Antagning till högskola och universitet med högskoleprovet

Antagning till högskola och universitet med högskoleprovet

På denna sidan kan du se hur det funkar att bli antagen till universitet eller högskola och hur antagning med högskoleprovet kan vara den bästa vägen för dig. Du kan även se en jämförelse av antagningspoängen till några av de populäraste utbildningarna.

Det bästa sättet att nå ditt drömresultat på högskoleprovet är dock att använda dig av HPAkademins webbkurs för högskoleprovet. Vi har samlat all HPAkademins expertis i webbkursen för att du ska kunna nå ditt mål så snabbt som möjligt! Läs mer om webbkursen eller skapa en gratisanvändare för att se vad som finns i den.

Läs mer om webbkursen Skapa en gratisanvändare

 

Hur funkar antagning, behörighet och urval

När man vill komma in på högskola och universitet så behöver man först och främst vara behörig. De flesta får behörighet eftersom de har ett slutbetyg från gymnasium eller folkhögskola, men det finns även andra sätt att bli behörig att söka till universitet och högskola. Alla som är behöriga får söka till alla utbildningarna på universitetsnivå.

Bland de behöriga sökande väljer man sedan ut de som kommer in. Om en viss utbildning har 30 platser men 40 behöriga personer som söker, så måste ju 30 personer väljas ut och 10 personer väljs bort. Detta kallas för urval.

Urvalet sker via olika urvalsgrupper. T.ex. Betyg (BI) eller högskoleprovet (HP). Man kan finnas i flera olika urvalsgrupper samtidigt och man förlorar aldrig på att vara i en till urvalsgrupp. T.ex. så är alla som har ett slutbetyg med i urvalsgruppen Betyg (BI), men alla är inte med i urvalsgruppen HP. Om man skriver högskoleprovet så är med med i båda samtidigt och kan bli antagen i båda.

De allra flesta utbildningarna har att 33% av platserna tilldelas till urvalsgruppen HP och 66% tilldelas till urvalsgrupperna för betyg. Det är alltså rätt många platser som fördelas till högskoleprovskvoten, se till att du skrivit högskoleprovet så du har chans även där!

 

Viktiga datum för antagning 2022

Du använder ju högskoleprovet för att söka in till program och kurser på högskolan. Dessa kurser och program går i tre olika tidpunkter. Höstterminen, vårterminen och sommarkurser.

De flesta program börjar på hösten, men en hel del program börjar även på våren.

Höstterminen 2022
15 mars 2022 – Anmälning öppnar för höstterminen 2022
19 april 2022 – Anmälning stänger för höstterminen 2022, sen anmälan finns fortfarande efteråt för vissa kurser och program
12 juli 2022 – Första antagningsbesked med svarskrav
22 juli 2022 – Sista svarsdagen för första antagningsbeskedet
28 juli 2022 – Andra antagningsbeskedet

 

Vad är en bra antagningspoäng på högskoleprovet?

Det beror på. Det finns liksom ingen poäng som är att man “klarat provet”. Det beror helt på vilken utbildning du vill komma in på/bli antagen på. Medelpoängen på högskoleprovet är ungefär 0,9. Så får man 0,9 är det ungefär lika många som är sämre och lika många som är bättre. Men högskoleprovet ska ju användas för att komma in på en utbildning, och om den utbildningen man vill bli antagen på har 0,7 som antagning så är 0,9 toppen. Om man vill bli antagen till en utbildning som har 1.6 som gräns så behöver man plugga mer för att komma in med högskoleprovet. 

Poängen går efter en “normalfördelad kurva”. Det innebär att det är flest personer som skriver 0,9. Näst mest som skriver 0,85 och 0,95 osv. Här kan du se kurvan för hur många personer som fick en viss poäng på högskoleprovet hösten 2019.

Som du ser är det väldigt väldigt få personer som får resultaten över 1,75. Senaste åren har 1,75 varit tillräckligt för att bli antagen på nästan alla utbildningar.

Nedan kommer några exempel på populära utbildningars antagningspoäng de senaste åren. Det är dock inte nödvändigtvis en heltäckande lista för antagningen utan ett antal utbildningar som vi valt ut att jämföra med varandra.

 

Antagningen våren 2021 generell kommentar över antagningspoäng

Nu har ju första antagningsbeskedet kommit för antagningen våren 2021. Vår initiala kommentar är att det verkar som att de utbildningarna med de allra högsta antagningspoängen som psykolog och läkare generellt blev lite lättare att komma in på. För de programmen med medelhöga antagningspoäng som socionom och fysioterapeut så var tendensen att antagningen blev lite tuffare. Du kan se här nedan i tabellerna!

