Normeringen för högskoleprovet hösten 2015 officiell

Nu har normeringstabellerna för höstens högskoleprov släppts. Direktlänk till UHR’s sida om årets normering finns här: https://studera.nu/hogskoleprov/fpn/normeringstabeller-hosten-2015/

Kvantitativa delen

Antal rätta svar Normerad poäng Antal provdeltagare Andel provdeltagare (%) Kumulativ andel provdeltagare (%)
0-19 0.0 798 1.3 1.3
20-21 0.1 813 1.3 2.7
22-23 0.2 1 263 2.1 4.8
24-26 0.3 2 714 4.5 9.2
27-29 0.4 3 507 5.8 15.0
30-32 0.5 4 381 7.2 22.3
33-35 0.6 4 971 8.2 30.5
36-38 0.7 5 511 9.1 39.6
39-41 0.8 5 300 8.8 48.4
42-44 0.9 5 317 8.8 57.2
45-47 1.0 4 955 8.2 65.4
48-50 1.1 4 440 7.3 72.7
51-53 1.2 3 801 6.3 79.0
54-56 1.3 3 230 5.3 84.3
57-59 1.4 2 749 4.5 88.9
60-62 1.5 2 145 3.5 92.4
63-65 1.6 1 685 2.8 95.2
66-68 1.7 1 277 2.1 97.3
69-70 1.8 663 1.1 98.4
71-72 1.9 423 0.7 99.1
73-80 2.0 546 0.9 100.0

Verbala delen

Antal rätta svar Normerad poäng Antal provdeltagare Andel provdeltagare (%) Kumulativ andel provdeltagare (%)
0-19 0.0 1 257 2.1 2.1
20-22 0.1 1 671 2.8 4.8
23-24 0.2 1 551 2.6 7.4
25-26 0.3 2 001 3.3 10,7
27-29 0.4 3 528 5.8 16.5
30-32 0.5 4 163 6.9 23.4
33-35 0.6 4 735 7.8 31.3
36-38 0.7 4 824 8.0 39.2
39-41 0.8 4 809 8.0 47.2
42-44 0.9 4 661 7.7 54.9
45-48 1.0 5 814 9.6 64.5
49-51 1.1 4 040 6.7 71.2
52-54 1.2 3 695 6.1 77.3
55-57 1.3 3 205 5.3 82.6
58-60 1.4 2 782 4.6 87.2
61-63 1.5 2 312 3.8 91.0
64-66 1.6 1 909 3.2 94.2
67-69 1.7 1 524 2.5 96.7
70-72 1.8 1 026 1.7 98.4
73-74 1.9 501 0.8 99.2
75-80 2.0 481 0.8 100.0

 

Hur är normeringen jämfört med tidigare års normeringar?

Årets normering ligger på ungefär samma höga nivå som hösten 2014. dvs betydligt högre än tidigare år, framförallt på kvantdelen. Tidigare räckte det ofta med 69-70 poäng för att få 2,0 på kvant men nu behöver man 73 poäng. Årets nivå på verbala delen ligger på ungefär samma som de senaste två proven men någon poäng över de lite äldre proven. Man kan spekulera om det har att göra med att provtagarna är bättre på matematik eller om det omtalade fusket har gett utslag i normeringarna.

Våren 2015 var kvantnormeringen lite lättare (71 poäng för 2,0), den verbala normeringen var snarlik som årets

Hösten 2014 var kvantnormeringen ungefär på samma nivå som årets och verbalnormeringen också väldigt lik.

Våren 2014 var normeringen för kvant mycket lättare (69 poäng för 2,0) och även verbal var lättare (73 poäng för 2,0)

Hösten 2013 var kvantnormeringen betydligt lättare (69 poäng för 2,0). Verbalnormeringen var lite lättare (74 poäng för 2,0).

 

När kommer det officiella resultatet?

Ditt resultat kan du se den 23 november genom att logga in på https://www.hogskoleprov.nu/

 

 

Johan Ström är VD för HPAkademin, den bästa resursen för att plugga till högskoleprovet. Han har hjälpt över 350 elever förbereda sig till högskoleprovet. En intensivkurs inför högskoleprovet kostar med HPAkademin 1295:- och går i fleralet städer i Sverige: Uppsala, Västerås, Linköping, Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö. Kurstillfällen bokas via www.hpakademin.se