Överklagan av uppgift 33 gick igenom. Både C och D räknas som korrekta svar nu.

Överklagan högskoleprovet

Överklagan på uppgift 33 gick igenom. UHR erkänner att uppgiften var felaktigt konstruerad och både C och D räknas nu som korrekt svar!

”Komplettering av facit för högskoleprovet våren 2019

UHR godkänner svarsalternativen C och D som korrekta svar för fråga 33 i provpass 1 (ELF-delen) för högskoleprovet, som genomfördes den 6 april 2019.

Efter analys konstaterar UHR att formuleringen av provfrågan skiljer sig på ett olyckligt och avgörande sätt från den version som användes tidigare i utprövningen. Även om vare sig frågan eller svarsalternativen var felkonstruerade, så väger den konstaterade missen i formateringen tillräckligt tungt för att UHR ska ändra facit.

UHR beklagar det inträffade och kommer att stärka kvalitetssäkringen ytterligare inför kommande provomgångar.”

https://www.studera.nu/hogskoleprov/efter-hogskoleprovet/fragor-och-facit/

 

Svaret vi fick på själva överklagandet

Hej Erik,

Jag beklagar att svaret på din fråga har dröjt. Efter att ha mottagit ett stort antal mail i samma ärende, har en fördjupad analys av text, fråga och svarsalternativ gjorts, och det har då framkommit att en formateringsmiss i den slutgiltiga versionen av ELF-provet har lett till att de båda första styckena olyckligtvis har slagits samman till ett stycke. Detta i sin tur gör att, med en mycket generös tolkning, även alternativ D nu kan ha ett korn av sanning i sig. Vi har därför, i samråd med UHR, beslutat att såväl C som D räknas som godkända svar på denna fråga. Beslutet beror således varken på en felkonstruerad fråga eller felkonstruerade svar, utan är en effekt av att provversionen av texten på ett olyckligt och avgörande sätt skiljer sig från den som användes i utprövningen.

Med vänlig hälsning,
Liss Kerstin Sylvén
Provansvarig, ELF

 

HPAkademins kommentar

Väldigt kul att UHR denna gången tog överklagan på allvar. Vi har ju tidigare överklagat två andra ELF uppgifter och då har våra argument helt avfärdats. Skillnaden denna gången var eventuellt att författaren faktiskt berättat sin åsikt om frågan.

Vi på HPAkademin är ju ganska kritiska mot ELF gruppen och tycker att deras kvalitetssäkring inte har varit speciellt bra eftersom att det regelbundet funnits uppgifter som har varit för osäkra. Så vi är väldigt nöjda att de kommer att stärka den. Vi kommer att begära ut dokument från dem i hanteringen av den frågan och se till att de inte bara säger att det ska göra förändringar, utan faktiskt fullföljer på det också.

Tyvärr ger svaret vi fick från Liss, ELF gruppens provansvarige, inte så mycket förtroende för att de faktiskt vill göra någon förändring för att åtgärda den bristande kvalitén. Om nånting så verkar hon skylla ifrån sig och verkar anse att de egentligen inte gjort något fel.

Vi kommer att släppa vår normeringsspekulation med hypotetiska normeringstabeller idag nu när detta är utrett! Vi skickar ut ett mail om den och skriver på vår facebookpage. Gå in på den och likea pagen för att bli meddelad när normeringsspekulationen kommer!