Alla poäng är högskoleprovsresultat. För att se antagningsnivåer för meritvärde/betyg behöver du gå till UHRs officiella statistiksidor.

 

Topp 15 svåraste programmen i antagningspoäng våren 2021

Topp 15 VT VT2021 HT2020 VT2020 HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017
Läkarprogrammet på Lunds universitet 1.65 1.70 1.70 1.75 1.70 1.75 1.75 1.80 1.75
Psykologprogrammet på Lunds universitet 1.65 1.70 1.65 1.70 1.65 1.70 1.65 1.70 1.65
Läkarprogrammet på Karolinska institutet 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.75 1.70 1.75 1.75
Psykologprogrammet på Göteborgs universitet 1.60 1.65 1.75 1.65 1.60 1.70 1.65 1.70 1.60
Läkarprogrammet på Uppsala universitet 1.60 1.65 1.65 1.70 1.65 1.70 1.70 1.70 1.75
Psykologprogrammet på Stockholms universitet 1.60 1.55 1.60 1.60 1.60 1.65 1.60 1.65 1.60
Psykologprogrammet på Uppsala universitet 1.55 1.60 1.65 1.65 1.60 1.65 1.60 1.65 1.60
Läkarprogrammet på Göteborgs universitet 1.55 1.60 1.60 1.70 1.60 1.65 1.65 1.70 1.70
Läkarprogrammet på Linköpings universitet 1.55 1.60 1.60 1.65 1.60 1.65 1.65 1.70 1.65
Läkarprogrammet på Örebro universitet 1.55 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.65 1.70 1.65
Läkarprogrammet på Umeå universitet 1.50 1.55 1.55 1.60 1.55 1.60 1.60 1.65 1.65
Psykologprogrammet på Umeå universitet 1.45 1.45 1.50 1.60 1.50 1.60 1.50 1.55 1.55
Psykologprogrammet på Örebro universitet 1.45 1.45 1.45 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.45
Juristprogrammet på Lunds universitet 1.40 1.45 1.45 1.55 1.45 1.55 1.50 1.60
Tekniskt basår, termin 2, KTH Campus på Kungl. Tekniska högskolan 1.40 1.50 1.35 1.45 1.50

Man kan konstatera att av de topp 15 tuffaste programmen att komma in på vårterminen 2021 så blev 11 av dem lättare att komma in på än vårterminen 2020.

 

Topp 15 tuffaste programmen höstterminen 2020

Högsta antagningspoängen Hösten 2020 VT2021 HT2020 VT2020 HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017
Handelshögskolan i Stockholm
1.75 1.70 1.70 1.90
ARKITEKTUR OCH TEKNIK på Chalmers tekniska högskola
1.75 1.80 1.75 1.80
Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik på Kungl. Tekniska högskolan
1.75 1.75 1.65 1.65
Läkarprogrammet på Lunds universitet 1.65 1.70 1.70 1.75 1.70 1.75 1.75 1.80 1.75
Psykologprogrammet på Lunds universitet 1.65 1.70 1.65 1.70 1.65 1.70 1.65 1.70 1.65
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik på Kungl. Tekniska högskolan
1.65 1.75 1.65 1.65
Läkarprogrammet på Karolinska institutet 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.75 1.70 1.75 1.75
Läkarprogrammet på Uppsala universitet 1.60 1.65 1.65 1.70 1.65 1.70 1.70 1.70 1.75
Psykologprogrammet på Göteborgs universitet 1.60 1.65 #N/A 1.65 1.60 1.70 1.65 1.70 1.60
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi på Kungl. Tekniska högskolan
1.60 1.65 1.65 1.65
Civilingenjörsutbildning i datateknik på Kungl. Tekniska högskolan
1.60 1.60 1.55 1.65
Läkarprogrammet på Göteborgs universitet 1.55 1.60 1.60 1.70 1.60 1.65 1.65 1.70 1.70
Läkarprogrammet på Linköpings universitet 1.55 1.60 1.60 1.65 1.60 1.65 1.65 1.70 1.65
Läkarprogrammet på Örebro universitet 1.55 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.65 1.70 1.65
Psykologprogrammet på Uppsala universitet 1.55 1.60 1.65 1.65 1.60 1.65 1.60 1.65 1.60

När man kollar på topp 15 tuffaste listan från höstens antagningspoäng och ser hur det gått för de som även har intag på våren, så kan vi se att av de 9 som även har intag på våren, så var alla utom en av dem lättare att komma in på under vårens intag.

