innehåll: Ändrade struktur bland kurserna
2016-11-22 – HP-skills, Nytt innehåll: Skapade frågor till tidspresshantering och huvudräkning
2016-11-23 – HP-skills, Förbättring av innehåll: Allmänna förbättringar av texterna om de verbala delarna
2016-11-23 – HP-skills, Nytt innehåll: Skapade frågor till avrundning, ekvationer, XYZ, KVA och NOG
2016-11-23 – HP-skills, Nytt innehåll: Lade till frågor efter varje kurs om den verbala delen
2016-11-24 – Matematiska förkunskaper, Förbättring av innehåll: Fullständig omarbetning av bråk-kursen
2016-11-24 – Matematiska förkunskaper, Nytt innehåll: Lade till kapitel om förhållanden
2016-11-24 – Matematiska förkunskaper, Förbättring av innehåll: Fullständig omarbetning av kursen om negativa tal
2016-11-24 – Matematiska förkunskaper, Nytt innehåll: Lade till kapitel om udda och jämna tal
2016-11-24 – Matematiska förkunskaper, Nytt innehåll: Lade till kapitel om heltal
2016-11-24 – Matematiska förkunskaper, Förbättring av innehåll: Fullständig omarbetning av kapitlet om primtal
2016-11-25 – HP-skills, Nytt innehåll: Skapade frågor till DTK-kursen
2016-11-25 – Matematiska förkunskaper, Nytt innehåll: Lade till kapitel om sannolikhet