Juristprogrammet antagningspoäng

Juristprogrammet VT2021 HT2020 VT2020 HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017
Lunds universitet 1.40 1.45 1.45 1.55 1.45 1.55 1.50 1.60
Uppsala universitet 1.30 1.40 1.30 1.40 1.30 1.40 1.35 1.45 1.40
Stockholms universitet 1.30 1.35 1.30 1.35 1.30 1.40 1.35 1.40 1.40
Göteborgs universitet 1.30 1.35 1.35 1.40
Umeå universitet 1.20 1.20 1.25 1.25
Karlstads universitet 1.20 1.20 1.25 1.25
Örebro universitet 1.20 1.20 1.25 1.25

Antagningspoängen för juristprogrammet låg vårterminen 2020 på mellan 1.40 och 1.3. Det har successivt blivit lättare att komma in på juridikprogrammet över åren. 

Lunds universitet är det juristprogrammet som är svårast att bli antagen på och det har varit det sedan 2017. Notera att av de juristprogrammen som har intag både på våren och på hösten så är är det generellt lättare att komma in i antagningen på vårterminen.

 

Läkarprogrammet antagningspoäng

Läkarprogrammet VT2021 HT2020 VT2020 HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017
Lunds universitet 1.65 1.70 1.70 1.75 1.70 1.75 1.75 1.80 1.75
Karolinska institutet 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.75 1.70 1.75 1.75
Uppsala universitet 1.60 1.65 1.65 1.70 1.65 1.70 1.70 1.70 1.75
Göteborgs universitet 1.55 1.60 1.60 1.70 1.60 1.65 1.65 1.70 1.70
Linköpings universitet 1.55 1.60 1.60 1.65 1.60 1.65 1.65 1.70 1.65
Örebro universitet 1.55 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.65 1.70 1.65
Umeå universitet 1.50 1.55 1.55 1.60 1.55 1.60 1.60 1.65 1.65

Läkarprogrammet är ju ett av programmen med allra högst antagningspoäng. Det har dock blivit lättare att komma in på läkarprogrammet på senare år. Lunds universitet har senaste åren varit den svåraste läkarlinjen att komma in på. Tidigare var det jämnare dock och antagning till läkarprogrammet Karolinska har tidigare varit i ungefär samma nivå som läkarprogrammet i Lund.

 

Socionom antagningspoäng

Socionom VT2021 HT2020 VT2020 HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017
Lunds universitet 1.00 1.10 1.00 1.10 0.95 1.15 1.05 1.15 1.05
Göteborgs universitet 1.00 1.00 0.90 1.05 0.90 1.05 0.95 1.00 1.05
Lunds universitet – Helsingborg 1.00 0.75 0.75 0.85 0.80 0.95 0.90 1.05 0.90
Stockholms universitet 0.90 1.05 0.90 1.00 0.90 1.00 0.95 1.10 1.05
Södertörns högskola 0.90 0.90 0.95 0.95 0.85 0.95 0.90
Malmö universitet 0.90 0.85 0.75 0.90 0.85 0.95 0.85 1.00 0.90
Linköpings universitet 0.85 0.85 0.90 0.95 0.85 1.00 1.00
Örebro universitet 0.75 0.75 0.70 0.85 0.75 0.85 0.80 0.85 0.80
Karlstads universitet 0.75 0.70 0.70 0.85 0.80 0.95 0.80 1.00 0.85
Mälardalens högskola 0.75 0.70 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80 0.85
Linnéuniversitetet 0.75 0.65 0.80 0.80 0.75 0.75 0.80 0.85 0.90
Uppsala universitet 1.05 1.15 1.20 1.20
Högskolan i Halmstad 0.80
Högskolan Dalarna 0.70 0.70 0.80 0.85
Mittuniversitetet 0.60 0.65 0.65 0.55 0.75 0.65 0.70

Socionomprogrammet har en ganska stor spridning i antagningspoäng mellan de ulika universiteten. Lund hade tuffaste antagningspoängen nu senast hösten 2020 men Uppsala har varit svårare att komma in på tidigare. Antagning till de utbildningarna med lägre antagningspoäng ligger på ungefär 0,60 till 0,80.

 

Psykologprogrammet antagningspoäng

Psykologprogrammet VT2021 HT2020 VT2020 HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017
Lunds universitet 1.65 1.70 1.65 1.70 1.65 1.70 1.65 1.70 1.65
Göteborgs universitet 1.60 1.65 1.75 1.65 1.60 1.70 1.65 1.70 1.60
Stockholms universitet 1.60 1.55 1.60 1.60 1.60 1.65 1.60 1.65 1.60
Uppsala universitet 1.55 1.60 1.65 1.65 1.60 1.65 1.60 1.65 1.60
Umeå universitet 1.45 1.45 1.50 1.60 1.50 1.60 1.50 1.55 1.55
Örebro universitet 1.45 1.45 1.45 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.45
Karolinska institutet 1.55 1.60 1.60 1.60
Linköpings universitet 1.50 1.65 1.60
Karlstads universitet 1.45 1.50 1.55 1.45
Linnéuniversitetet 1.45 1.50 1.45 1.55
Mittuniversitetet 1.40 1.45 1.45 1.45

Psykologprogrammet är ett av de programmen med allra högst antagningspoäng i snitt. Lund har haft högst antagningspoäng i snitt de flesta åren men något år har Göteborgs Universitet haft högre snitt för att komma in. Antagning till de utbildningarna med lägre antagningspoäng är även de höga på ungefär 1,40-1,50.

 

Ekonom antagningspoäng

Det finns lite olika typer av ekonomutbildningar och de skiljer sig lite ifrån varandra. En kandidatexamen i ekonomi är 3 år och på den har man möjlighet att sedan ansöka om en master och då pluggar man 2 år till. Civilekonom är en annan typ av ekonomexamen och i den pluggar man 4 år. Sedan finns det även en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, där matte har mer fokus. Det finns även andra utbildningar inom ekonomi än de vi listat här där alla som söker generellt tar sig in.

 

Ekonomie kandidatprogram antagningspoäng

Ekonomie kandidatprogram VT2021 HT2020 VT2020 HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017
Lunds universitet 1.30 1.30 1.25 1.35 1.30 1.45 1.35 1.40 1.35
Uppsala universitet 1.25 1.35 1.30 1.40 1.30 1.45 1.35 1.50 1.40
Stockholms universitet 1.15 1.25 1.10 1.25 1.15 1.25 1.25 1.35 1.30
Örebro universitet 0.95 1.00 0.95 1.05 1.00 1.20 1.05 1.15 1.10
Handelshögskolan i Stockholm
1.75 1.70 1.70 1.90
Handelshögskolan i Stockholm Retail
1.55 1.70 1.70 1.70
Göteborgs universitet 1.20 1.25 1.35 1.40
Högskolan i Halmstad 0.80 0.85 1.00 0.95
Högskolan i Borås 0.75 0.80 0.95 0.90
Högskolan Väst 0.65 0.40 0.60 0.75
Högskolan i Skövde 0.45 0.00 0.50 0.75
Högskolan Dalarna 0.00 0.00 0.00 0.60

Det är bara vissa av programmen så har antagning på vårterminen. Av dem är Lund och Uppsala de med högst antagningspoäng. Av kandidatutbildningarna så har antagningspoängen till Handelshögskolan i Stockholm legat i topp under lång tid. Handelshögskolans antagningspoäng har legat så högt som 1,9 tidigare och så lågt som 1,70. På retailinriktningen har man dock kunnat komma in även med 1,55. Antagning till de programmen som har lägre antagningspoäng ligger betydligt under det och man kan komma in på anrika universitet som Lund och Uppsala med betydligt lägre 1,30-1,35. Men spridningen är väldigt stor och på mindre högskolor så kan man faktiskt tillochmed komma in om du bara har vilket resultat som helst på HP. 

Civilekonom antagningspoäng

Civilekonom VT2021 HT2020 VT2020 HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017
Örebro universitet 0.95 1.05 0.90 1.05 1.00 1.10 1.00 1.15 1.05
Linköpings universitet 1.15 1.20 1.30 1.30
Högskolan i Halmstad 0.95 1.00 1.05 1.05
Umeå universitet 0.90 0.95 1.10 1.15
Högskolan i Borås 0.90 0.85 0.95 1.00
Jönköpings universitet 0.85 1.00 1.10 1.15
Karlstads universitet 0.80 0.80 0.90 1.00
Linnéuniversitetet 0.70 0.75 0.95 1.00
Luleå tekniska universitet
0.55 0.00 0.75 0.90

Örebro är den enda civilekonomutbildningen med antagning på våren. Civilekonom i Linköping är det civilekonomsprogrammet med högst antagningspoäng rent historiskt. I Luleå är det betydligt lättare att ta sig in och hösten 2019 togs faktiskt alla som sökte i HP-kvoten in.

 

Civilingenjör industriell ekonomi antagningspoäng (indek)

Civilingenjör industriell ekonomi VT2021 HT2020 VT2020 HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017
Chalmers tekniska högskola
1.75 1.80 1.65 1.70
Kungl. Tekniska högskolan
1.60 1.65 1.65 1.65
Linköpings universitet 1.50 1.55 1.60 1.60
Umeå universitet 1.40 1.50 1.30 1.30
Örebro universitet 1.20 1.20 1.15 1.25
Luleå tekniska universitet
1.20 1.15 1.15 1.20
Karlstads universitet 1.05 1.15 1.10 1.20
Blekinge tekniska högskola
0.75 0.00 0.00 0.00
Mälardalens högskola 0.00 0.00 0.00
Mittuniversitetet 0.00 0.00 0.00 0.00

Indek programmen har också historiskt höga antagningspoäng, men med väldigt stor spridning. De har dock inga intag på våren. Vissa av de nyare utbildningarna på de mindre universiteten kan rent ta in alla sökanden. Chalmers har generellt legat högst, och KTH har legat snäppet över Linköping och Umeå de senaste åren och sedan ett visst hopp ner till Örebro och Luleås indekprogram.

 

Tandläkare antagningspoäng

Tandläkare VT2021 HT2020 VT2020 HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017
Göteborgs universitet 1.30 1.30 1.35 1.40 1.35 1.45 1.40 1.45 1.45
Umeå universitet 1.25 1.25 1.30 1.40 1.40
Karolinska institutet 1.35 1.45 1.50 1.55
Malmö universitet 1.30 1.35 1.40 1.45

Antagningspoäng för tandläkare har generellt varit rätt höga i snitt. Det har sällan skiljt sig väldigt mycket i antagningen till de olika tandläkarprogrammen, men Karolinska har generellt legat lite högre än de andra universitetens antagningspoäng.

 

Tandhygienist antagningspoäng

Tandhygienist VT2021 HT2020 VT2020 HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017
Umeå universitet 0.80 0.55 0.60 0.55
Karolinska institutet 0.65 0.80 0.90 0.75
Göteborgs universitet 0.65 0.70 0.70 0.60
Högskolan Kristianstad 0.50 0.60 0.75 0.75
Karlstads universitet 0.50
Jönköping University 0.00 0.00 0.00 0.00
Malmö universitet 1.05 1.10

 

Fysioterapeut antagningspoäng

Fysioterapeut VT2021 HT2020 VT2020 HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017
Lunds universitet 1.25 1.30 1.25 1.30 1.25 1.40 1.30 1.40 1.30
Göteborgs universitet 1.25 1.20 1.25 1.25 1.20 1.40 1.30 1.35 1.35
Uppsala universitet 1.10 1.15 1.05 1.10 1.05 1.25 1.15 1.25 1.10
Linköpings universitet 1.10 1.10 1.05 1.15 1.05 1.25 1.15 1.30 1.15
Karolinska institutet 1.00 1.05 1.00 1.10 1.00 1.15 1.15 1.20 1.15
Umeå universitet 1.00 1.00 0.90 1.05 0.90 1.15 1.10 1.10 1.10
Mälardalens högskola 1.00 0.95 1.00 1.05 1.05 1.10
Luleå tekniska universitet 0.85 0.90 0.80 0.90 0.90 0.95 0.95 1.05 1.00

För fysioterapeut har antagningspoängen gått upp lite på vårens intag 2021 jämfört med vårens intag 2020.

 

Antagning statistik

Om man vill läsa ytterligare antagningsstatistik om de olika programmen så kan man kolla på UHRs sidor för det.

Hitta och jämför utbildningar är ett sätt att söka. Där kan man klicka runt på olika områden och se vilka utbildningar det finns och vad de har för antagningsstatistik.

Sök i UHRs antagningsstatistik är ett annat sätt att söka. Där får man informationen mer i excelformat och man behöver vara lite mer erfaren över hur informationen är formaterad för att man ska kunna hitta på ett bra sätt.

 

Var ansöker man till universitet och högskolor?

Du ansöker till utbildningar på https://www.antagning.se/ Där kan du även läsa mer information osv.

Om du har frågor om hur antagningen fungerar så är det bäst om du kontaktar antagningsservice

 

HPAkademins webbkurs

Att ha koll på din drömutbildning är ett bra första steg för att du ska hitta motivationen att lägga ner plugg till högskoleprovet. Det bästa verktyget att nå drömresultatet är sedan att använda dig av HPAkademins webbkurs för högskoleprovet. Vi har samlat all HPAkademins expertis i webbkursen för att du ska kunna nå ditt mål så snabbt som möjligt! Läs mer om webbkursen eller skapa en gratisanvändare för att se vad som finns i den.

Läs mer om webbkursen Skapa en gratisanvändare